Je bekijkt nu ESG Betekenis: Waarom is het belangrijk?

ESG Betekenis: Waarom is het belangrijk?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Deze drie criteria meten de duurzaamheid van een organisatie op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. ESG is een manier om de impact van een organisatie op de wereld te beoordelen en te verbeteren. ESG is ook een manier om de risico’s en kansen van een organisatie te analyseren en te vergelijken met andere organisaties. De betekenis van ESG is dus relevant voor zowel organisaties zelf als voor beleggers die in deze organisaties willen investeren.

In dit artikel leggen we uit wat ESG precies inhoudt, hoe het wordt gemeten en gerapporteerd, en wat de voordelen zijn van ESG voor duurzaam beleggen.

Betekenis ESG Criteria

De ESG-criteria zijn een verzameling van indicatoren die de prestaties van een organisatie op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur weergeven. Deze indicatoren kunnen per sector, regio en organisatie verschillen, maar er zijn ook internationale standaarden en richtlijnen die als referentie kunnen dienen. Een aantal voorbeelden van de betekenis ESG criteria zijn:

  • Milieu: de impact van een organisatie op het klimaat, de biodiversiteit, het watergebruik, de afvalproductie, de energie-efficiëntie, de uitstoot van broeikasgassen, etc.
  • Maatschappij: de impact van een organisatie op de mensenrechten, de arbeidsomstandigheden, de diversiteit en inclusie, de gezondheid en veiligheid, de klanttevredenheid, de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, etc.
  • Bestuur: de manier waarop een organisatie wordt geleid en bestuurd, zoals de transparantie en verantwoording, de ethiek en integriteit, de naleving van wet- en regelgeving, de beloningsstructuur, de rol van de raad van bestuur, etc.

ESG betekenis: meten en rapporteren

Om ESG te meten en te rapporteren zijn er verschillende methoden en instrumenten beschikbaar. Een veelgebruikte methode is het toekennen van een ESG-score aan een organisatie op basis van een reeks van indicatoren. Deze score geeft aan hoe goed een organisatie presteert op het gebied van ESG in vergelijking met andere organisaties in dezelfde sector of markt. Er zijn verschillende partijen die ESG-scores berekenen en publiceren, zoals ratingbureaus, onderzoeksbureaus, indexaanbieders en media. Een voorbeeld van een bekende ESG-score is die van MSCI, een wereldwijde aanbieder van financiële data en analyses.

Een andere methode om ESG te rapporteren is het opstellen van een duurzaamheidsverslag of een geïntegreerd jaarverslag. Dit is een document waarin een organisatie verslag doet van haar strategie, doelstellingen, activiteiten en resultaten op het gebied van ESG. Een duurzaamheidsverslag kan vrijwillig of verplicht zijn, afhankelijk van de wet- en regelgeving in het land of de regio waar de organisatie actief is. Een voorbeeld van een verplichte rapportage is die van de Europese Unie, die sinds 2018 geldt voor grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers.

Om de kwaliteit, consistentie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslagen te verbeteren zijn er ook verschillende standaarden en richtlijnen ontwikkeld door internationale organisaties. Een voorbeeld hiervan is het Global Reporting Initiative (GRI), dat een raamwerk biedt voor het rapporteren over economische, sociale en milieuaspecten van een organisatie.

Wat zijn de voordelen van ESG voor duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is een vorm van beleggen waarbij naast financiële criteria ook niet-financiële criteria worden meegenomen in het beslissingsproces. Dit betekent dat beleggers rekening houden met de impact van hun investeringen op mens, milieu en maatschappij. ESG is een belangrijk instrument voor duurzaam beleggen, omdat het beleggers helpt om de duurzaamheid van organisaties te beoordelen en te vergelijken. ESG kan ook bijdragen aan het verbeteren van de financiële prestaties en het verminderen van de risico’s van beleggingsportefeuilles. Enkele voordelen van ESG voor duurzaam beleggen zijn:

  • ESG kan helpen om betere beleggingsbeslissingen te nemen, door meer inzicht te geven in de kansen en bedreigingen die een organisatie kan tegenkomen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. Zo kan ESG bijvoorbeeld helpen om organisaties te identificeren die beter voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering, of die een sterker sociaal draagvlak hebben onder hun stakeholders.
  • ESG kan helpen om het rendement en de risico-rendementsverhouding van beleggingsportefeuilles te verbeteren, door te investeren in organisaties die beter presteren op het gebied van ESG. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er een positieve relatie bestaat tussen ESG en financiële prestaties. Dit komt onder andere doordat organisaties met een hoge ESG-score vaak efficiënter, innovatiever, veerkrachtiger en concurrerender zijn dan organisaties met een lage ESG-score.
  • ESG kan helpen om de impact van beleggingsportefeuilles op mens, milieu en maatschappij te meten en te verbeteren, door te investeren in organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn 17 doelen die in 2015 zijn vastgesteld om de wereldwijde uitdagingen op het gebied van armoede, ongelijkheid, klimaat, vrede en rechtvaardigheid aan te pakken. Door ESG toe te passen kunnen beleggers hun portefeuilles afstemmen op deze doelen en zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
  • Overheden stimuleren het investeringen in groene beleggingen, dit resulteert in bijvoorbeeld subsidies of belastingvoordelen.

Conclusie

Betekenis ESG: Environmental, Social en Governance. Deze drie criteria meten de duurzaamheid van een organisatie op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. ESG is een manier om de impact van een organisatie op de wereld te beoordelen en te verbeteren. ESG is ook een manier om de risico’s en kansen van een organisatie te analyseren en te vergelijken met andere organisaties. ESG is dus relevant voor zowel organisaties zelf als voor beleggers die in deze organisaties willen investeren.

In dit artikel hebben we uitgelegd wat ESG precies inhoudt, hoe het wordt gemeten en gerapporteerd, en wat de voordelen zijn van ESG voor duurzaam beleggen. We hebben gezien dat ESG kan helpen om betere beleggingsbeslissingen te nemen, het rendement en de risico-rendementsverhouding van beleggingsportefeuilles te verbeteren, en de impact van beleggingsportefeuilles op mens, milieu en maatschappij te meten en te verbeteren.

Geef een reactie