Je bekijkt nu AOW Bedragen 2025: Wat Verandert Er Voor U?

AOW Bedragen 2025: Wat Verandert Er Voor U?

De AOW is een basispensioen voor iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. De hoogte van de AOW hangt af van uw leeftijd, uw woonsituatie en het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest. Elk jaar worden de AOW-bedragen aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon en de inflatie. In dit artikel leest u wat er verandert voor de AOW bedragen 2025 en waar u op moet letten als u AOW ontvangt of gaat ontvangen.

AOW bedragen 2025

De exacte AOW-bedragen voor 2025 zijn nog niet bekend. Deze worden pas definitief vastgesteld in december 2024. Wel kunnen we een schatting maken op basis van de verwachte stijging van het minimumloon en de inflatie. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) publiceert elk jaar een prognose van de AOW-bedragen voor de komende jaren. Volgens de laatste prognose van december 2023 zullen de AOW-bedragen in 2025 als volgt zijn:

GezinssamenstellingAOW (zonder loonheffingskorting)AOW (met loonheffingskorting)
AlleenstaandBruto: € 1.588 | Netto: € 1.201Bruto: € 1.588 | Netto: € 1.504
Samenwonend: beiden AOWBruto: € 1.080 | Netto: € 1.022Bruto: € 1.080 | Netto: € 817

Let op: dit is geen officiële berekening, maar slechts een indicatie. De werkelijke bedragen kunnen afwijken, afhankelijk van de inflatie, de koopkracht en de overheidsbesluiten.

De netto AOW-bedragen kunnen afwijken van de bruto bedragen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo kunnen er nog loonheffingen, bijdragen Zorgverzekeringswet (Zvw) of eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) worden ingehouden. Ook kunt u recht hebben op heffingskortingen, waardoor u minder belasting betaalt.

AOW bedragen 2025: Andere veranderingen

Naast de jaarlijkse aanpassing van de AOW-bedragen, zijn er ook andere veranderingen die invloed kunnen hebben op uw AOW. Hieronder bespreken we de belangrijkste veranderingen voor 2025.

De AOW-leeftijd blijft gelijk

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u recht heeft op AOW. Deze leeftijd is de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd, om mee te gaan met de stijgende levensverwachting. In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2025 blijft de AOW-leeftijd gelijk op 67 jaar en 3 maanden. Dit betekent dat u in 2025 AOW krijgt als u geboren bent vóór 1 oktober 1958.

De AOW-leeftijd kan in de toekomst nog verder stijgen, afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting. De overheid maakt elke vijf jaar een nieuwe raming van de AOW-leeftijd voor de komende jaren. De eerstvolgende raming wordt in 2025 gemaakt. 

De AOW-premie wordt verlaagd

Werkenden die nog niet de AOW-leeftijd hebben behaald betalen de premie volksverzekeringen in hun aangifte inkomstenbelasting. De AOW-premie is een percentage van uw inkomen dat u betaalt om de AOW te financieren. De AOW-premie wordt geheven over uw inkomen tot een bepaald maximumbedrag, dat elk jaar wordt vastgesteld. In 2024 is het maximumbedrag € 58.311. De AOW-premie bedraagt in 2024 17,9%.

In 2025 wordt de AOW-premie verlaagd naar 17,4%. Dit betekent dat u minder AOW-premie betaalt over uw inkomen. Dit kan gunstig zijn voor uw netto inkomen, vooral als u nog werkt of een ander inkomen heeft naast uw AOW. De verlaging van de AOW-premie is onderdeel van een groter belastingplan van de overheid, dat tot doel heeft om de lasten voor werkenden te verlichten.

Waar moet u op letten als u AOW ontvangt of gaat ontvangen?

Als u AOW ontvangt of gaat ontvangen, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Hieronder geven we enkele tips en aandachtspunten.

Meld veranderingen in uw situatie op tijd

Uw AOW-bedrag kan veranderen als uw situatie verandert. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen, trouwen, scheiden, verhuizen of in het buitenland gaat wonen. Het is belangrijk dat u deze veranderingen op tijd meldt bij de SVB, zodat u het juiste AOW-bedrag krijgt. Als u te veel of te weinig AOW krijgt, kan dit leiden tot terugbetalingen of boetes.

U kunt veranderingen in uw situatie online doorgeven via Mijn SVB, of telefonisch via 020 – 656 56 56. U moet de veranderingen binnen vier weken nadat ze zijn ingegaan doorgeven. Als u in het buitenland woont, moet u de veranderingen binnen zes maanden doorgeven.

Controleer uw AOW-opbouw

U bouwt AOW op voor elk jaar dat u in Nederland woont of werkt tussen uw 15e en 67e jaar. U krijgt een volledige AOW als u 50 jaar verzekerd bent geweest. Als u minder dan 50 jaar verzekerd bent geweest, krijgt u een lagere AOW. U krijgt dan 2% minder AOW voor elk jaar dat u niet verzekerd bent geweest.

U kunt uw AOW-opbouw controleren op Mijn SVB. Hier kunt u zien hoeveel jaar u verzekerd bent geweest en hoeveel AOW u kunt verwachten. Als u denkt dat uw AOW-opbouw niet klopt, kunt u contact opnemen met de SVB om dit te laten corrigeren.

AOW bedragen 2025 Conclusie

De AOW is een belangrijk onderdeel van uw inkomen als u met pensioen gaat. De AOW-bedragen worden elk jaar aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon en de inflatie. In 2025 zullen de AOW-bedragen naar verwachting iets stijgen ten opzichte van 2024. De AOW-leeftijd blijft in 2025 gelijk op 67 jaar en 3 maanden. De partnertoeslag verdwijnt in 2025 helemaal. De AOW-premie wordt in 2025 verlaagd naar 17,4%.

Het is belangrijk dat u op de hoogte blijft van de veranderingen in de AOW en dat u uw situatie op tijd doorgeeft aan de SVB. Ook is het verstandig om uw AOW aan te vullen met andere inkomstenbronnen, zoals een aanvullend pensioen, een lijfrente, een inkomen uit werk of een inkomen uit vermogen. Zo kunt u zorgen voor een comfortabel en zorgeloos pensioen.

Geef een reactie