Je bekijkt nu Verrekenbare Verliezen VPB: Wat is het en hoe werkt het?

Verrekenbare Verliezen VPB: Wat is het en hoe werkt het?

Als u een onderneming heeft die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (vpb), dan kunt u te maken krijgen met de verrekenbare verliezen voor de vpb. Dit is een regeling die ervoor zorgt dat u uw verliezen kunt verrekenen met uw winsten, zodat u minder of geen vpb hoeft te betalen. In dit artikel leggen we uit wat verliesverrekening vpb is, hoe het werkt en waar u op moet letten.

Wat zijn de verrekenbare verliezen vpb

Verliesverrekening vpb is een fiscale regeling die u de mogelijkheid biedt om uw verliezen in een bepaald jaar af te trekken van uw winsten in andere jaren. Zo kunt u uw belastbare winst verlagen en daarmee uw vpb-last verminderen. Er zijn twee soorten verliesverrekening vpb: carry-back en carry-forward.

Carry-back: dit betekent dat u uw verlies in een bepaald jaar kunt aftrekken van uw winst in het voorgaande jaar. Zo kunt u een deel van de vpb die u over dat jaar heeft betaald terugkrijgen. U kunt maximaal één jaar terug in de tijd gaan met carry-back.

Carry-forward: dit betekent dat u uw verlies in een bepaald jaar kunt doorschuiven naar de toekomst en aftrekken van uw winst in de volgende jaren. Zo kunt u uw toekomstige vpb-last verlagen. U kunt maximaal zes jaar vooruit gaan met carry-forward.

Verrekenbare verliezen vpb: Hoe werkt het

Om gebruik te kunnen maken van verliesverrekening vpb, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet aangifte doen voor de vpb en daarin uw verlies of winst aangeven.
  • U moet binnen de wettelijke termijn bezwaar maken tegen de definitieve aanslag vpb als u het niet eens bent met de berekening van uw verlies of winst.
  • U moet binnen de wettelijke termijn een verzoek indienen bij de Belastingdienst om uw verlies te verrekenen met uw winst. Dit doet u door een brief te sturen naar het belastingkantoor waar u onder valt.
  • U moet rekening houden met de volgorde van verrekening: eerst carry-back, dan carry-forward. U mag dus niet zelf kiezen met welk jaar u uw verlies wilt verrekenen.
  • U moet rekening houden met de termijnen van verrekening: maximaal één jaar terug voor carry-back en maximaal zes jaar vooruit voor carry-forward. Als u deze termijnen overschrijdt, vervalt uw recht op verrekening.

Voorbeelden van verliesverrekening vpb

Om het principe van verliesverrekening vpb te illustreren, geven we hier twee voorbeelden:

Voorbeeld 1

Stel dat u in 2020 een winst heeft behaald van €100.000 en daarover €20.000 vpb heeft betaald. In 2021 heeft u echter een verlies geleden van €50.000. U kunt dan gebruik maken van carry-back en uw verlies in 2021 aftrekken van uw winst in 2020. Uw belastbare winst in 2020 wordt dan €50.000 en daarover betaalt u €10.000 vpb. U krijgt dus €10.000 terug van de Belastingdienst.

Voorbeeld 2:

Stel dat u in 2020 een verlies heeft geleden van €100.000 en daarover geen vpb heeft betaald. In 2021 heeft u echter een winst behaald van €150.000 en daarover €30.000 vpb moet betalen. U kunt dan gebruik maken van carry-forward en uw verlies in 2020 aftrekken van uw winst in 2021. Uw belastbare winst in 2021 wordt dan €50.000 en daarover betaalt u €10.000 vpb. U bespaart dus €20.000 aan vpb.

Waar moet u op letten bij de verliesverrekening?

Verrekenbare verliezen vpb kan een gunstige regeling zijn voor ondernemers die te maken hebben met wisselende resultaten. Het kan echter ook nadelen hebben of beperkingen opleggen. Hier zijn enkele aandachtspunten waar u op moet letten:

  • Verrekenbare verliezen vpb kan invloed hebben op uw liquiditeit. Als u een verlies verrekent met een winst in het verleden, krijgt u geld terug van de Belastingdienst. Dit kan uw kaspositie verbeteren. Als u echter een verlies verrekent met een winst in de toekomst, moet u minder vpb betalen. Dit kan uw kaspositie verslechteren, omdat u minder geld ontvangt dan u had verwacht.
  • Verrekenbare verliezen vpb kan invloed hebben op uw investeringsplannen. Als u een verlies verrekent met een winst in het verleden, kunt u meer geld beschikbaar hebben om te investeren in uw onderneming. Als u echter een verlies verrekent met een winst in de toekomst, kunt u minder geld beschikbaar hebben om te investeren in uw onderneming.
  • Verrekenbare verliezen vpb kan beperkt worden door de zogenaamde ‘verliesrestrictie’. Dit is een regeling die voorkomt dat ondernemingen hun verliezen doorschuiven naar andere jaren, waardoor ze hun belastbare winst uitstellen. De verliesrestrictie houdt in dat u geen verlies kunt verrekenen met uw winst als er sprake is van een ‘aanmerkelijke wijziging’ in uw onderneming. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u uw onderneming verkoopt, fuseert of splitst.

Conclusie

Verliesverrekening vpb is een fiscale regeling die u de mogelijkheid biedt om uw verliezen af te trekken van uw winsten, zodat u minder of geen vpb hoeft te betalen. Er zijn twee soorten verliesverrekening vpb: carry-back en carry-forward. Om gebruik te kunnen maken van verliesverrekening vpb, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen en rekening houden met de volgorde en de termijnen van verrekening. Verliesverrekening vpb kan voordelig zijn voor ondernemers die te maken hebben met wisselende resultaten, maar het kan ook nadelen hebben of beperkingen opleggen.

Geef een reactie