Je bekijkt nu Vrijstelling Erfbelasting 2024: Hoe Kunt U Besparen?

Vrijstelling Erfbelasting 2024: Hoe Kunt U Besparen?

Als u een erfenis ontvangt, moet u daar in de meeste gevallen belasting over betalen. Dit heet erfbelasting. De hoogte van de erfbelasting hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. Gelukkig bestaat er ook een vrijstelling voor erfbelasting. Dit betekent dat u over een bepaald bedrag geen belasting hoeft te betalen. In dit artikel leggen we uit wat de vrijstelling erfbelasting 2024 is, hoe deze verandert in 2024 en hoe u kunt besparen op erfbelasting.

Vrijstelling voor erfbelasting 2024

De vrijstelling voor erfbelasting is een bedrag dat u belastingvrij mag erven. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van uw relatie met de overledene. Er zijn verschillende vrijstellingen voor verschillende groepen erfgenamen, zoals partners, kinderen, kleinkinderen, ouders en overige personen. Ook zijn er speciale vrijstellingen voor bepaalde zieke en gehandicapte kinderen, ondernemingsvermogen en goede doelen.

De vrijstellingen voor erfbelasting worden elk jaar aangepast aan de inflatie. Hieronder ziet u een overzicht van de vrijstellingen voor erfbelasting in 2023 en 2024.

Relatie tot overledeneVrijstelling 2023Vrijstelling 2024
Partner€ 726.556€ 723.526
Kind€ 22.881€ 22.918
Kleinkind€ 22.881€ 22.918
Ziek/gehandicapt kind€ 68.604€ 68.740
Ouder€ 54.246€ 54.270
Overig€ 2.414€ 2.418
ANBI/SBBIVolledig vrijgesteldVolledig vrijgesteld

Zoals u kunt zien, veranderen de vrijstellingen voor erfbelasting niet veel in 2024. De meeste bedragen worden iets hoger, behalve de vrijstelling voor partners die iets lager wordt.

Hoe werkt de vrijstelling voor erfbelasting?

De vrijstelling voor erfbelasting werkt als volgt: u trekt het bedrag van de vrijstelling af van de waarde van uw erfenis. Over het resterende bedrag betaalt u erfbelasting volgens het tarief dat voor u geldt. Het tarief hangt ook af van uw relatie met de overledene en de waarde van de erfenis.

Er zijn drie tariefgroepen voor erfbelasting:

  • groep 1 voor partners en kinderen
  • groep 1a voor kleinkinderen
  • groep 2 voor overige personen.

Binnen elke groep geldt een lager tarief voor een lagere waarde van de erfenis en een hoger tarief voor een hogere waarde van de erfenis.

TariefgroepWaarde verkrijgingErfbelastingpercentage 2023Erfbelastingpercentage 2024
Groep 1€ 0 – € 138.64210%10%
Meer dan € 138.64220%20%
Groep 1a€ 0 – € 138.64218%18%
Meer dan € 138.64236%36%
Groep 2€ 0 – € 138.64230%30%
Meer dan € 138.64240%40%

Zoals u kunt zien, veranderen de tarieven voor erfbelasting niet in 2024. De grensbedragen worden wel iets hoger.

Voorbeeld vrijstelling

Stel dat u in 2024 een erfenis ontvangt van uw ouder ter waarde van € 200.000. U bent enig kind en uw ouder had geen partner. Hoeveel erfbelasting moet u dan betalen?

U behoort tot tariefgroep 1 en u heeft recht op een vrijstelling van € 22.918. U trekt dit bedrag af van de waarde van uw erfenis: € 200.000 – € 22.918 = € 177.082. Dit is het bedrag waarover u erfbelasting moet betalen.

U betaalt 10% erfbelasting over de eerste € 138.642 en 20% erfbelasting over het resterende bedrag. Uw erfbelasting is dan: (0,1 x € 138.642) + (0,2 x (€ 177.082 – € 138.642)) = € 21.048.

Uw netto erfenis is dan: € 200.000 – € 21.048 = € 178.952.

Besparen op erfbelasting

Er zijn verschillende manieren om te besparen op erfbelasting, zowel voor de erflater als voor de erfgenaam. Hieronder geven we enkele tips:

  • Maak gebruik van de vrijstellingen voor schenkbelasting. U kunt tijdens uw leven al een deel van uw vermogen schenken aan uw erfgenamen, zonder dat zij daar belasting over hoeven te betalen. Er zijn jaarlijkse en eenmalige vrijstellingen voor schenkbelasting, afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de ontvanger en het doel van de schenking. Door te schenken verkleint u uw nalatenschap en daarmee ook de erfbelasting die uw erfgenamen moeten betalen.
  • Maak een testament op maat. U kunt in uw testament bepalen wie uw erfgenamen zijn en hoe u uw nalatenschap wilt verdelen. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de legitieme portie, de wettelijke minimumerfenis voor kinderen, om uw partner meer te laten erven zonder dat uw kinderen daar bezwaar tegen kunnen maken. U kunt ook gebruik maken van de wettelijke verdeling, waarbij uw partner alle bezittingen en schulden erft en uw kinderen een vordering krijgen die pas opeisbaar is bij het overlijden van uw partner. Zo voorkomt u dat uw partner erfbelasting moet betalen over de erfdelen van de kinderen.
  • Maak gebruik van de vrijstelling voor ondernemingsvermogen. Als u een onderneming heeft, kunt u deze onder bepaalde voorwaarden belastingvrij nalaten aan uw erfgenamen. De vrijstelling voor ondernemingsvermogen is in 2024 € 1,5 miljoen plus 70% van het meerdere ondernemingsvermogen. Er gelden wel enkele eisen, zoals een voortzettingsvereiste en een bezitseis.
  • Maak gebruik van de vrijstelling voor goede doelen. Als u een deel of al uw nalatenschap nalaat aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang behartigende instelling (SBBI), hoeft deze instelling geen erfbelasting te betalen over uw erfenis. Bovendien verkleint u zo ook uw belastbare nalatenschap voor uw andere erfgenamen.

Conclusie

De vrijstelling voor erfbelasting is een bedrag dat u belastingvrij mag erven, afhankelijk van uw relatie met de overledene. De vrijstellingen voor erfbelasting veranderen niet veel in 2024, behalve dat de vrijstelling voor partners iets lager wordt. De tarieven voor erfbelasting veranderen ook niet in 2024.

U kunt besparen op erfbelasting door gebruik te maken van de vrijstellingen voor schenkbelasting, door een testament op maat te maken, door gebruik te maken van de vrijstelling voor ondernemingsvermogen of door na te laten aan goede doelen.

Geef een reactie