Je bekijkt nu Basisbeurs 2024: Een overzicht van de bedragen

Basisbeurs 2024: Een overzicht van de bedragen

Bent u van plan om te gaan studeren of heeft u een kind dat gaat studeren? Dan wilt u natuurlijk weten hoe u de studie kunt betalen. Een belangrijk onderdeel van de studiefinanciering is de basisbeurs, een bedrag dat studenten elke maand krijgen om hun studie te bekostigen. Maar wat is de basisbeurs precies, hoe hoog is deze en voor wie is deze bedoeld? En wat gaat er veranderen in 2024? In dit artikel geef ik u antwoord op al deze vragen en meer. Ik leg u uit wat de basisbeurs 2024 is, hoe deze verandert in 2024 en wat dit betekent voor u of uw kind.

Wat is de basisbeurs?

De basisbeurs is een bedrag dat studenten in het hoger onderwijs elke maand krijgen van de overheid om hun studie te bekostigen. Het is een onderdeel van de studiefinanciering, naast de aanvullende beurs, de lening en het collegegeldkrediet. De basisbeurs is een prestatiebeurs, wat betekent dat het een lening is die wordt omgezet in een gift als de student binnen 10 jaar zijn of haar diploma haalt. Zo niet, dan moet de student het geleende bedrag met rente terugbetalen.

De hoogte van de basisbeurs hangt af van of de student thuis- of uitwonend is. Een thuiswonende student woont volgens de gemeente op hetzelfde adres als zijn of haar ouders. Een uitwonende student woont op een ander adres dan zijn of haar ouders, bijvoorbeeld op kamers of bij een partner. Een uitwonende student krijgt meer basisbeurs dan een thuiswonende student, omdat hij of zij meer kosten heeft voor huisvesting.

Bedragen basisbeurs 2024

De basisbeurs is niet altijd hetzelfde geweest. In 2015 werd de basisbeurs afgeschaft en vervangen door een leenstelsel, waarbij studenten alleen konden lenen om hun studie te financieren. Dit leidde tot veel protesten en kritiek van studenten, ouders en politieke partijen. Zij vonden dat het leenstelsel leidde tot hoge studieschulden, stress en kansenongelijkheid.

In 2022 besloot het kabinet om de basisbeurs opnieuw in te voeren voor alle studenten in het hoger onderwijs, ook voor studenten die al studeerden. Dit betekent dat studenten die in het studiejaar 2022-2023 beginnen met hun studie, vanaf hun tweede studiejaar (2023-2024) recht hebben op een basisbeurs, als ze aan de voorwaarden voldoen. De bedragen van de basisbeurs 2024 per maand zijn als volgt:

Standaard - DeGoedkoopsteNotaris - Vergelijk alle
OnderdeelThuiswonendUitwonend
Aanvullende beurs maximaal€ 416,00€ 416,00
Lening€ 266,97€ 266,97
Collegegeldkrediet€ 192,83€ 192,83
Totaal studiefinanciering zonder basisbeurs€ 875,80€ 875,80
Basisbeurs per maand€ 110,30€ 439,20 *
Totaal studiefinanciering met basisbeurs€ 986,10€ 1.315,00

Wat betekent dit voor u of uw kind?

Als u of uw kind in het studiejaar 2022-2023 begint met een opleiding aan een hbo of universiteit, dan heeft u of uw kind recht op een basisbeurs vanaf het tweede studiejaar (2023-2024). U of uw kind moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U of uw kind volgt in het studiejaar 2023-2024 een opleiding aan hbo of universiteit én
  • U of uw kind heeft op 1 september 2023 nog recht op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. In Mijn DUO ziet u bij ‘Mijn Producten’ hoeveel resterende maanden prestatiebeurs u of uw kind heeft. Heeft u of uw kind alleen nog recht op een studentenreisproduct, dan heeft u of uw kind geen recht meer op een basisbeurs.

Als u of uw kind aan deze voorwaarden voldoet, dan krijgt u of uw kind in juni 2023 een bericht van DUO. U of uw kind moet de basisbeurs zelf aanvragen in Mijn DUO. Als u of uw kind dit op tijd doet, gaat de basisbeurs in per 1 september 2023.

Basisbeurs 2024 mbo

De basisbeurs voor het mbo is een bedrag dat studenten in het middelbaar beroepsonderwijs elke maand krijgen van de overheid om hun studie te bekostigen. Het is een onderdeel van de studiefinanciering, naast de aanvullende beurs, de lening en het reisproduct voor de ov-chipkaart. De basisbeurs voor het mbo is een prestatiebeurs, wat betekent dat het een lening is die wordt omgezet in een gift als de student binnen 10 jaar zijn of haar diploma haalt. Zo niet, dan moet de student het geleende bedrag met rente terugbetalen.

De hoogte van de basisbeurs voor het mbo hangt af van of de student thuis- of uitwonend is. Een thuiswonende student woont volgens de gemeente op hetzelfde adres als zijn of haar ouders. Een uitwonende student woont op een ander adres dan zijn of haar ouders, bijvoorbeeld op kamers of bij een partner. Een uitwonende student krijgt meer basisbeurs dan een thuiswonende student, omdat hij of zij meer kosten heeft voor huisvesting.

De basisbeurs voor het mbo gaat in vanaf het kwartaal na de 18e verjaardag van de student. Het reisproduct voor de ov-chipkaart kan de student wel voor zijn of haar 18e krijgen. De bedragen van de basisbeurs 2024 voor het mbo zijn als volgt:

WoonsituatieBedrag per maand
Thuiswonend€ 90,85
Uitwonend€ 296,51

Moet u de basisbeurs opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting?

De basisbeurs is een bedrag dat u van de overheid krijgt om uw studie te betalen. Maar is het ook een inkomen waarover u belasting moet betalen? Het antwoord is: nee. De basisbeurs is geen inkomen, maar een schuld die u later moet terugbetalen als u uw diploma niet haalt.

Als u wel uw diploma binnen de termijn behaalt, valt de basisbeurs onder de periodieke uitkeringen die zijn vrijgesteld. Daarom hoeft u de basisbeurs niet op te geven bij de inkomstenbelasting.

Wel moet u rekening houden met de basisbeurs als u een toeslag aanvraagt, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag. Een opgespaarde basisbeurs telt namelijk wel mee als vermogen. Als u te veel vermogen heeft, kunt u minder of geen toeslag krijgen. 

Basisbeurs 2024: Grens bijverdienen

Ook moet u opletten als u naast uw studie gaat werken en geld verdient. Er is namelijk een grens aan hoeveel u mag bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw studiefinanciering. In 2023 is deze grens € 15.415,83 per jaar. Als u meer verdient, moet u uw studiefinanciering stopzetten en uw reisproduct inleveren. Anders moet u alles terugbetalen, inclusief een boete.

Kortom, de basisbeurs is geen inkomen waarover u belasting moet betalen, maar wel een vermogen dat invloed kan hebben op uw toeslagen en uw bijverdiengrens. Het is daarom belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de regels en voorwaarden rondom de basisbeurs en de inkomstenbelasting. Zo voorkomt u onaangename verrassingen achteraf.

Conclusie

De basisbeurs is een vorm van studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs. Het is een prestatiebeurs die wordt omgezet in een gift als de student binnen 10 jaar zijn of haar diploma haalt. De basisbeurs wordt opnieuw ingevoerd in het studiejaar 2023-2024 voor alle studenten die dan nog recht hebben op studiefinanciering. De hoogte van de basisbeurs hangt af van of de student thuis- of uitwonend is. De basisbeurs kan een verschil maken voor de financiële situatie van studenten en hun ouders.

Geef een reactie