Je bekijkt nu VPB tarief 2023

VPB tarief 2023

De vennootschapsbelasting (vpb) is de belasting die u betaalt over de winst van uw bv, nv of andere rechtspersoon. Het vpb tarief 2023 gaat veranderen ten opzichte van het huidige tarief. In dit artikel leggen we uit wat er precies verandert, waarom het kabinet deze maatregel heeft genomen en wat de gevolgen zijn voor u als ondernemer.

Vpb tarief 2023

Het vpb tarief 2023 bestaat uit twee schijven: een laag tarief en een hoog tarief.

Het lage tarief geldt voor de eerste € 200.000 aan belastbare winst. Het percentage hierover bedraagt 19%

Het hoge tarief geldt voor het deel van de belastbare winst dat boven de € 200.000 uitkomt. Het hoge tarief bedraagt 25,8%.

Dit betekent dat u in veel gevallen 2023 meer vpb betaalt over uw winst dan in 2022.

Overzicht wijzigingen in 2023

Zo wordt de schijfgrens in de vpb tarief verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Dit betekent dat bedrijven vanaf 2023 eerder het hoge vpb tarief moeten betalen dan nu. Daarnaast wordt het lage vpb tarief verhoogd van 15% naar 19%. Het hoge vpb tarief blijft gelijk op 25,8%.

De wijzigingen in het vpb tarief hebben gevolgen voor uw belastingdruk als ondernemer. Als u een BV heeft, gaat u waarschijnlijk meer belasting betalen over uw winst. Het gecombineerde tarief, dat bestaat uit de vpb in de BV en de aanmerkelijk-belangheffing (AB-heffing) bij uitkering van dividend naar privé, stijgt namelijk aanzienlijk.

Waarom verhoogt het kabinet het vpb tarief?

Het kabinet heeft besloten om het vpb-tarief 2023 te verhogen om twee redenen:

  • Het kabinet wil de lasten voor burgers verlagen. Met de extra opbrengsten die de verhoging van het vpb-tarief oplevert, kan het kabinet de inkomstenbelasting voor burgers verlagen. Zo wil het kabinet de koopkracht van burgers verbeteren en de economie stimuleren.
  • Het kabinet wil de belastingverschillen tussen werknemers, zelfstandigen en directeur-grootaandeelhouders (dga’s) verkleinen. Het lage vpb-tarief draagt bij aan een onevenwichtige belasting van deze groepen. Met de verhoging van het vpb-tarief wordt dit verschil kleiner. Ook wil het kabinet voorkomen dat bedrijven zichzelf opsplitsen om gebruik te maken van het lage vpb-tarief. Met het verlagen van de schijfgrens en het verhogen van het lage vpb-tarief wordt dit minder aantrekkelijk.

Wat betekent het voor u als ondernemer?

Het vpb-tarief 2023 heeft gevolgen voor u als ondernemer, afhankelijk van de hoogte van uw belastbare winst. Als uw belastbare winst lager is dan € 200.000, betaalt u in 2023 meer vpb dan in 2022. Als uw belastbare winst hoger is dan € 200.000, betaalt u in 2023 ook meer vpb dan in 2022, maar minder dan als de schijfgrens niet zou worden verlaagd.

We geven een paar voorbeelden om dit te illustreren:

  • Stel dat uw belastbare winst in 2022 en 2023 € 150.000 is. In 2022 betaalt u over deze winst € 22.500 aan vpb (15% van € 150.000). In 2023 betaalt u over deze winst € 28.500 aan vpb (19% van € 150.000). Dit is een stijging van € 6.000 ofwel 26,7%.

  • Stel dat uw belastbare winst in 2022 en 2023 € 250.000 is. In 2022 betaalt u over deze winst € 56.500 aan vpb (15% van € 395.000 plus 25% van € (250.000 – € 395.000)). In 2023 betaalt u over deze winst € 58.300 aan vpb (19% van € 200.000 plus 25,8% van € (250.000 – € 200.000)). Dit is een stijging van € 1.800 ofwel 3,2%.

  • Stel dat uw belastbare winst in 2022 en 2023 € 500.000 is. In 2022 betaalt u over deze winst € 121.500 aan vpb (15% van € 395.000 plus 25% van € (500.000 – €395.000)). In 2023 betaalt u over deze winst € 117.300 aan vpb (19% van € 200.000 plus 25,8% van € (500.000 – € 200.000)). Dit is een daling van € 4.200 ofwel 3,5%.

Hoe kunt u zich voorbereiden op het vpb-tarief 2023?

Het vpb-tarief 2023 gaat in op 1 januari 2023. Dit betekent dat u nog tijd heeft om u voor te bereiden op de veranderingen. U kunt bijvoorbeeld de volgende acties ondernemen:

  • Maak een prognose van uw belastbare winst voor 2022 en 2023. Zo kunt u inschatten hoeveel vpb u moet betalen en of u voldoende liquiditeit heeft om dit te voldoen.
  • Bekijk of u gebruik kunt maken van fiscale faciliteiten, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de energie-investeringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek of de innovatiebox. Deze faciliteiten kunnen uw belastbare winst verlagen en daarmee uw vpb-druk verminderen.
  • Overweeg of u bepaalde kosten of investeringen naar voren kunt halen of uit kunt stellen. Zo kunt u uw belastbare winst optimaliseren en profiteren van het meest gunstige vpb-tarief.
  • Raadpleeg een belastingadviseur voor advies op maat. Een belastingadviseur kan u helpen om uw fiscale positie te beoordelen en de beste strategie te bepalen voor uw situatie.

Conclusie

Het vpb-tarief 2023 gaat veranderen. Het lage tarief gaat omhoog van 15% naar 19% en de schijfgrens gaat omlaag van € 395.000 naar € 200.000. Het hoge tarief gaat omhoog van 25% naar 25,8%. Deze maatregel heeft gevolgen voor u als ondernemer, afhankelijk van de hoogte van uw belastbare winst. U kunt zich voorbereiden op het vpb-tarief 2023 door een prognose te maken, gebruik te maken van fiscale faciliteiten, kosten of investeringen te plannen en een belastingadviseur te raadplegen.

Geef een reactie