Je bekijkt nu Begroting Maken Uitgelegd

Begroting Maken Uitgelegd

Een begroting is een overzicht van je verwachte inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode. Een begroting kan u helpen om uw financiële situatie in kaart te brengen, uw doelen te bereiken en problemen te voorkomen. In dit artikel leest u hoe u een goede begroting kunt maken, welke soorten begrotingen er zijn en waar u op moet letten.

Waarom is een begroting belangrijk?

Een begroting geeft u inzicht in uw geldzaken. U kunt zien hoeveel geld u elke maand binnenkrijgt en hoeveel geld u uitgeeft. Zo kunt u controleren of u genoeg geld hebt om al uw rekeningen te betalen, of u geld kunt sparen of investeren en of u ruimte hebt voor extra uitgaven. Een begroting helpt u ook om uw financiële doelen te bepalen en te behalen.

Bijvoorbeeld, als u wilt sparen voor een vakantie, een auto of een huis, kunt u met een begroting berekenen hoeveel geld u daarvoor nodig hebt en hoe lang het duurt om dat bedrag bij elkaar te krijgen.

Een begroting kan u ook waarschuwen voor mogelijke problemen. Als u meer geld uitgeeft dan u verdient, hebt u een negatief saldo en loopt u het risico om schulden te maken. Met een begroting kunt u dit op tijd signaleren en actie ondernemen om uw uitgaven te verminderen of uw inkomsten te verhogen.

Hoe maakt u een begroting?

Een begroting maken is een goede manier om uw financiën te beheren. Een begroting is eigenlijk niets anders dan een overzicht van uw inkomsten en uitgaven.

Meestal zet u aan de linkerkant de (te verwachten) opbrengst neer en aan de rechterkant komen alle kosten te staan. U kunt een begroting maken voor verschillende periodes, zoals een maand, een jaar of meerdere jaren. Hieronder volgen enkele stappen om een eenvoudige maandbegroting te maken.

Standaard - DeGoedkoopsteNotaris - Vergelijk alle

Stap 1: Bepaal uw inkomsten

Schrijf als eerste op welke inkomsten u de volgende maand verwacht. Denk niet alleen aan uw salaris, maar houd ook rekening met eventuele toeslagen, subsidies, giften, rente of andere inkomstenbronnen. Tel al uw inkomsten bij elkaar op en schrijf ze op.

Stap 2: Bepaal uw vaste lasten

Schrijf vervolgens op hoeveel geld u de volgende maand gaat uitgeven aan uw vaste lasten. Dit zijn uitgaven die elke maand terugkomen, zoals huur of hypotheek, gas, water en licht, verzekeringen, telefoon, internet, abonnementen en contributies. Zet het bedrag van uw vaste lasten onder uw inkomsten.

Stap 3: Bepaal uw variabele lasten

Naast uw vaste lasten hebt u ook variabele lasten. Dit zijn uitgaven die elke maand verschillen. Denk bijvoorbeeld aan geld voor boodschappen, kleding, vervoer, uitgaan, cadeaus en hobby’s. Bepaal hoeveel geld u de komende maand maximaal wilt uitgeven aan variabele kosten. Stel hiervoor een vast budget op per categorie. Schrijf uw variabele kosten op onder uw vaste lasten.

Stap 4: Bepaal uw spaardoelen

Het is verstandig om elke maand een deel van uw geld opzij te zetten voor onverwachte of toekomstige uitgaven. Denk bijvoorbeeld aan reparaties, vervangingen, vakanties of grote aankopen. Bepaal hoeveel geld u de komende maand wilt sparen en voor welk doel. Schrijf dit op onder uw variabele kosten.

Stap 5: Bereken uw saldo

U hebt nu een overzicht gemaakt van uw inkomsten en uitgaven voor de volgende maand. Om uw saldo te berekenen, trekt u het totaalbedrag van uw uitgaven af van het totaalbedrag van uw inkomsten. Als u een positief saldo hebt, betekent dit dat u geld overhoudt. U kunt dit geld gebruiken om extra te sparen, te investeren of iets leuks te doen. Als u een negatief saldo hebt, betekent dit dat u geld tekort komt. U zult dan moeten kijken hoe u uw uitgaven kunt verminderen of uw inkomsten kunt verhogen.

Welke soorten begrotingen zijn er?

Er zijn verschillende soorten begrotingen die u kunt gebruiken voor verschillende doeleinden. Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd.

  • Een projectbegroting is een begroting voor een specifiek project of activiteit. Bijvoorbeeld, als u een evenement wilt organiseren, een cursus wilt volgen of een product wilt ontwikkelen, kunt een projectbegroting maken om de kosten en opbrengsten in kaart te brengen.
  • Een exploitatiebegroting is een begroting voor de normale bedrijfsvoering van een organisatie of onderneming. Hierin staan de verwachte opbrengsten en kosten voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Een exploitatiebegroting geeft aan of een organisatie winst of verlies maakt.
  • Een meerjarenbegroting is een begroting voor een langere termijn, meestal drie tot vijf jaar. Hierin staan de verwachte ontwikkelingen en doelstellingen van een organisatie of onderneming op het gebied van financiën, personeel, productie, kwaliteit en innovatie. Een meerjarenbegroting geeft aan of een organisatie groeit of krimpt.

Begroting Maken: Een Voorbeeld

Begroting voor cultureel evenement

Inkomsten

PostBedrag
Entreegelden€ 1.000
Sponsoring€ 500
Subsidies€ 1.500
Donaties€ 200
Totaal€ 3.200

Uitgaven

PostBedrag
Locatiehuur€ 800
Catering€ 600
Artiesten€ 1.000
Promotie€ 400
Onvoorzien€ 400
Totaal€ 3.200

Saldo

Het saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven. Om het saldo te berekenen, trek ik het totaalbedrag van de uitgaven af van het totaalbedrag van de inkomsten.

Saldo = Inkomsten−Uitgaven

Saldo = € 3.200−€ 3.200

Saldo = € 0

Het saldo is nul. Dit betekent dat de begroting sluitend is, dat wil zeggen dat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven.

Waar moet u op letten bij het maken van een begroting?

Het maken van een begroting is niet moeilijk, maar het vergt wel wat tijd en aandacht van u. Hier zijn enkele tips en aandachtspunten om rekening mee te houden:

  • Bepaal eerst of u de begroting inclusief of exclusief btw opstelt. Als u btw-plichtig bent, kunt u de btw in de begroting achterwege laten.
  • Zorg dat u verschillende inkomstenbronnen hebt. Inkomsten van de overheid, van private fondsen, van het bedrijfsleven en eigen inkomsten moeten in balans zijn en aan eventuele eisen voldoen.
  • Wees realistisch en onderbouw uw cijfers met bronnen, berekeningen of aannames. Baseer u niet alleen op verwachtingen of wensen, maar ook op ervaringen of onderzoek.
  • Houd rekening met onzekerheden en risico’s. Er kunnen altijd dingen anders lopen dan gepland. Reserveer daarom een buffer of marge voor onvoorziene uitgaven of tegenvallende inkomsten.
  • Controleer regelmatig of uw begroting nog klopt met de werkelijkheid. Vergelijk uw werkelijke inkomsten en uitgaven met uw begrote inkomsten en uitgaven. Zo kunt u zien of u op schema ligt of dat u moet bijsturen.

Conclusie

Een begroting is een handig hulpmiddel om grip te krijgen op uw geldzaken. Een begroting geeft u inzicht in uw inkomsten en uitgaven, helpt u om uw doelen te bereiken en waarschuwt u voor mogelijke problemen. U kunt een begroting maken voor verschillende periodes en doeleinden, zoals een maandbegroting, een projectbegroting of een meerjarenbegroting. Het maken van een begroting is niet moeilijk, maar het vraagt wel wat tijd en aandacht van u.

Geef een reactie