Je bekijkt nu AOW Leeftijd 2024: Wat u moet weten

AOW Leeftijd 2024: Wat u moet weten

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u recht heeft op een basispensioen van de overheid. Deze leeftijd is niet voor iedereen hetzelfde, maar hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk mee met de levensverwachting. In dit artikel leest u wat de AOW leeftijd in 2024 is, hoe deze wordt bepaald en wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

Hoe wordt de AOW-leeftijd bepaald?

De AOW-leeftijd wordt bepaald aan de hand van de verwachte levensduur van 65-jarigen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt elk jaar een prognose van hoe lang 65-jarigen gemiddeld nog zullen leven. Op basis daarvan stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de AOW-leeftijd voor vijf jaar later vast.

De regel is dat voor elke vier en een half maand dat 65-jarigen langer leven, de AOW-leeftijd met drie maanden omhoog gaat. Dit betekent dat de AOW-leeftijd niet elk jaar stijgt, maar alleen als de levensverwachting voldoende toeneemt. De AOW-leeftijd kan ook niet dalen als de levensverwachting afneemt.

Wat is de AOW-leeftijd in 2024?

De AOW-leeftijd in 2024 is 67 jaar. Dit geldt voor iedereen die geboren is na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958. Als u in deze periode geboren bent, krijgt u dus uw eerste AOW-uitkering als u 67 jaar wordt.

De AOW-leeftijd in 2024 is gebaseerd op de levensverwachting van 65-jarigen in 2019. Volgens het CBS was deze toen 20,75 jaar. Dat was niet genoeg voor een verhoging van de AOW-leeftijd, die toen nog op 67 jaar en drie maanden stond. Daarom is de AOW-leeftijd in 2020 verlaagd naar 66 jaar en vier maanden. In 2021, 2022 en 2023 blijft de AOW-leeftijd ook op dit niveau. Pas in 2024 gaat de AOW-leeftijd weer omhoog naar 67 jaar.

In dit artikel vindt u meer informatie over de hoogte van de AOW uitkering.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

De AOW-leeftijd heeft invloed op uw pensioen, omdat uw pensioen meestal ingaat op het moment dat u ook AOW krijgt. Als u eerder wilt stoppen met werken, moet u zelf zorgen voor een aanvulling op uw inkomen tot uw AOW-leeftijd. Als u langer wilt doorwerken, kunt u uw pensioen uitstellen tot uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd.

Het is belangrijk om te weten wat uw persoonlijke AOW-leeftijd is, zodat u uw pensioen goed kunt plannen. U kunt uw AOW-leeftijd berekenen op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt ook contact opnemen met uw pensioenuitvoerder om te informeren naar uw pensioenopbouw en -uitkering.

Hoe kunt u eerder stoppen met werken?

Als u niet wilt wachten tot uw AOW-leeftijd om te stoppen met werken, zijn er een aantal mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van de volgende regelingen:

 • Deeltijdpensioen: U kunt ervoor kiezen om minder te gaan werken en een deel van uw pensioen alvast te laten uitkeren. U blijft dan wel verzekerd voor de AOW en bouwt ook nog pensioen op over uw gewerkte uren. U moet wel rekening houden met een lager pensioeninkomen en mogelijk ook een lagere AOW-uitkering.
 • Vervroegd pensioen: U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder te laten ingaan dan uw AOW-leeftijd. U krijgt dan wel een lagere pensioenuitkering, omdat u minder lang premie heeft betaald en langer van uw pensioen geniet. Ook moet u zelf zorgen voor een aanvulling op uw inkomen tot uw AOW-leeftijd, bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen.
 • Regeling vervroegd uittreden (RVU): U kunt in sommige gevallen gebruikmaken van een regeling waarbij uw werkgever u een uitkering geeft om eerder te stoppen met werken. Deze regeling is bedoeld voor mensen die zwaar werk doen of een hoog risico lopen op arbeidsongeschiktheid. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een minimumleeftijd en een maximale hoogte en duur van de uitkering.

Wat zijn de voor- en nadelen van een hogere AOW-leeftijd?

De verhoging van de AOW-leeftijd heeft zowel voor- als nadelen. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Voordelen:
  • Het is financieel houdbaar: door de vergrijzing en de stijgende levensverwachting zou de AOW anders onbetaalbaar worden. Door de AOW-leeftijd te verhogen, blijft er genoeg geld over voor andere overheidsuitgaven, zoals zorg, onderwijs en veiligheid.
  • Het is eerlijk: door de AOW-leeftijd te koppelen aan de levensverwachting, krijgt iedere generatie ongeveer even lang een AOW-uitkering. Ook wordt er rekening gehouden met de verschillen in levensverwachting tussen mannen en vrouwen, hoog- en laagopgeleiden en gezonde en ongezonde mensen.
  • Het is goed voor de economie: door langer door te werken, blijven mensen langer actief en productief. Dit kan leiden tot meer groei, innovatie en concurrentiekracht. Ook kunnen mensen meer sparen en beleggen voor hun pensioen, wat gunstig is voor de financiële sector.
 • Nadelen:
  • Het is zwaar: niet iedereen kan of wil langer doorwerken, vooral als ze fysiek of mentaal zwaar werk doen. Sommige mensen raken eerder arbeidsongeschikt of werkloos, waardoor ze afhankelijk worden van andere uitkeringen, zoals de WIA of de WW.
  • Het is onzeker: de AOW-leeftijd wordt vijf jaar van tevoren vastgesteld, maar kan nog veranderen als de levensverwachting wijzigt. Dit maakt het lastig om je pensioen goed te plannen en je financiën op orde te krijgen.
  • Het is ongelijk: niet iedereen profiteert evenveel van een hogere AOW-leeftijd. Sommige mensen hebben meer aanvullend pensioen of vermogen dan anderen, waardoor ze makkelijker eerder kunnen stoppen met werken. Ook hebben sommige mensen meer vrije tijd of gezondheid dan anderen, waardoor ze meer kunnen genieten van hun pensioen.

Conclusie

In dit artikel heb ik u uitgelegd wat de AOW-leeftijd in 2024 is, hoe deze wordt bepaald en wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Ik heb ook een aantal voor- en nadelen van een hogere AOW-leeftijd besproken en een aantal tips gegeven om u voor te bereiden op uw pensioen. Ik hoop dat u hiermee meer inzicht heeft gekregen in uw pensioensituatie en uw mogelijkheden.

Geef een reactie