Je bekijkt nu Akte Van Verdeling: Alles Wat U Moet Weten 

Akte Van Verdeling: Alles Wat U Moet Weten 

Een akte van verdeling is een notariële akte waarin u de eigendom van een woning, een schip, een stuk grond of een ander registergoed verdeelt tussen u en uw ex-partner. Dit kan nodig zijn als u uit elkaar gaat door een scheiding, een beëindiging van een geregistreerd partnerschap of een einde van een samenlevingscontract. In dit artikel leggen we uit wat een akte van verdeling inhoudt, wanneer u het nodig heeft en hoe u het kunt regelen.

Wat staat er in een akte van verdeling?

In een akte van verdeling staat wie van u het registergoed overneemt en wie daarvoor een vergoeding krijgt. Ook staat er hoe de hypotheekschuld wordt verdeeld en of de vertrekkende partner wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat de bank de vertrekkende partner niet meer kan aanspreken voor de betaling van de hypotheek. Verder staan er in de akte de gegevens van het registergoed, zoals het adres, de kadastrale aanduiding en de waarde. De akte wordt ondertekend door u, uw ex-partner en de notaris. Daarna wordt de akte ingeschreven bij het Kadaster, zodat het registergoed officieel op één naam komt te staan.

Wanneer heeft u een akte nodig?

U heeft een akte van verdeling nodig als u samen met uw ex-partner eigenaar bent van een registergoed en u wilt dat één van u het registergoed overneemt. Dit kan het geval zijn als u:

  • getrouwd bent in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden waarbij het registergoed gemeenschappelijk eigendom is;
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan in gemeenschap van goederen of op partnerschapsvoorwaarden waarbij het registergoed gemeenschappelijk eigendom is;
  • samenwoont en het registergoed op twee namen staat of in een samenlevingscontract is opgenomen als gemeenschappelijk eigendom.

U heeft geen akte van verdeling nodig als u:

  • niet samen eigenaar bent van het registergoed;
  • besluit om het registergoed te verkopen en de opbrengst te verdelen;
  • het registergoed wilt verdelen zonder dat er een hypotheek op rust.

Wat zijn registergoederen?

Registergoederen zijn goederen die wettelijk verplicht worden ingeschreven in een openbaar register, zoals het Kadaster. Dit is nodig om de vestiging en de overdracht van deze goederen te publiceren en te bewijzen. Op registergoederen kan ook een hypotheek worden gevestigd, wat betekent dat de eigenaar het goed als onderpand geeft voor een lening. Voorbeelden van registergoederen zijn onroerende zaken, zoals woningen, grond en appartementsrechten, en roerende zaken, zoals schepen en vliegtuigen.

Akte van verdeling regelen

Om een akte van verdeling te regelen, moet u eerst afspraken maken met uw ex-partner over de verdeling van het registergoed en de eventuele hypotheek. Deze afspraken kunt u vastleggen in een echtscheidingsconvenant, een ontbindingsakte van het geregistreerd partnerschap of een onderhandse overeenkomst. Vervolgens moet u contact opnemen met een notaris, die de akte van verdeling voor u opstelt. De notaris zal ook de bank informeren over de verdeling en het eventuele ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. De bank moet hiermee akkoord gaan en zal beoordelen of de overnemende partner voldoende inkomen en/of vermogen heeft om de hypotheek te kunnen betalen. Hiervoor kan de bank om inkomens- en/of taxatiegegevens vragen. Als alles in orde is, kunt u de akte van verdeling ondertekenen bij de notaris. De notaris zorgt ervoor dat de akte wordt ingeschreven bij het Kadaster en dat de hypotheek wordt aangepast.

Wat zijn de kosten van een akte van verdeling?

De kosten van een akte van verdeling bestaan uit de notariskosten, de kadasterkosten en de eventuele bankkosten. De notariskosten zijn afhankelijk van de notaris die u kiest en de complexiteit van de akte. U kunt verschillende notarissen vergelijken en offertes aanvragen om de beste prijs te vinden.

De kadasterkosten zijn een vast tarief dat het Kadaster in rekening brengt voor de inschrijving van de akte. Dit tarief is in 2024 € 165.

De bankkosten zijn de kosten die de bank rekent voor het verlenen van het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en het wijzigen van de hypotheek. Deze kosten kunnen variëren per bank en per situatie. U kunt bij uw bank navragen wat de kosten zijn in uw geval.

Conclusie

Een akte van verdeling is een belangrijk document als u uit elkaar gaat en samen een registergoed bezit. Met een akte van verdeling zorgt u ervoor dat het registergoed en de hypotheek op één naam komen te staan en dat u geen financiële risico’s meer loopt. Om een akte van verdeling te regelen, moet u afspraken maken met uw ex-partner, een notaris inschakelen en de bank informeren. De kosten van een akte van verdeling bestaan uit de notariskosten, de kadasterkosten en de eventuele bankkosten. Het is verstandig om u goed te laten informeren en adviseren over de verdeling van uw registergoed en de gevolgen daarvan. Een notaris kan u hierbij helpen.

Geef een reactie