Je bekijkt nu Zelfstandigenaftrek 2024: Belastingkorting Voor Ondernemers

Zelfstandigenaftrek 2024: Belastingkorting Voor Ondernemers

Zelfstandigenaftrek is een fiscale regeling die zelfstandigen een belastingvoordeel geeft. Het is een bedrag dat je mag aftrekken van je winst, waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt. Wat betekent dit voor u als zelfstandige? Hoe kunt u voorbereiden op deze verandering? En welke andere fiscale voordelen zijn er voor zelfstandigen? In dit artikel geef ik je een overzicht van de zelfstandigenaftrek 2024.

Ik leg u uit wat de voorwaarden zijn om ervoor in aanmerking te komen, hoeveel u kunt aftrekken en hoeveel belasting u bespaart. Ook geef ik u enkele praktische voorbeelden om de berekening te verduidelijken.

Wat is de zelfstandigenaftrek 2024?

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat u als zelfstandige mag aftrekken van uw winst. Zo verlaagt u uw belastbare inkomen en betaalt u minder inkomstenbelasting. De zelfstandigenaftrek is bedoeld om het ondernemerschap te stimuleren en de concurrentiepositie van zelfstandigen ten opzichte van werknemers in loondienst te verbeteren.

Om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het urencriterium. Dit houdt in dat u minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt. Daarnaast moet u ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de hoogte en regelmaat van uw inkomsten, het aantal opdrachtgevers, het risico dat u loopt en de mate van zelfstandigheid.

Hoeveel is de zelfstandigenaftrek in 2024?

De zelfstandigenaftrek wordt sinds 2022 geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2022 wordt de zelfstandigenaftrek elk jaar verlaagd, tot € 900 in 2027. Dit is besloten om het verschil in belastingvoordeel tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen. De afbouw gaat sneller dan eerder gepland. In 2024 is de zelfstandigenaftrek verlaagd naar € 3.750.

Dit betekent dat uw belastingkorter steeds minder wordt.

De afbouw zet de komende jaren door tot € 900 in 2027. In onderstaande tabel ziet u hoe de zelfstandigenaftrek zich ontwikkelt:

JaarBedrag zelfstandigenaftrek
2021€ 6.670
2022€ 6.310
2023€ 5.030
2024€ 3.750
2025€ 2.470
2026€ 1.200
2027€ 900

Wat betekent dit voor u als zelfstandige?

De verlaging van de zelfstandigenaftrek heeft gevolgen voor uw belastingaangifte en uw netto-inkomen als zelfstandige. U betaalt meer belasting als de zelfstandigenaftrek daalt. Hoeveel meer hangt af van uw winst, uw tarief in de inkomstenbelasting en eventuele andere aftrekposten waar u recht op heeft.

Om een idee te krijgen van het effect van de verlaging van de zelfstandigenaftrek, geven we hier twee rekenvoorbeelden. We gaan uit van een ondernemer die alleenstaand is, geen kinderen heeft, geen andere aftrekposten heeft dan de zelfstandigenaftrek en geen heffingskortingen ontvangt.

Voorbeeld 1: winst € 20.000

Stel dat u in 2024 een winst heeft van € 20.000. U mag dan € 3.750 aftrekken als zelfstandigenaftrek. Uw belastbare inkomen wordt dan € 16.250.

U betaalt over dit bedrag inkomstenbelasting volgens het volgende tarief:

 • Over de eerste € 12.450 betaalt u 9,45% belasting: € 1.177
 • Over het restant van € 3.800 betaalt u 36,97% belasting: € 1.405

Uw totale belastingbedrag wordt dan: € 1.177 + € 1.405 = € 2.582

Als de zelfstandigenaftrek niet was verlaagd, maar nog steeds € 6.670 was, zou uw belastbare inkomen € 13.330 zijn geweest.

U zou dan over dit bedrag inkomstenbelasting hebben betaald volgens het volgende tarief:

 • Over de eerste € 12.450 betaalt u 9,45% belasting: € 1.177
 • Over het restant van € 880 betaalt u 36,97% belasting: € 325

Uw totale belastingbedrag zou dan zijn: € 1.177 + € 325 = € 1.502

U ziet dat u door de verlaging van de zelfstandigenaftrek in 2024 € 1.080 meer belasting betaalt dan in 2021.

Voorbeeld 2: winst € 50.000

Stel dat u in 2024 een winst heeft van € 50.000. U mag dan € 3.750 aftrekken als zelfstandigenaftrek. Uw belastbare inkomen wordt dan € 46.250.

U betaalt over dit bedrag inkomstenbelasting volgens het volgende tarief:

 • Over de eerste € 12.450 betaalt u 9,45% belasting: € 1.177
 • Over het restant van € 33.800 betaalt u 36,97% belasting: € 12.496

Uw totale belastingbedrag wordt dan: € 1.177 + € 12.496 = € 13.673

Als de zelfstandigenaftrek niet was verlaagd, maar nog steeds € 6.670 was, zou uw belastbare inkomen € 43.330 zijn geweest.

U zou dan over dit bedrag inkomstenbelasting hebben betaald volgens het volgende tarief:

 • Over de eerste € 12.450 betaalt u 9,45% belasting: € 1.177
 • Over het restant van € 30.880 betaalt u 36,97% belasting: € 11.417

Uw totale belastingbedrag zou dan zijn: € 1.177 + € 11.417 = € 12.594

U ziet dat u door de verlaging van de zelfstandigenaftrek in 2024 € 1.079 meer belasting betaalt dan in 2021.

Verlaging zelfstandigenaftrek 2024: Tips

De verlaging van de zelfstandigenaftrek betekent dat u minder netto-inkomen overhoudt als zelfstandige. Dit kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie en uw toekomstplannen.

Het is daarom verstandig om u tijdig voor te bereiden op de verlaging van de zelfstandigenaftrek en te kijken of u uw kosten kunt verlagen, uw omzet kunt verhogen of gebruik kunt maken van andere fiscale voordelen.

Hier zijn enkele tips om u te helpen:

 • Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven en stel een begroting op.
 • Controleer of u recht heeft op andere aftrekposten, zoals de mkb-winstvrijstelling, de investeringsaftrek of de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
 • Verhoog uw tarieven of zoek naar nieuwe klanten of opdrachten om uw omzet te vergroten.
 • Reserveer een deel van uw winst voor uw belastingaanslag en zet dit apart op een spaarrekening.
 • Vraag een voorlopige aanslag aan bij de Belastingdienst, zodat u maandelijks of per kwartaal alvast een deel van uw belasting betaalt.
 • Laat u adviseren door een belastingadviseur of accountant over uw fiscale mogelijkheden en verplichtingen.

Conclusie

De zelfstandigenaftrek is een fiscaal voordeel voor zelfstandigen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De zelfstandigenaftrek wordt echter afgebouwd vanaf 2022 tot 2027. In 2024 is de zelfstandigenaftrek verlaagd naar € 3.750.

Dit betekent dat u meer belasting gaat betalen over uw winst als zelfstandige en minder netto-inkomen overhoudt. Het is daarom belangrijk om u goed voor te bereiden op deze verandering en te kijken of u uw financiële situatie kunt verbeteren.

Geef een reactie