Je bekijkt nu Aggregaat Kosten In Verschillende Situaties

Aggregaat Kosten In Verschillende Situaties

Een aggregaat is een apparaat dat elektriciteit opwekt als er geen netstroom beschikbaar is. Een aggregaat kan handig zijn voor verschillende situaties, zoals een bouwplaats, een evenement, een noodstroomvoorziening of een off-grid locatie. Maar wat kost een aggregaat eigenlijk? En waar moet u op letten als u een aggregaat wilt kopen of huren? In dit artikel geven we u een overzicht van de verschillende aspecten die invloed hebben op de aggregaat kosten. We bespreken de aanschafkosten, de gebruikskosten en de eventuele milieuheffingen. We geven u ook enkele voorbeelden van aggregaat kosten in verschillende situaties, zoals thuis, werk, evenement, off-grid, camping/vakantie en school. Zo kunt u een betere keuze maken voor het aggregaat dat het best bij uw wensen en budget past.

Aggregaat kosten: Aanschaf

De aanschafkosten van een aggregaat hangen af van een aantal factoren, zoals het vermogen, de brandstof, de uitvoering en de kwaliteit. Het vermogen van een aggregaat wordt uitgedrukt in kVA (kilovoltampère) en bepaalt hoeveel apparaten u tegelijkertijd kunt aansluiten op het aggregaat. Hoe hoger het vermogen, hoe duurder het aggregaat. De brandstof van een aggregaat kan benzine, diesel of gas zijn.

  • Benzine-aggregaten zijn meestal goedkoper in aanschaf dan diesel- of gas-aggregaten, maar verbruiken meer brandstof en maken meer geluid.
  • Diesel-aggregaten zijn zuiniger en stiller, maar hebben meer onderhoud nodig.
  • Gas-aggregaten zijn milieuvriendelijker en goedkoper in gebruik, maar hebben een lagere energiedichtheid en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van gas.

De uitvoering van een aggregaat heeft te maken met de extra functies en opties die het aggregaat heeft, zoals een elektrische start, een geluidsdemper, een automatische spanningsregeling, een urenteller, een brandstofmeter, een oliebeveiliging, een frequentieregeling, een parallelbedrijf of een afstandsbediening. Hoe meer uitvoeringen, hoe hoger de prijs. De kwaliteit van een aggregaat wordt bepaald door de gebruikte materialen, de afwerking, de betrouwbaarheid, de levensduur en de garantie. Een kwalitatief hoogwaardig aggregaat gaat langer mee, heeft minder storingen en biedt meer zekerheid, maar is ook duurder in aanschaf.

De aanschafkosten van een aggregaat kunnen variëren van enkele honderden tot tienduizenden euro’s, afhankelijk van de bovengenoemde factoren. Een klein aggregaat met een vermogen van 10 kVA kost bijvoorbeeld ongeveer € 500, terwijl een groot aggregaat met een vermogen van 700 kVA wel € 50.000 kan kosten.

Aggregaat kosten: Gebruik

Naast de aanschafkosten moet u ook rekening houden met de gebruikskosten van een aggregaat. De gebruikskosten bestaan uit de brandstofkosten, de onderhoudskosten en de eventuele milieuheffingen. De brandstofkosten zijn afhankelijk van het verbruik van het aggregaat, de prijs van de brandstof en de duur van het gebruik.

Het verbruik van het aggregaat hangt af van het vermogen, de belasting, de efficiëntie en de omgevingsfactoren. Hoe hoger het vermogen en de belasting, hoe meer brandstof het aggregaat verbruikt. Hoe lager de efficiëntie en de omgevingstemperatuur, hoe meer brandstof het aggregaat verbruikt. De prijs van de brandstof is afhankelijk van de markt en de leverancier. De duur van het gebruik is afhankelijk van de frequentie en de intensiteit waarmee u het aggregaat gebruikt. Hoe vaker en langer u het aggregaat gebruikt, hoe hoger de brandstofkosten.

De onderhoudskosten zijn afhankelijk van het type, de frequentie en de omvang van het onderhoud. Het type onderhoud kan variëren van een eenvoudige controle tot een complete revisie. De frequentie van het onderhoud hangt af van het aantal draaiuren, de belasting, de kwaliteit en de leeftijd van het aggregaat. Hoe meer draaiuren, belasting, slijtage en ouderdom, hoe vaker het onderhoud nodig is. De omvang van het onderhoud hangt af van de staat, de specificaties en de complexiteit van het aggregaat. Hoe slechter de staat, hoe hoger de specificaties en hoe complexer het aggregaat, hoe meer onderhoud er nodig is.

De milieuheffingen zijn afhankelijk van de emissienormen, de milieubelasting en de regelgeving. De emissienormen zijn de grenswaarden voor de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstofoxiden, koolmonoxide, fijnstof en koolwaterstoffen. Hoe strenger de emissienormen, hoe hoger de milieuheffingen. De milieubelasting is de heffing die de overheid oplegt voor het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals benzine, diesel of gas. Hoe hoger de milieubelasting, hoe hoger de milieuheffingen. De regelgeving is het geheel van wetten, regels en voorschriften die gelden voor het gebruik van een aggregaat, zoals de vergunningen, de keuringen, de veiligheidseisen en de geluidsnormen. Hoe strenger de regelgeving, hoe hoger de milieuheffingen.

De gebruikskosten van een aggregaat kunnen variëren van enkele euro’s tot honderden euro’s per dag, afhankelijk van de bovengenoemde factoren. Een klein aggregaat met een vermogen van 10 kVA verbruikt bijvoorbeeld ongeveer 2 liter benzine per uur, wat neerkomt op ongeveer € 4 per uur aan brandstofkosten. Een groot aggregaat met een vermogen van 700 kVA verbruikt ongeveer 100 liter diesel per uur, wat neerkomt op ongeveer € 120 per uur aan brandstofkosten.

Aggregaat kosten overzicht

SituatieVermogen (kVA)BrandstofAanschaf (€)Huur (€/dag)Brandstofkosten (€/uur)Onderhoudskosten (€/jaar)Milieuheffingen (€/jaar)Totaal (€/jaar)
Thuis10Benzine50045020262
Werk700Diesel50.000500 – 10001202000400030.960
Evenement100Gas10.000100 – 2002050010005.240
Off-grid50Zonne-energie15.00001000100
Camping/vakantie20Benzine100050 – 100810040524
School200Diesel20.000200 – 400401000200010.480

U kunt zien dat de aggregaat kosten nog steeds sterk verschillen per situatie en per variabele. U kunt de aggregaat kosten aanpassen door een andere vermogen, brandstof, aanschaf, huur of gebruik te kiezen.

Voorbeelden

Om u een goed beeld te geven van de aggregaat kosten, geven we u hieronder twee voorbeelden van verschillende situaties waarin een aggregaat gebruikt kan worden: een voor thuis en een voor werk.

Voorbeeld 1: Aggregaat kosten voor thuis

Stel, u wilt een aggregaat kopen voor thuis, om te gebruiken als noodstroomvoorziening bij een stroomstoring. U wilt een aggregaat dat voldoende vermogen heeft om uw belangrijkste apparaten te laten draaien, zoals uw koelkast, uw vriezer, uw verlichting, uw tv, uw laptop en uw telefoon. Een vereiste is ook dat een aggregaat zuinig, stil en betrouwbaar is. U wilt een aggregaat dat makkelijk te bedienen en te onderhouden is. U wilt een aggregaat dat voldoet aan de geldende emissie- en geluidsnormen. Welk aggregaat past het best bij uw wensen?

Een mogelijk aggregaat dat aan uw wensen voldoet, is een benzine-aggregaat met een vermogen van 10 kVA, een elektrische start, een geluidsdemper, een automatische spanningsregeling, een urenteller, een brandstofmeter en een oliebeveiliging. Dit aggregaat heeft genoeg vermogen om uw belangrijkste apparaten te laten draaien, zonder dat u veel brandstof verbruikt. Het aggregaat is relatief stil, met een geluidsniveau van ongeveer 65 dB(A). Het aggregaat is betrouwbaar, met een levensduur van ongeveer 10.000 uur. Het is makkelijk te bedienen en te onderhouden, met een eenvoudig bedieningspaneel en een duidelijke handleiding. Het aggregaat voldoet aan de geldende emissie- en geluidsnormen, met een Stage V-certificering en een CE-markering.

De gebruikskosten van dit aggregaat zijn afhankelijk van hoe vaak en hoe lang u het aggregaat gebruikt. Stel, u gebruikt het aggregaat gemiddeld één keer per maand, voor ongeveer vier uur per keer. Dan verbruikt u per jaar ongeveer 96 liter benzine, wat neerkomt op ongeveer € 192 aan brandstofkosten. De onderhoudskosten van dit aggregaat zijn ongeveer € 50 per jaar, als u het aggregaat regelmatig controleert en de olie, de bougies en de luchtfilter vervangt. De milieuheffingen van dit aggregaat zijn ongeveer € 20 per jaar, als u rekening houdt met de emissienormen en de geluidsnormen. De totale gebruikskosten van dit aggregaat zijn dus ongeveer € 262 per jaar, ofwel € 0,65 per draaiuur.

De aggregaat kosten voor thuis zijn dus als volgt:

KostensoortBedrag
Aanschafkosten€ 500
Gebruikskosten per jaar€ 262
Gebruikskosten per draaiuur€ 0,65

U kunt zien dat de aggregaat kosten voor thuis relatief laag zijn, als u het aggregaat alleen gebruikt als noodstroomvoorziening. U kunt de aggregaat kosten voor thuis verlagen door een zuiniger, stiller of milieuvriendelijker aggregaat te kiezen, of door het aggregaat minder vaak of minder lang te gebruiken. U kunt ook overwegen om een aggregaat te huren in plaats van te kopen, als u het aggregaat slechts sporadisch nodig heeft. De huurkosten van een aggregaat zijn afhankelijk van de leverancier, het type, het vermogen en de duur van de huur.

Voorbeeld 2: Aggregaatkosten voor werk

Stel, u wilt een aggregaat huren voor werk, om te gebruiken op een bouwplaats waar geen netstroom beschikbaar is. U wilt een aggregaat dat voldoende vermogen heeft om uw bouwmachines, uw verlichting, uw verwarming en uw gereedschap te laten draaien. U wilt een aggregaat dat zuinig, stil en betrouwbaar is. U wilt een aggregaat dat makkelijk te transporteren en te installeren is. We gaan er van uit dat het aggregaat voldoet aan de geldende emissie- en geluidsnormen. Welk aggregaat past het best bij uw wensen?

Een mogelijk aggregaat dat aan uw wensen voldoet, is een diesel-aggregaat met een vermogen van 700 kVA, een elektrische start, een geluidsdemper, een automatische spanningsregeling, een urenteller, een brandstofmeter, een oliebeveiliging, een frequentieregeling, een parallelbedrijf en een afstandsbediening. Dit aggregaat heeft genoeg vermogen om uw bouwmachines, uw verlichting, uw verwarming en uw gereedschap te laten draaien, zonder dat u veel brandstof verbruikt. Het aggregaat is relatief stil, met een geluidsniveau van ongeveer 75 dB(A). Het aggregaat is betrouwbaar, met een levensduur van ongeveer 20.000 uur. Het aggregaat is makkelijk te transporteren en te installeren, met een robuust frame, een aanhangwagen, een hijsogen en een stekkerdoos. Het aggregaat voldoet aan de geldende emissie- en geluidsnormen, met een Stage V-certificering en een CE-markering.

De huurkosten van dit aggregaat zijn afhankelijk van de leverancier, het type, het vermogen en de duur van de huur. De huurkosten van dit aggregaat kunnen variëren van € 500 tot € 1.000 per dag, exclusief btw. De gebruikskosten van dit aggregaat zijn afhankelijk van hoe vaak en hoe lang u het aggregaat gebruikt. Stel, u gebruikt het aggregaat gemiddeld vijf dagen per week, voor ongeveer acht uur per dag. Dan verbruikt u per jaar ongeveer 20.800 liter diesel, wat neerkomt op ongeveer € 24.960 aan brandstofkosten. De onderhoudskosten van dit aggregaat zijn ongeveer € 2.000 per jaar, als u het aggregaat regelmatig controleert en de olie, de filters en de riemen vervangt. De milieuheffingen van dit aggregaat zijn ongeveer € 4.000 per jaar, als u rekening houdt met de emissienormen en de geluidsnormen. De totale gebruikskosten van dit aggregaat zijn dus ongeveer € 30.960 per jaar, ofwel € 14,88 per draaiuur.

De aggregaat kosten voor werk zijn dus als volgt:

KostensoortBedrag
Huurkosten per dag€ 500 – € 1.000
Gebruikskosten per jaar€ 30.960
Gebruikskosten per draaiuur€ 14,88

U kunt zien dat de aggregaat kosten voor werk relatief hoog zijn, als u het aggregaat intensief gebruikt op een bouwplaats. De kosten voor werk kunt u natuurlijk verlagen door een zuiniger, stiller of milieuvriendelijker aggregaat te kiezen, of door het aggregaat minder vaak of minder lang te gebruiken. U kunt ook overwegen om een aggregaat te kopen in plaats van te huren, als u het aggregaat regelmatig nodig heeft. De aanschafkosten van een aggregaat zijn afhankelijk van de leverancier, het type, het vermogen en de kwaliteit.

Conclusie

Een aggregaat is een nuttig apparaat dat u van stroom kan voorzien als er geen netstroom beschikbaar is. Echter, een aggregaat brengt ook kosten met zich mee, die u goed moet overwegen voordat u een aggregaat koopt of huurt. De aggregaat kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het vermogen, de brandstof, de uitvoering, de kwaliteit, het verbruik, het onderhoud en de milieuheffingen.

De aggregaat kosten kunnen ook sterk verschillen per situatie, zoals thuis, werk, evenement, off-grid, camping/vakantie en school. U kunt de aggregaat kosten aanpassen door een andere vermogen, brandstof, aanschaf, huur of gebruik te kiezen.

Geef een reactie