Je bekijkt nu CAO Gehandicaptenzorg Salarisschalen 2024

CAO Gehandicaptenzorg Salarisschalen 2024

De CAO Gehandicaptenzorg 2024 is een collectieve arbeidsovereenkomst die geldt voor ruim 170.000 werknemers in de sector gehandicaptenzorg. Deze CAO is afgesloten tussen de werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ. De CAO Gehandicaptenzorg 2024 loopt van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2024. In dit artikel leest u wat de belangrijkste afspraken zijn die zijn gemaakt. Ook vindt u een overzicht van de CAO gehandicaptenzorg salarisschalen 2024.

Loonsverhoging en eindejaarsuitkering

De VGN en de vakbonden hebben op dinsdagavond 27 juni 2023 een akkoord bereikt over het aanpassen en verlengen van de huidige CAO Gehandicaptenzorg. Ze hebben afgesproken dat de werknemers in de gehandicaptenzorg een loonsverhoging krijgen van minstens 13,2 procent. De loonsverhoging kan oplopen tot 15 procent. Het akkoord betekent ook dat de huidige cao geldig blijft tot 31 december 2024.

Zie onderaan dit artikel voor de CAO gehandicaptenzorg salarisschalen 2024.

Dit zijn de afspraken over de loonsverhoging:

 • In 2023 was er al een loonsverhoging afgesproken op basis van de oude cao van 3,2 procent.
 • In 2023 komt er nog twee keer een loonsverhoging van 3 procent: op 1 september 2023 en op 1 december 2023.
 • In 2024 komt er nog twee keer een loonsverhoging van 2 procent: op 1 juni en op 1 december.
 • Sommige werknemers krijgen meer geld dan anderen, omdat hun functie anders wordt ingedeeld. Voor hen kan de loonsverhoging in totaal 14 tot 15 procent zijn.

Dit zijn andere belangrijke afspraken:

 • De werknemers krijgen meer geld voor het reizen van huis naar werk en terug: van 8 cent per kilometer naar 16 cent per kilometer.
 • De werknemers krijgen meer geld voor het werken op onregelmatige tijden: dit geldt voor alle functies en wordt berekend over het hele uurloon.
 • De werknemers die een vast contract hebben, mogen als eerste kiezen welke diensten ze willen werken.

Deze afspraken worden hieronder verder uitgelegd.

Daarnaast krijgen de werknemers in de gehandicaptenzorg een eindejaarsuitkering van 8,33% over het bruto jaarsalaris. Deze eindejaarsuitkering wordt in december uitbetaald.

Reiskostenvergoeding en onregelmatigheidstoeslag

Een belangrijke afspraak in de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg 2024 is de verhoging van de reiskostenvergoeding en de verbetering van de onregelmatigheidstoeslag (ORT). De reiskostenvergoeding wordt per 1 januari 2024 verdubbeld: van €0,08 naar €0,16 per kilometer.

De ORT wordt per 1 januari 2024 berekend over het feitelijke uurloon. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in functies bij de toepassing van de ORT. Dat betekent dat ook werknemers die ingedeeld zijn in een FWG-schaal vanaf FWG 70 voor de toeslag voor onregelmatig werken in aanmerking komen.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Een derde afspraak in de CAO Gehandicaptenzorg 2024 is het protocol grensoverschrijdend gedrag. Dit protocol is bedoeld om de werknemers in de gehandicaptenzorg te beschermen tegen elke vorm van agressie, intimidatie, discriminatie en/of pesten. Het protocol wordt waarschijnlijk per 1 januari 2024 als bijlage toegevoegd aan de CAO. Het protocol bevat onder andere:

 • Een definitie van grensoverschrijdend gedrag en de verschillende vormen ervan.
 • Een stappenplan voor het melden, registreren en afhandelen van grensoverschrijdend gedrag.
 • Een klachtenprocedure voor het indienen, behandelen en beoordelen van klachten over grensoverschrijdend gedrag.
 • Een preventiebeleid voor het voorkomen en verminderen van grensoverschrijdend gedrag.
 • Een nazorgbeleid voor het bieden van ondersteuning en begeleiding aan slachtoffers en daders van grensoverschrijdend gedrag.

Werkdruk verminderen en roosteren

Een vierde afspraak in de CAO Gehandicaptenzorg 2024 is het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het roosteren. De werkdruk in de gehandicaptenzorg is hoog en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Om de werkdruk te verminderen, zijn de volgende maatregelen afgesproken:

 • Er komt een onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de werkdruk in de gehandicaptenzorg.
 • Er komt een actieplan om de werkdruk te verlagen en de werkplezier te verhogen.
 • Er komt een toolbox met instrumenten en methoden om de werkdruk te meten, te analyseren en aan te pakken.
 • Er komt een scholingsaanbod voor leidinggevenden en medewerkers over het omgaan met werkdruk.

Het roosteren in de gehandicaptenzorg is ook een belangrijk thema in de CAO. Het roosteren heeft invloed op de balans tussen werk en privé, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Om het roosteren te verbeteren, zijn de volgende maatregelen afgesproken:

 • De vaste werknemers krijgen voorrang bij het invullen van het rooster. Zij kunnen hun voorkeuren aangeven voor hun werktijden, diensten en vrije dagen.
 • De werkgever moet rekening houden met de voorkeuren van de vaste werknemers, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen.
 • De werkgever moet tijdig het rooster bekendmaken aan de werknemers. Het rooster moet minimaal vier weken van tevoren worden vastgesteld.
 • De werkgever moet zo min mogelijk wijzigingen aanbrengen in het rooster. Als er toch wijzigingen nodig zijn, moet de werkgever dat zo snel mogelijk melden aan de betrokken werknemers.

CAO gehandicaptenzorg 2024 salarisschalen

De CAO gehandicaptenzorg salarisschalen 2024 zijn gebaseerd op de functiewaarderingssysteem (FWG) 3.0. Dit systeem bepaalt de zwaarte en complexiteit van de functies in de gehandicaptenzorg. Elke functie wordt ingedeeld in een van de 15 salarisschalen, van schaal 5 tot schaal 75.

De salarisschalen bestaan uit een aantal periodieken, die aangeven hoeveel het salaris stijgt na een bepaalde periode. De salarisschalen zijn gekoppeld aan de loontabellen, die de bruto bedragen per maand, week of uur weergeven. De bedragen in de loontabellen zijn in euro’s en gelden voor een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Voor een parttime dienstverband worden de bedragen naar rato berekend. De salarisschalen voor de CAO Gehandicaptenzorg 2024 zijn hieronder te zien.

Bedragen zijn bruto en per 1 juni 2024:

Functiegroep 5:

TredeSalarisschaal (€)
01955
11985
22016
32082
42148
52182
62235
72284
82335
92393

Functiegroep 10:

TredeSalarisschaal (€)
01985
12016
22082
32148
42182
52235
62284
72335
82393
92457
102523

Functiegroep 15:

TredeSalarisschaal (€)
02016
12082
22148
32182
42235
52284
62335
72393
82457
92523
102596
112672

Functiegroep 20:

TredeSalarisschaal (€)
02082
12182
22235
32284
42335
52393
62457
72523
82596
92672
102741
112821

Functiegroep 25:

TredeSalarisschaal (€)
02148
12235
22335
32393
42457
52523
62596
72672
82741
92821
102888
112969

Functiegroep 30:

TredeSalarisschaal (€)
02182
12284
22335
32393
42596
52672
62741
72821
82888
92969
103046
113128

Functiegroep 35:

TredeSalarisschaal (€)
12393
22523
32672
42741
52821
62888
72969
83046
93128
103205
113281
123360

Functiegroep 40:

TredeSalarisschaal (€)
22672
32821
42888
52969
63046
73128
83205
93281
103360
113436
123523
133606

Functiegroep 45:

TredeSalarisschaal (€)
22821
32969
43128
53205
63281
73360
83436
93523
103606
113692
123768
133855
143938

Functiegroep 50:

TredeSalarisschaal (€)
13046
23205
33360
43523
53692
63768
73855
83938
94018
104102
114183
124269
134349

Functiegroep 55:

TredeSalarisschaal (€)
03281
13436
23606
33768
43938
54102
64269
74349
84443
94538
104632
114722
124806

Functiegroep 60:

TredeSalarisschaal (€)
03768
13938
24102
34269
44443
54632
64806
74985
85164
95238
105318
115400
125477

Functiegroep 65:

TredeSalarisschaal (€)
04269
14538
24806
34985
45164
55318
65477
75643
85804
95963
106128
116205
126288
136368
146446

Functiegroep 70:

TredeSalarisschaal (€)
05164
15400
25643
35882
46128
56368
66610
76773
86976
97176
107378
117482
127583
137683
147785

Functiegroep 75:

TredeSalarisschaal (€)
06128
16368
26610
36875
47176
57482
67785
77986
88199
98424
108652
118765
128879
139011
149142
159275
169423

Functiegroep 80:

TredeSalarisschaal (€)
07176
17482
27785
38085
48424
58765
69142
79423
89713
910011
1010308
1110458
1210606
1310755
1410903
1511055
1611203

CAO gehandicaptenzorg salarisschalen 2024: Conclusie

De CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024 is een belangrijke overeenkomst voor de ruim 200.000 medewerkers in de sector. De overeenkomst bevat afspraken over onder meer salarisverhoging, reiskostenvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, vakantie en verlof, en bescherming tegen grensoverschrijdend gedrag. De CAO is het resultaat van onderhandelingen tussen de werkgeversorganisatie VGN en de vakbonden FNV, CNV, NU’91 en FBZ.

Geef een reactie