Je bekijkt nu VPB Tarief 2024: Niets Nieuws Onder De Zon?

VPB Tarief 2024: Niets Nieuws Onder De Zon?

Het vennootschapsbelastingtarief, ook wel vpb tarief genoemd, is het belastingtarief dat vennootschappen moeten betalen over hun winst. Het vpb tarief 2024 is een belangrijke factor voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor buitenlandse ondernemingen. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over het vpb tarief in 2024, de wijzigingen ten opzichte van 2023 en de gevolgen voor uw onderneming.

Hoe werkt de vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van rechtspersonen, zoals bv’s, nv’s, coöperaties en stichtingen. De winst wordt berekend door de fiscale aftrekposten af te trekken van de fiscale opbrengsten. De fiscale opbrengsten bestaan uit de omzet, vermogenswinsten, rente-inkomsten en andere baten. De fiscale aftrekposten zijn onder andere de bedrijfskosten, afschrijvingen, verliezen uit voorgaande jaren en bepaalde investeringsaftrekken.

De vennootschapsbelasting wordt geheven over het belastbare bedrag, dat is de winst verminderd met eventuele vrijgestelde winstbestanddelen.

Voorbeelden van vrijgestelde winstbestanddelen zijn deelnemingsvrijstelling, innovatiebox en fiscale eenheid. De deelnemingsvrijstelling houdt in dat winsten en verliezen uit een dochteronderneming waarin een belang van ten minste 5% wordt gehouden, niet worden meegeteld in de winstberekening. De innovatiebox is een speciale regeling voor winsten die voortkomen uit zelfontwikkelde immateriële activa, zoals octrooien en software. Deze winsten worden belast tegen een verlaagd tarief van 9%. De fiscale eenheid is een regeling waarbij meerdere rechtspersonen die onderling verbonden zijn, worden behandeld als één belastingplichtige. Hierdoor kunnen winsten en verliezen binnen de groep worden verrekend en worden interne transacties genegeerd.

VPB tarief 2024

De vpb-tarieven in 2024 zijn afhankelijk van de hoogte van het belastbare bedrag. Er zijn twee schijven: een lage schijf voor het belastbare bedrag tot € 200.000 en een hoge schijf voor het belastbare bedrag boven € 200.000. De tarieven zijn als volgt:

Belastbaar bedragVpb-tarief
Tot € 200.00019%
Boven € 200.00025,8%

Deze tarieven zijn gelijk aan die in 2023.

VPB tarief 2024: Verlaging belastingdruk

Er zijn mogelijkheiden om de belastingdruk in van het vpb tarief 2024 te verlagen. Dit kan door gebruik te maken van de fiscale faciliteiten die de wetgever biedt. Enkele mogelijkheden:

  • Innovatiebox: Bedoeld voor winsten die voortkomen uit zelfontwikkelde immateriële activa, zoals octrooien en software. Deze winsten worden belast tegen een verlaagd tarief van 9% in plaats van het normale tarief van 19% of 25,8%. Om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals het hebben van een S&O-verklaring of een octrooi.
  • Fiscale eenheid: Dit is een regeling waarbij meerdere rechtspersonen die onderling verbonden zijn, worden behandeld als één belastingplichtige. Hierdoor kunnen winsten en verliezen binnen de groep worden verrekend en worden interne transacties genegeerd. Om een fiscale eeheid te kunnen vormen, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals het hebben van een gezamenlijke directie en een belang van ten minste 95% in de dochtermaatschappij.
  • Herinvesteringsreserve: De boekwinst die u behaalt bij de verkoop of vervreemding van een bedrijfsmiddel kunt u reserveren om binnen drie jaar te herinvesteren in een nieuw bedrijfsmiddel. Hierdoor stelt u de belastingheffing over de boekwinst uit en verlaagt u de afschrijvingskosten van het nieuwe bedrijfsmiddel. 
  • Investeringsaftrekken: Dit zijn regelingen waarbij u een extra bedrag mag aftrekken van de winst als u investeert in bepaalde bedrijfsmiddelen die bijdragen aan het milieu, de energiebesparing of de innovatie. Er zijn drie soorten investeringsaftrekken: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Om gebruik te kunnen maken van deze aftrekken, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals het investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen die op een lijst staan en het tijdig melden van de investering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Conclusie

Het vpb-tarief is het belastingtarief dat vennootschappen moeten betalen over hun winst. Het vpb-tarief in 2024 is gelijk aan dat in 2023, namelijk 19% voor het belastbare bedrag tot € 200.000 en 25,8% voor het belastbare bedrag boven € 200.000.

Er zijn diverse fiscale faciliteiten waar u gebruik van kunt maken om uw belastbare winst te verlagen of uit te stellen. Denk hierbij aan de innovatiebox, de fiscale eenheid, de herinvesteringsreserve en de investeringsaftrekken. Deze faciliteiten hebben elk hun eigen voorwaarden en voordelen.

Geef een reactie