Je bekijkt nu CAO Sociaal Werk Salarisschalen 2024

CAO Sociaal Werk Salarisschalen 2024

Als u sociaal werker bent of wilt worden, wilt u natuurlijk weten hoe uw salaris wordt bepaald en wat u kunt verwachten in de toekomst. In dit artikel geven we u een overzicht van de cao sociaal werk salarisschalen 2024, die gelden voor de meeste sociaalwerkorganisaties in Nederland. We leggen uit hoe de salaristabellen zijn opgebouwd, welke veranderingen er zijn ten opzichte van de vorige cao-periode en welke factoren invloed hebben op uw salarisontwikkeling. Ook geven we enkele voorbeelden van salarissen voor verschillende functies en ervaringsniveaus.

Zie onderaan dit artikel voor de cao sociaal werk salarisschalen 2024.

Wat is de CAO Sociaal Werk 2024?

De cao sociaal werk is een collectieve arbeidsovereenkomst die is afgesloten tussen de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ. De cao sociaal werk geldt voor ongeveer 60.000 werknemers die werkzaam zijn bij zo’n 500 sociaalwerkorganisaties in Nederland.

Voor een uitgebreid overzicht van de nieuwe cao sociaal werk, zie dit artikel.

CAO Sociaal Werk 2024: Salarisverhoging

Een van de belangrijkste onderdelen van de cao Sociaal Werk 2024 is de salarisverhoging. De salarissen gaan per 1 juli 2023 met 7% omhoog en per 1 januari 2024 met nog eens 2%. Daarnaast geldt er per 1 januari 2024 een bodem van €14 per uur, ofwel €2.184 per maand. Dit betekent dat niemand minder dan dit bedrag kan verdienen in het sociaal domein. Ook wordt de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML) gevolgd, waardoor het salaris nooit lager kan zijn dan het wettelijk minimumloon.

De salarisverhoging is een erkenning voor het belangrijke werk dat u doet in het sociaal domein. U draagt bij aan het welzijn, de participatie en de zelfredzaamheid van mensen in uw buurt, wijk of stad. Daarnaast helpt u mensen met allerlei vragen en problemen op het gebied van bijvoorbeeld schulden, huisvesting, gezondheid, onderwijs, werk en inkomen. U werkt samen met andere professionals, vrijwilligers en bewoners om de sociale cohesie en de leefbaarheid te verbeteren.

De salarisverhoging is ook een manier om het sociaal domein aantrekkelijker te maken voor nieuwe en bestaande medewerkers. Er is namelijk een tekort aan gekwalificeerd personeel in het sociaal domein. Veel medewerkers hebben te maken met een hoge werkdruk, een onzekere toekomst door aanbestedingen en reorganisaties, en een relatief laag salaris in vergelijking met andere sectoren. Door de salarissen te verhogen, hopen de vakbonden en de werkgevers dat meer mensen kiezen voor een baan in het sociaal domein en dat minder mensen vertrekken.

Salarisverhoging per werknemer

Hoeveel u precies gaat verdienen in het sociaal domein hangt af van uw functie, uw ervaring en uw periodiek. De functies in het sociaal domein zijn ingedeeld in verschillende schalen, van schaal 1 tot en met schaal 8. Binnen elke schaal zijn er verschillende periodieken, die aangeven hoeveel u verdient binnen die schaal. Elke periodiek heeft een eigen salarisbedrag. Hoe hoger uw schaal en uw periodiek, hoe hoger uw salaris.

Om te weten welke schaal en welke periodiek bij uw functie horen, kunt u kijken naar de functiematrix (pdf) in artikel 6.2 en bijlage 1 van de cao Sociaal Werk. Hier vindt u een overzicht van alle functies in het sociaal domein en hun bijbehorende schalen. 

Een voorbeeld: stel dat u een welzijnswerker bent met een hbo-diploma en drie jaar werkervaring. Uw functie valt onder schaal 6 van de functiematrix. De periodiek die hierbij hoort is 3, omdat u drie jaar in dienst bent. Uw salarisbedrag per 1 juli 2023 is dan €2.531 per maand. Per 1 januari 2024 gaat uw salarisbedrag omhoog naar €2.582 per maand.

De arbeidsmarkttoeslag

Een ander onderdeel van de cao Sociaal Werk 2024 is de arbeidsmarkttoeslag. Dit is een extra toeslag bovenop uw salaris, die bedoeld is om het sociaal domein aantrekkelijker te maken voor medewerkers met een middeninkomen. Deze toeslag geldt voor functies en werkzaamheden in het primair proces, zoals welzijnswerk, jongerenwerk, opbouwwerk, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk. De arbeidsmarkttoeslag geldt voor de schalen 4 tot en met 9 van de functiematrix.

De arbeidsmarkttoeslag is een percentage van uw salarisbedrag, dat afhankelijk is van uw schaal en uw periodiek. Hoe hoger uw schaal en uw periodiek, hoe hoger het percentage. Het percentage varieert van 1% tot 5%. De arbeidsmarkttoeslag wordt berekend over uw salarisbedrag per 1 juli 2023 en wordt per 1 januari 2024 uitbetaald.

Waarom een arbeidsmarkttoeslag?

De arbeidsmarkttoeslag is een manier om het verschil in salaris tussen het sociaal domein en andere sectoren te verkleinen. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers met een middeninkomen in het sociaal domein gemiddeld minder verdienen dan medewerkers met een vergelijkbaar opleidingsniveau en ervaring in andere sectoren, zoals de zorg, het onderwijs of de overheid. Door de arbeidsmarkttoeslag te introduceren, hopen de vakbonden en de werkgevers dat medewerkers met een middeninkomen meer waardering krijgen voor hun werk en dat ze minder snel geneigd zijn om over te stappen naar een andere sector.

Voorbeeld arbeidsmarkttoeslag

Stel dat u een jongerenwerker bent met een hbo-diploma en vijf jaar werkervaring. Uw functie valt onder schaal 7 van de functiematrix. De periodiek die hierbij hoort is 5, omdat u vijf jaar in dienst bent. Uw salarisbedrag per 1 juli 2023 is dan €2.939 per maand. Uw arbeidsmarkttoeslag is dan 3% van dit bedrag, oftewel €88 per maand. Per 1 januari 2024 gaat uw salarisbedrag omhoog naar €2.998 per maand en krijgt u ook uw arbeidsmarkttoeslag uitbetaald, waardoor uw totale inkomen €3.086 per maand wordt.

CAO Sociaal Werk Salarisschalen 2024: Uitleg

De salarisschalen in de cao sociaal werk zijn gebaseerd op het functieboek dat bij de cao hoort. Het functieboek beschrijft de verschillende functies die voorkomen in het sociaal werk, zoals maatschappelijk werker, jongerenwerker, schuldhulpverlener of buurtwerker. Elke functie heeft een bepaald niveau dat is vastgesteld aan de hand van een puntensysteem dat kijkt naar aspecten als kennis, vaardigheden, verantwoordelijkheid en complexiteit. Er zijn in totaal 15 functieniveaus, die corresponderen met 15 salarisschalen.

Elke salarisschaal bestaat uit een aantal periodieken, die aangeven hoeveel u verdient binnen een bepaalde schaal. Hoe hoger het periodieknummer, hoe hoger het salaris. U begint meestal met het laagste periodieknummer binnen uw schaal (start) en kunt vervolgens doorgroeien naar hogere periodieken door middel van ervaring of goede beoordelingen. Er zijn ook uitloopperiodieken (U1 en U2) die u kunt bereiken als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals het volgen van scholing of het verrichten van extra taken. Daarnaast zijn er garantieperiodieken (a tot en met e) die alleen gelden voor werknemers die al voor 31 december 2003 in dienst waren bij hun huidige werkgever.

De salarisbedragen in de salarisschalen zijn bruto bedragen per maand, die gelden bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week. Als u minder uren werkt, wordt uw salaris naar rato berekend. Het salaris kan nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon. Per 1 januari 2024 geldt voor de salarissen een bodem van € 14 per uur, ofwel € 2.184 per maand.

CAO Sociaal Werk Salarisschalen 2024

De salarissen zijn vermeld in euro’s en bruto per 1 juli 2024:

Schaal 1:

TredeSalarisschaal (€)
Start2.184
02.210
12.263
22.317
32.375
42.429
52.485
62.546
72.610
82.670
92.737
10x
11x
12x
13x
u12.829
u22.908

Schaal 2:

TredeSalarisschaal (€)
Start2.214
02.263
12.317
22.375
32.429
42.485
52.546
62.610
72.670
82.737
92.829
102.908
11x
12x
13x
u13.002
u23.086

Schaal 3:

TredeSalarisschaal (€)
Start2.266
02.317
12.375
22.429
32.485
42.546
52.610
62.670
72.737
82.829
92.908
103.002
113.086
12x
13x
u13.179
u23.259

Schaal 4:

TredeSalarisschaal (€)
Start2.430
02.485
12.546
22.610
32.670
42.737
52.829
62.908
73.002
83.086
93.179
103.259
113.344
12x
13x
u13.409
u23.485

Schaal 5:

TredeSalarisschaal (€)
Start2.494
02.546
12.610
22.670
32.737
42.829
52.908
63.002
73.086
83.179
93.259
103.344
113.409
123.485
133.552
u13.686
u23.774

Schaal 6:

TredeSalarisschaal (€)
Start2.773
02.829
12.908
23.002
33.086
43.179
53.259
63.344
73.409
83.485
93.552
103.686
113.774
123.869
133.968
u14.051
u24.140

Schaal 7:

TredeSalarisschaal (€)
Start3.026
03.086
13.179
23.259
33.344
43.409
53.485
63.552
73.686
83.774
93.869
103.968
114.051
124.140
134.228
u14.371
u24.523

Schaal 8:

TredeSalarisschaal (€)
Start3.282
03.344
13.409
23.485
33.552
43.686
53.774
63.869
73.968
84.051
94.140
104.228
114.371
124.523
134.676
u14.829
u24.983

Schaal 9:

TredeSalarisschaal (€)
Start3.489
03.552
13.686
23.774
33.869
43.968
54.051
64.140
74.228
84.371
94.523
104.676
114.829
124.983
135.144
u15.323
u25.512

Schaal 10:

TredeSalarisschaal (€)
Start3.802
03.869
13.968
24.051
34.140
44.228
54.371
64.523
74.676
84.829
94.983
105.144
115.323
125.512
135.702
u15.905
u26.107

Schaal 11:

TredeSalarisschaal (€)
Start4.072
04.140
14.228
24.371
34.523
44.676
54.829
64.983
75.144
85.323
95.512
105.702
115.905
126.107
136.322
u16.549
u26.780

Schaal 12:

TredeSalarisschaal (€)
Start4.450
04.523
14.676
24.829
34.983
45.144
55.323
65.512
75.702
85.905
96.107
106.322
116.549
126.780
137.020
u17.277
u27.544

Schaal 13:

TredeSalarisschaal (€)
Start4.907
04.983
15.144
25.323
35.512
45.702
55.905
66.107
76.322
86.549
96.780
107.020
117.277
127.544
137.824
u18.248
u28.691

Schaal 14:

TredeSalarisschaal (€)
Start5.243
05.323
15.512
25.702
35.905
46.107
56.322
66.549
76.780
87.020
97.277
107.544
117.824
128.248
138.691
u19.157
u29.651

Schaal 15:

TredeSalarisschaal (€)
Start5.617
05.702
15.905
26.107
36.322
46.549
56.780
67.020
77.277
87.544
97.824
108.248
118.691
129.157
139.651
u110.168
u210.715

Conclusie

In dit artikel hebben we u een overzicht gegeven van de cao sociaal werk salarisschalen 2024, die gelden voor de meeste sociaalwerkorganisaties in Nederland. We hebben uitgelegd hoe de salaristabellen zijn opgebouwd, welke veranderingen er zijn ten opzichte van de vorige cao-periode en welke factoren invloed hebben op uw salarisontwikkeling. Ook hebben we enkele voorbeelden van salarissen voor verschillende functies en ervaringsniveaus gegeven.

Geef een reactie