Je bekijkt nu CAO Rijk 2023

CAO Rijk 2023

De CAO rijk 2023 (geldend 2022-2024) is de collectieve arbeidsovereenkomst die de arbeidsvoorwaarden regelt voor de werknemers in dienst bij de sector Rijksoverheid. De sector Rijksoverheid bestaat uit alle ministeries, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht en enkele andere organisaties die onder de ministeriële verantwoordelijkheid vallen.

De CAO rijk 2023 is op 29 juni 2022 gesloten tussen de werkgever Rijk en de vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024.

In dit artikel leest u wat de belangrijkste afspraken zijn die in de CAO Rijk 2023 zijn gemaakt. Ook geven we u enkele voorbeelden van hoe deze afspraken in de praktijk uitwerken.

Cao Rijk 2023 salarisschalen (percentages)

Effect loonafspraken per salarisschaal (berekend op maximumbedrag van de schaal):

Datum1-7-20221-4-20231-1-2024Totaal
Aanvangsbedrag
Schaal 1 (bodem)16,2%3%1,5%20,7%
Schaal 112,4%3%1,5%16,9%
Schaal 28,1%3%1,5%12,6%
Schaal 35,5%3%1,5%10,0%
Schaal 45,3%3%1,5%9,8%
Schaal 55,2%3%1,5%9,7%
Schaal 65,0%3%1,5%9,5%
Schaal 74,8%3%1,5%9,3%
Schaal 84,6%3%1,5%9,1%
Schaal 94,3%3%1,5%8,8%
Schaal 104,2%3%1,5%8,7%
Schaal 114,0%3%1,5%8,5%
Schaal 123,8%3%1,5%8,3%
Schaal 133,6%3%1,5%8,1%
Schaal 143,5%3%1,5%8,0%
Schaal 153,5%3%1,5%8,0%
Schaal 163,4%3%1,5%7,9%
Schaal 173,3%3%1,5%7,8%
Schaal 183,2%3%1,5%7,7%
Schaal 193,2%3%1,5%7,7%

Loonontwikkeling CAO Rijk 2023

Een van de belangrijkste onderwerpen in elke cao is natuurlijk het loon. In de CAO Rijk 2023 is afgesproken dat de salarissen van de rijksambtenaren in vier stappen worden verhoogd:

 • Per 1 januari 2022: een structurele verhoging van 1,5%.
 • Per 1 april 2023: een structurele verhoging van 0,5%.
 • Per 1 januari 2024: een structurele verhoging van 1%.
 • Per 1 april 2024: een structurele verhoging van 0,5%.

Daarnaast ontvangen de rijksambtenaren twee keer een eenmalige uitkering:

 • In december 2022: een uitkering van €500 bruto.
 • In december 2023: een uitkering van €225 bruto.

Voorbeeld: Stel dat u als rijksambtenaar in schaal 9 trede 10 werkt. Uw salaris bedraagt dan per 1 januari 2022 €3.279 bruto per maand. Na de loonsverhogingen ziet uw salarisontwikkeling er als volgt uit:

DatumSalarisVerhoging
1 januari 2022€3.279+1,5%
1 april 2023€3.295+0,5%
1 januari 2024€3.328+1%
1 april 2024€3.345+0,5%

Bovendien ontving u in december 2022 een eenmalige uitkering van €500 bruto en in december 2023 ontvangt u een eenmalige uitkering van €225 bruto.

Individueel Keuzebudget (IKB)

Een ander belangrijk onderdeel van de CAO Rijk 2023 is het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is een budget dat u als rijksambtenaar kunt gebruiken om zelf keuzes te maken over een deel van uw arbeidsvoorwaarden. Het IKB bestaat uit:

 • De eindejaarsuitkering (8,37% van uw salaris).
 • De vakantie-uitkering (8% van uw salaris).
 • De levensloopbijdrage (1,55% van uw salaris).
 • De bovenwettelijke vakantie-uren (14,4 uur per jaar bij een fulltime dienstverband).

Het IKB wordt maandelijks opgebouwd en bedraagt in totaal ongeveer 18% van uw salaris. U kunt het IKB op verschillende manieren besteden:

 • U kunt het (gedeeltelijk) laten uitbetalen als extra inkomen.
 • U kunt het gebruiken om extra verlofuren te kopen.
 • U kunt het inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen, zoals een fiets, een opleiding of een vakbondscontributie.
 • U kunt het sparen voor later.

Voorbeeld: Stel dat u als rijksambtenaar in schaal 9 trede 10 werkt en per 1 januari 2022 een salaris van €3.279 bruto per maand verdient. Uw IKB bedraagt dan per maand €590,22 bruto. U kunt dit bedrag bijvoorbeeld als volgt besteden:

 • U laat €200 bruto per maand uitbetalen als extra inkomen. Dit levert u netto ongeveer €100 per maand op.
 • U koopt met €200 bruto per maand extra verlofuren. Dit levert u ongeveer 2,5 uur extra verlof per maand op.
 • U zet €100 bruto per maand in voor een fiets van de zaak. Dit levert u een fiscaal voordeel op van ongeveer €40 per maand.
 • U spaart €90,22 bruto per maand voor later. Dit levert u een spaarpotje op van ongeveer €1.084,64 bruto na twee jaar.

Thuiswerken CAO Rijk 2023

Een actueel thema in de CAO Rijk 2023 is het thuiswerken. Door de coronacrisis hebben veel rijksambtenaren (gedeeltelijk) thuisgewerkt in de afgelopen periode. In de cao zijn afspraken gemaakt over hoe het thuiswerken in de toekomst wordt vormgegeven.

De uitgangspunten zijn dat het thuiswerken:

 • Vrijwillig is: u kunt zelf kiezen of u thuis wilt werken of niet, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet toe te staan.
 • Maatwerk is: u maakt samen met uw leidinggevende afspraken over hoeveel en wanneer u thuiswerkt, rekening houdend met uw persoonlijke situatie en de organisatiedoelen.
 • Flexibel is: u kunt uw afspraken over het thuiswerken aanpassen als de omstandigheden veranderen.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de vergoeding en de voorzieningen voor het thuiswerken:

 • U ontvangt een vaste vergoeding van €2 netto per thuiswerkdag voor de kosten die u maakt, zoals energie, internet en koffie.
 • U ontvangt een eenmalige vergoeding van maximaal €500 netto voor de aanschaf van een bureaustoel, een bureau en/of een beeldscherm voor uw thuiswerkplek.
 • U kunt gebruikmaken van de bestaande regelingen voor het lenen of kopen van ICT-middelen, zoals een laptop, een tablet of een smartphone.

Voorbeeld: Stel dat u als rijksambtenaar in schaal 9 trede 10 werkt en per 1 januari 2022 een salaris van €3.279 bruto per maand verdient. U spreekt met uw leidinggevende af dat u twee dagen per week thuiswerkt. U ontvangt dan per maand:

 • Een vaste vergoeding van €16 netto voor de kosten van het thuiswerken (€2 netto x 2 dagen x 4 weken).
 • Een eenmalige vergoeding van €500 netto voor de aanschaf van een bureaustoel, een bureau en/of een beeldscherm voor uw thuiswerkplek.
 • De mogelijkheid om een laptop, een tablet of een smartphone te lenen of te kopen via de bestaande regelingen.

Conclusie

De CAO Rijk 2023 is een cao die de arbeidsvoorwaarden regelt voor de werknemers in dienst bij de sector Rijk. De cao bevat afspraken over onder andere het loon, het IKB en het thuiswerken. Deze afspraken zijn bedoeld om de rijksambtenaren meer zekerheid, keuzevrijheid en flexibiliteit te bieden in hun werk.

Geef een reactie