Je bekijkt nu Anterieure Overeenkomst: Uitleg & Advies

Anterieure Overeenkomst: Uitleg & Advies

Een anterieure overeenkomst is een overeenkomst die u sluit met de gemeente voordat er een exploitatieplan is vastgesteld. Dit geeft u meer vrijheid en voordelen, maar ook risico’s. Wilt u weten hoe u een anterieure overeenkomst kunt sluiten en waar u op moet letten? Lees dan verder!

Betekenis anterieure overeenkomst

Een anterieure overeenkomst is een overeenkomst die u sluit met de gemeente voordat er een exploitatieplan is vastgesteld. Een exploitatieplan is een document waarin de gemeente de kosten en opbrengsten van een ruimtelijk project vastlegt. Een dergelijke overeenkomst geeft u meer vrijheid om afspraken te maken met de gemeente over de ontwikkeling van uw bouwproject.

Wanneer sluit u een anterieure overeenkomst?

U sluit een anterieure overeenkomst als u een bouwproject wilt starten dat afwijkt van het bestemmingsplan of waarvoor het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Het bestemmingsplan is een kaart met regels die bepalen wat er in een gebied mag worden gebouwd of gebruikt. Als u iets wilt bouwen dat niet past binnen het bestemmingsplan, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente kan dan besluiten om het bestemmingsplan aan te passen of om af te wijken van het bestemmingsplan.

Om uw bouwproject mogelijk te maken, moet de gemeente ook de openbare ruimte aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan wegen, riool, verlichting of groen die moeten worden aangesloten of aangelegd bij uw perceel. Deze werkzaamheden brengen kosten met zich mee voor de gemeente. In een anterieure overeenkomst kunt u afspreken dat u (een deel van) deze kosten betaalt of dat u zelf (een deel van) deze werkzaamheden uitvoert.

Wat zijn de voordelen van een anterieure overeenkomst?

Een anterieure overeenkomst heeft verschillende voordelen voor u als initiatiefnemer van een bouwproject:

  • U heeft meer onderhandelingsruimte met de gemeente over de voorwaarden en de financiële bijdragen voor uw project.
  • U kunt sneller starten met uw project, omdat u niet hoeft te wachten op de vaststelling van een exploitatieplan door de gemeente.
  • U kunt afspraken maken over bovenplanse verevening. Dat betekent dat u ook kunt bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen buiten uw projectgebied, zoals groen, recreatie of infrastructuur, als die bijdrage is gebaseerd op een structuurvisie. Een structuurvisie is een document waarin de gemeente de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling voor de lange termijn schetst.
  • U kunt eventuele planschade beperken of voorkomen. Planschade is een vergoeding die de gemeente moet betalen aan eigenaren of huurders van onroerende zaken die in waarde dalen of in gebruiksmogelijkheden verminderen door een wijziging van het bestemmingsplan. In een anterieure overeenkomst kunt u afspreken dat u (een deel van) deze vergoeding betaalt of dat u maatregelen neemt om de schade te verminderen.

Aandachtspunten

Een anterieure overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en de gemeente. Het is daarom belangrijk dat u goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten en dat u zich laat adviseren door een deskundige. Hier zijn enkele tips waar u op moet letten bij het sluiten van een dergelijke overeenkomst:

  • Zorg dat u duidelijk voor ogen heeft wat uw doel en wensen zijn voor uw bouwproject en wat u bereid bent om daarvoor te betalen of te doen.
  • Vergelijk verschillende scenario’s en bereken wat de financiële gevolgen zijn voor uw project en voor eventuele planschade.
  • Onderzoek of er andere partijen zijn die betrokken zijn bij uw project, zoals grondeigenaren, ontwikkelaars, aannemers of omwonenden, en of zij ook bereid zijn om mee te werken of mee te betalen.
  • Lees de conceptovereenkomst goed door en controleer of alle afspraken die u heeft gemaakt met de gemeente erin staan en of er geen onredelijke of onduidelijke voorwaarden in staan.
  • Vraag om een juridisch advies van een onafhankelijke partij, zoals een advocaat, een notaris of een ruimtelijk adviseur, voordat u de overeenkomst tekent.

Conclusie

Een anterieure overeenkomst is een overeenkomst die u sluit met de gemeente voordat er een exploitatieplan is vastgesteld. Een anterieure overeenkomst geeft u meer vrijheid om afspraken te maken met de gemeente over de ontwikkeling van uw bouwproject. De overeenkomst heeft verschillende voordelen, maar ook risico’s. Het is daarom belangrijk dat u zich goed laat informeren en adviseren voordat u een anterieure overeenkomst sluit.

Geef een reactie