Je bekijkt nu Verordening Algemene Productveiligheid (VAPV)

Verordening Algemene Productveiligheid (VAPV)

EU-verordening Algemene Productveiligheid

De EU-verordening Algemene Productveiligheid (VAPV) is een nieuwe wetgeving die tot doel heeft de consumenten te beschermen tegen onveilige producten op de Europese markt. De VAPV vervangt de richtlijn Algemene Productveiligheid uit 2001 en geldt voor alle producten waarvoor nog geen specifieke veiligheidsregels bestaan. De VAPV treedt in werking op 13 december 2024 en is van toepassing op zowel online als offline verkochte producten.

In dit artikel zal ik ingaan op de inhoud en de gevolgen van de EU-verordening Algemene Productveiligheid (VAPV). Ik zal ook voorbeelden geven van hoe de VAPV van invloed is op de consumenten en de bedrijven die producten verkopen of kopen via dropshipping of Chinese webshops.

Belangrijkste regels van de VAPV Algemene Productveiligheid

De VAPV bevat een aantal regels die de productveiligheid moeten verbeteren en het toezicht op de markt moeten versterken. Hier zijn enkele van de belangrijkste regels:

 • Online marktplaatsen moeten weten wie de handelaren zijn en welke producten zij aanbieden. Zij moeten ook een contactpunt hebben dat zich bezighoudt met productveiligheid.
 • Marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs, distributeurs) moeten een verantwoordelijke aanwijzen voor alle online of offline verkochte producten. Zij moeten ook zorgen voor de traceerbaarheid van de producten en informatie verstrekken over de veiligheidseigenschappen.
 • Producten moeten voldoen aan de Europese normen of aan andere veiligheidsvoorschriften die door de Commissie worden vastgesteld. Als er geen specifieke normen of voorschriften zijn, moeten de producten voldoen aan de algemene veiligheidsvereiste.
 • Op voedsel lijkende producten (bijvoorbeeld speelgoed of cosmetica die op eetbare producten lijken) moeten worden beoordeeld op basis van het risico dat zij voor consumenten vormen. Als zij een ernstig risico vormen, mogen zij niet op de markt worden gebracht.
 • Terugroepacties van onveilige producten moeten snel en effectief worden uitgevoerd door de marktdeelnemers. Zij moeten ook samenwerken met de autoriteiten en de consumenten informeren over de terugroepactie.
 • Rechtsmiddelen voor consumenten die schade lijden door onveilige producten worden versterkt. Consumenten kunnen een schadevergoeding eisen van de marktdeelnemer die verantwoordelijk is voor het onveilige product.

Gevolgen Algemene Productveiligheid VAPV dropshipping en Chinese webshops?

Dropshipping is een vorm van e-commerce waarbij een verkoper producten aanbiedt zonder ze zelf op voorraad te hebben. De verkoper bestelt de producten bij een leverancier (vaak uit China) die ze rechtstreeks naar de klant verzendt. Chinese webshops zijn online platforms waar consumenten rechtstreeks producten kunnen kopen bij Chinese handelaren.

De VAPV heeft gevolgen voor zowel de verkopers als de kopers die gebruik maken van dropshipping of Chinese webshops. Hier zijn enkele van de gevolgen:

 • Verkopers die dropshipping gebruiken of producten verkopen via online marktplaatsen, worden beschouwd als marktdeelnemers en moeten dus voldoen aan alle regels van de VAPV. Zij moeten een verantwoordelijke aanwijzen voor hun producten, zorgen voor hun traceerbaarheid en veiligheid, informatie verstrekken aan hun klanten en autoriteiten, en meewerken aan eventuele terugroepacties. Zij kunnen ook aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hun producten veroorzaken.
 • Kopers die producten kopen via dropshipping of Chinese webshops, moeten erop letten dat zij alleen veilige producten kopen die voldoen aan de Europese normen of voorschriften. Zij kunnen informatie vragen aan de verkoper of het contactpunt over de veiligheidseigenschappen van het product, het land van oorsprong, het identificatienummer en eventuele waarschuwingen. Zij kunnen ook gebruik maken van het Rapid Alert System for dangerous non-food products (RAPEX) om te controleren of er geen waarschuwingen of terugroepacties zijn voor het product dat zij willen kopen. Als zij een onveilig product hebben gekocht, kunnen zij het melden bij de autoriteiten en een schadevergoeding eisen van de verkoper.

Voorbeelden van onveilige producten

Onveilige producten zijn producten die een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van consumenten. Dit kan bijvoorbeeld komen door een gebrekkig ontwerp, een slechte kwaliteit, een verkeerde etikettering of een gebrek aan waarschuwingen. Hier zijn enkele voorbeelden van onveilige producten die in het verleden zijn teruggeroepen:

 • Hoverboards die brandgevaarlijk waren door defecte batterijen of opladers.
 • Mondmaskers die niet voldeden aan de vereiste filtratie-efficiëntie of die schadelijke stoffen bevatten.
 • Speelgoed dat verstikkingsgevaar opleverde door kleine onderdelen of koorden, of dat giftige stoffen bevatte zoals lood of ftalaten.
 • Cosmetica die allergische reacties veroorzaakten of verboden ingrediënten bevatten zoals kwik of hydrochinon.

Conclusie

De EU-verordening Algemene Productveiligheid is een belangrijke stap om de consumenten te beschermen tegen onveilige producten op de Europese markt. De verordening moderniseert en harmoniseert de regels voor productveiligheid en toezicht op de markt, rekening houdend met de digitale en technologische ontwikkelingen. De verordening biedt ook voordelen voor bedrijven die toegang krijgen tot een eenvoudiger en duidelijker rechtskader en een grotere markt. De verordening treedt in werking op 13 december 2024 en geldt voor alle producten waarvoor nog geen specifieke veiligheidsregels bestaan. Het is belangrijk dat consumenten en marktdeelnemers zich bewust zijn van de nieuwe regels en hun rechten en plichten met betrekking tot productveiligheid.

Geef een reactie