Je bekijkt nu AOW Bedragen 2024: Waar Heeft U Recht Op?

AOW Bedragen 2024: Waar Heeft U Recht Op?

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioenregeling in Nederland, die u een inkomen geeft als u de AOW-leeftijd bereikt. De hoogte van uw AOW-uitkering hangt af van verschillende factoren, zoals uw woonsituatie, uw aanvullend pensioen en de ontwikkeling van het minimumloon. In dit artikel geven we u een overzicht van de verwachte AOW bedragen 2024, en de invloed van de plannen uit de Miljoenennota en het Belastingplan op uw koopkracht.

Berekening AOW Bedragen 2024

De AOW-uitkering is gekoppeld aan het netto minimumloon. Dit betekent dat als het minimumloon stijgt, de AOW-uitkering ook meestijgt. Het minimumloon wordt elk half jaar aangepast op basis van de cao-lonen. 

Per 1 januari 2024 gaat het minimumloon omhoog met 3,75 procent. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur.

De hoogte van uw AOW-uitkering hangt ook af van uw woonsituatie. Als u alleenstaand bent, krijgt u een hogere uitkering dan als u gehuwd of samenwonend bent. Dit komt omdat u dan meer kosten heeft voor uw levensonderhoud. De AOW-uitkering voor alleenstaanden is 70 procent van het netto minimumloon, en voor gehuwden of samenwonenden is dat 50 procent per persoon.

Daarnaast speelt uw aanvullend pensioen een rol bij de berekening van uw AOW-uitkering. Als u naast de AOW ook een pensioen ontvangt van uw werkgever of een pensioenfonds, dan kan dat invloed hebben op de hoogte van uw AOW-uitkering.

Dit komt omdat u dan mogelijk minder recht heeft op bepaalde heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. Deze heffingskortingen zijn bedoeld om uw belastingdruk te verlagen, maar ze worden afgebouwd naarmate uw inkomen hoger wordt.

AOW bedragen 2024 netto per maand

Hoewel de exacte AOW bedragen 2024 nog niet definitief zijn vastgesteld, kunnen we wel een schatting maken op basis van de beschikbare informatie. Let op! Dit is geen officiële berekening, maar slechts een indicatie. Ik heb de volgende aannames gedaan:

 • De bruto AOW bedragen stijgen met 3,75% per 1 januari 2024, zoals verwacht wordt op basis van de stijging van het minimumloon.
 • De loonheffing en de bijdrage Zvw blijven gelijk aan de bedragen van 1 juli 2023.
 • De loonheffingskorting wordt toegepast op het hoogste inkomen van een echtpaar of samenwonend paar.

In onderstaande tabel ziet u de verwachte netto AOW-bedragen per maand voor verschillende woonsituaties en aanvullende pensioenen in 2024:

SituatieNetto AOW bedrag per maand in 2024
Alleenstaande met loonheffingskorting€ 1.428,51
Alleenstaande zonder loonheffingskorting€ 1.141,09
Gehuwd of samenwonend met loonheffingskorting (per persoon)€ 973,60
Gehuwd of samenwonend zonder loonheffingskorting (per persoon)€ 777,94

Zodra de AOW bedragen 2024 definitief bekend zijn, zullen de bedragen uiteraard onmiddellijk aanpassen.

Wat betekent dit voor uw koopkracht?

De verwachte stijging van de AOW-uitkeringen in 2024 is positief voor uw koopkracht. Dit betekent dat u meer geld overhoudt om uit te geven aan uw levensbehoeften en wensen. Uiteraard hangt uw koopkracht ook af van andere factoren, zoals de inflatie.

Daarnaast zijn er ook andere maatregelen die invloed hebben op uw koopkracht in 2024. Zo zijn er veranderingen in de belastingtarieven en de heffingskortingen, die uw netto inkomen kunnen beïnvloeden. Ook zijn er bijvoorbeeld plannen om de huurtoeslag te verhogen, wat gunstig kan zijn als u een huurwoning heeft.

Het Nibud heeft een onderzoek gedaan naar de koopkrachtontwikkelingen van verschillende huishoudens in 2024. U kunt in de tabel hierboven zien wat de verwachte koopkrachtverandering is voor uw type huishouden en aanvullend pensioen.

Hoe kunt u uw AOW-uitkering aanvragen?

Als u in aanmerking komt voor een AOW-uitkering, dan moet u deze zelf aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt uw AOW-uitkering aanvragen vanaf vier maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt. U kunt dit online doen via Mijn SVB of telefonisch via 020 – 656 56 56. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Als u uw AOW-uitkering heeft aangevraagd, dan ontvangt u binnen acht weken een beslissing van de SVB. Hierin staat hoe hoog uw AOW-uitkering is en wanneer u deze kunt verwachten. De SVB betaalt de AOW-uitkering elke maand achteraf uit, rond de 23e van de maand.

Als u in het buitenland woont of heeft gewoond, dan kan uw AOW-uitkering lager zijn dan het standaardbedrag. Dit komt omdat u dan mogelijk niet verzekerd bent geweest voor de AOW. U bouwt namelijk alleen AOW op als u in Nederland woont of werkt.

Voor elk jaar dat u niet verzekerd bent geweest, wordt uw AOW-uitkering met 2 procent gekort.

Conclusie

De AOW-bedragen in 2024 zullen naar verwachting stijgen op basis van het minimumloon en een extra verhoging in juli 2024. Deze stijging is gunstig voor uw koopkracht, maar u moet ook rekening houden met andere factoren, zoals de inflatie, de belastingen en de huurtoeslag. U kunt uw persoonlijke situatie bekijken in de tabel van het Nibud.

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Willem Knegt

  Begrijp ik het nu goed, dat bij een pensioen naast mijn AOW , gevolgen heeft voor mijn nette AOW? Heb nu naast mijn AOW een pensioen van meer dan 10000 per jaar , dan ga ik er behoorlijk op achteruit , meer dan 80 euro nette per maand minder AOW

 2. Geachte heer Knegt,

  Dank voor uw vraag. Mijn rekenprogramma ging er van uit dat de AOW uitkering fiscaal hetzelfde wordt behandeld als loon uit dienstbetrekking, dit is natuurlijk niet het geval. De tabel is nu aangepast met een berekening op basis van de verwachtte stijging van het minimumloon in 2024. Mijn excuses voor de ontstane verwarring.

  Met vriendelijke groet,

  Milan Patel

Geef een reactie