Je bekijkt nu Wegenbelasting 2024: Wat Verandert Er Voor U?

Wegenbelasting 2024: Wat Verandert Er Voor U?

De wegenbelasting, ook wel motorrijtuigenbelasting (MRB) genoemd, is een belasting die u betaalt als u een auto, motor of vrachtwagen bezit. De hoogte van de wegenbelasting hangt af van verschillende factoren, zoals de CO2-uitstoot, het gewicht, de brandstofsoort en de provincie waar u woont. In dit artikel leest u wat er verandert voor de wegenbelasting in 2024 en hoe u kunt berekenen hoeveel u moet betalen.

Verhoging van de wegenbelasting 2024 voor vervuilende dieselauto’s

Een van de belangrijkste wijzigingen voor de wegenbelasting in 2024 is de verhoging van de fijnstoftoeslag voor vervuilende dieselauto’s. Deze toeslag geldt voor personenauto’s en bestelauto’s die op diesel rijden en meer dan 5 mg/km fijnstof uitstoten.

Dit zijn meestal auto’s zonder een roetfilter af-fabriek, die vóór september 2009 zijn gebouwd. De fijnstoftoeslag bedraagt 19% van het rijksdeel MRB, wat neerkomt op ongeveer 15-16% van het totale MRB-bedrag inclusief provinciale opcenten.

Voor bestelauto’s van ondernemers geldt de fijnstoftoeslag alleen voor auto’s die 12 jaar of ouder zijn.

De verhoging van de fijnstoftoeslag is bedoeld om het gebruik van vervuilende dieselauto’s te ontmoedigen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Het kabinet wil ook stimuleren dat eigenaren van deze auto’s overstappen naar schonere alternatieven, zoals elektrische of hybride auto’s.

Wegenbelasting 2024: Vrijstelling en korting voor elektrische en hybride auto’s

Elektrische en hybride auto’s zijn beter voor het milieu dan auto’s die op fossiele brandstoffen rijden, omdat ze minder of geen CO2 uitstoten. Daarom krijgen deze auto’s een vrijstelling of een korting op de wegenbelasting. Dit zijn de regels voor 2024:

  • Volledig elektrische auto’s (met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer) zijn vrijgesteld van wegenbelasting tot en met 2024. Vanaf 2025 wordt dit omgezet naar het kwarttarief en vervolgens in 2026 naar het voltarief.
  • Hybride auto’s (met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer) betalen het halftarief aan wegenbelasting tot en met 2024. Dit zijn meestal plug-in hybrides (PHEV’s). Niet alle PHEV’s voldoen aan deze grens, dus let goed op de CO2-uitstoot van uw auto. Vanaf 2025 wordt het halftarief omgezet naar het driekwarttarief en vervolgens in 2026 naar het voltarief.
  • Waterstofauto’s en zonnecelauto’s zijn ook vrijgesteld van wegenbelasting tot en met 2024. Deze auto’s hebben geen CO2-uitstoot, maar rijden op waterstof of zonne-energie. Vanaf 2025 geldt voor deze auto’s hetzelfde tarief als voor volledig elektrische auto’s.

De vrijstelling en korting voor elektrische en hybride auto’s zijn bedoeld om het gebruik van duurzame mobiliteit te bevorderen en zo de klimaatdoelen te halen. Het kabinet monitort jaarlijks of deze regelingen effectief zijn en past ze indien nodig aan.

Wegenbelasting 2024 Berekenen

Om de wegenbelasting voor 2024 te berekenen, moet u eerst weten wat het soort, het gewicht, de brandstofsoort en de CO2-uitstoot van uw voertuig zijn. Deze gegevens kunt u vinden op uw kentekenbewijs of op de website van de RDW.

Vervolgens moet u weten in welke provincie u woont, want elke provincie heft een ander percentage aan provinciale opcenten bovenop het rijksdeel MRB. De tarieven per provincie kunt u vinden op de website van het CBS.

De formule om de wegenbelasting te berekenen is als volgt:

Wegenbelasting = (Rijksdeel MRB + Provinciale opcenten) x Toeslag of korting

Het rijksdeel MRB is afhankelijk van het soort, het gewicht en de brandstofsoort van uw voertuig. U kunt de tarieven per kilogram gewicht voor elke brandstofsoort vinden op de website van de Rijksoverheid. Voor dieselauto’s en bestelauto’s komt er nog een fijnstoftoeslag bij als de CO2-uitstoot hoger is dan 5 mg/km. Deze toeslag bedraagt 19% van het rijksdeel MRB.

De provinciale opcenten zijn een percentage van het rijksdeel MRB dat elke provincie zelf mag bepalen. Dit percentage verschilt per provincie en kan elk jaar veranderen. U kunt de percentages per provincie vinden op de website van het CBS.

De toeslag of korting is een factor die wordt toegepast op het totaal van het rijksdeel MRB en de provinciale opcenten. Deze factor hangt af van de CO2-uitstoot van uw voertuig.

Voor elektrische en hybride auto’s geldt een vrijstelling of een korting, waardoor deze factor lager is dan 1. Voor vervuilende dieselauto’s geldt een toeslag, waardoor deze factor hoger is dan 1. De toeslagen en kortingen voor 2024 zijn als volgt:

  • Volledig elektrische auto’s (met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer): vrijstelling (factor = 0)
  • Hybride auto’s (met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer): halftarief (factor = 0,5)
  • Waterstofauto’s en zonnecelauto’s: vrijstelling (factor = 0)
  • Vervuilende dieselauto’s (met een CO2-uitstoot hoger dan 5 mg/km): fijnstoftoeslag (factor = 1,19)

Door deze formule toe te passen op uw voertuig, kunt u de wegenbelasting per tijdvak (maand, kwartaal of jaar) berekenen.

Voorbeeld Berekening

Stel, u heeft een personenauto op benzine met een gewicht van 1200 kg en een CO2-uitstoot van 100 gram per kilometer. U woont in de provincie Zuid-Holland. Hoeveel wegenbelasting betaalt u dan in 2024?

U betaalt dan € 48 per maand, € 144 per kwartaal of € 576 per jaar aan wegenbelasting. Dit is het voltarief voor een benzineauto met dit gewicht en deze uitstoot.

Als u dezelfde auto zou hebben, maar dan op diesel, dan betaalt u € 99 per maand, € 297 per kwartaal of € 1188 per jaar aan wegenbelasting. Dit is het voltarief voor een dieselauto met dit gewicht en deze uitstoot, plus de fijnstoftoeslag van 19%.

Als u een volledig elektrische auto zou hebben met hetzelfde gewicht, dan betaalt u geen wegenbelasting in 2024. Dit is de vrijstelling voor een elektrische auto met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer.

Gevolgen wegenbelasting 2024 niet betaald of te laat betaald

Als u de motorrijtuigenbelasting niet, niet volledig of te laat betaalt, ontvangt u een naheffingsaanslag en bent u in verzuim. U krijgt niet gelijk een verzuimboete, maar uw verzuim wordt wel voor 1 jaar geregistreerd.

Als u daarna binnen 1 jaar opnieuw te laat of niet betaalt binnen 1 jaar na uw eerste verzuim, ontvangt u een naheffingsaanslag, maar ook een verzuimboete van € 55. Het maakt voor deze boete niet uit hoeveel u moest betalen.

Als u daarna nog vaker niet of te laat betaalt, kan de verzuimboete oplopen tot maximaal € 5.514 per verzuim.

Daarnaast kan de Belastingdienst overgaan tot het invorderen van de belasting. Als u na meerdere aanmaningen nog steeds niet betaalt, kan de Belastingdienst verschillende dwangmiddelen inzetten om de motorrijtuigenbelasting alsnog te innen.

Zo kan de Belastingdienst bijvoorbeeld beslag leggen op uw voertuig, waardoor u deze niet meer kunt gebruiken totdat de openstaande schuld is voldaan. Ook kan de Belastingdienst de inning van de openstaande schuld uit handen geven aan een belastingdeurwaarder, die beslag kan leggen op uw inkomen of bezittingen.

Het is daarom belangrijk om tijdig en correct uw motorrijtuigenbelasting te betalen. Let op! Voor de wegenbelasting kunt u geen uitstel van betaling aanvragen.

Conclusie

De wegenbelasting is een belasting die u betaalt als u een auto, motor of vrachtwagen bezit. De hoogte van de wegenbelasting hangt af van verschillende factoren, zoals de CO2-uitstoot, het gewicht, de brandstofsoort en de provincie waar u woont. In 2024 verandert er het een en ander voor de wegenbelasting, vooral voor dieselauto’s en elektrische en hybride auto’s.

Geef een reactie