Je bekijkt nu CAO Ziekenhuizen Salarisschalen 2024

CAO Ziekenhuizen Salarisschalen 2024

Dit artikel gaat over de cao ziekenhuizen. Dat is de collectieve arbeidsovereenkomst voor de ruim 200.000 medewerkers die werken in de volgende instellingen. De algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in Nederland. De cao regelt verschillende arbeidsvoorwaarden gedurende de looptijd. Het gaat om arbeidsvoorwaarden zoals het salaris, de werktijden, de vakantie, de pensioenopbouw en de scholing van de werknemers. In dit artikel leest u wat er verandert in de cao ziekenhuizen salarisschalen in 2024. Ook leest u wat dat betekent voor u als werknemer of werkgever.

De bedragen van de salarisschalen per 1 juni 2024 vindt u onderaan dit artikel.

Cao ziekenhuizen achtergrond

De cao ziekenhuis salarisschalen in 2024 loopt van 1 februari 2023 tot en met 31 januari 2025. De cao is onderhandeld tussen de werkgeversorganisatie NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en vakbonden. De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, CNV Zorg & Welzijn en NU’91 waren hierbij betrokken. Op 29 maart 2023 bereikten zij een onderhandelingsresultaat, dat op 15 januari 2024 werd omgezet in een definitief akkoord. 

Belangrijkste wijzigingen Cao ziekenhuis salarisschalen 2024

De cao ziekenhuis salarisschalen in 2024 kennen een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige cao. De belangrijkste zijn:

 • Een structurele loonsverhoging. De verhoging van 15% werkt in drie stappen: 5% per 1 februari 2023, 5% per 1 december 2023 en 5% per 1 juni 2024. Voor salarissen vanaf schaal 70, trede 7 geldt een loonsverhoging van 2% plus €180 bruto per maand per dezelfde data.
 • Een eenmalige uitkering van €500 bruto in december 2023 voor alle werknemers die op dat moment in dienst zijn.
 • Een verhoging van de eindejaarsuitkering van 8,33% naar 8,5% per december 2024.
 • Een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag (ORT). Deze geldt voor alle diensten die beginnen of eindigen tussen 20:00 uur en 07:00 uur met 2 procentpunt per januari 2024.
 • Een verhoging van de vergoeding voor bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten met €0,50 per uur per januari 2024.
 • Een verlaging van de maximale arbeidsduur per week. Deze gaat van van gemiddeld 48 uur naar gemiddeld 45 uur over een periode van dertien weken.
 • Een verlaging van het aantal nachtdiensten dat een werknemer mag draaien. Dit gaat van maximaal zeven naar maximaal zes per periode van vier weken.
 • Een verhoging van het aantal vakantiedagen voor werknemers die ouder zijn dan vijftig jaar. Zij krijgen één dag per jaar tot maximaal vijf extra dagen.
 • Een verbetering van de regeling voor duurzame inzetbaarheid. Werknemers krijgen meer mogelijkheden om hun persoonlijk levensfasebudget (PLB) in te zetten voor bijvoorbeeld scholing, verlof of extra pensioen.
 • Een verbetering van de regeling voor generatiebeleid. Oudere werknemers krijgen meer ruimte om minder te gaan werken met behoud van een deel van hun salaris en pensioenopbouw.

Cao ziekenhuis salarisschalen 2024 Uitleg

De functiegroepen cao ziekenhuizen zijn een manier om de cao ziekenhuis salarisschalen in 2024 van de werknemers in de ziekenhuissector te bepalen. De functiegroepen zijn gebaseerd op het FunctieWaardering Gezondheidzorg (FWG®)-systeem. Dit systeem meet de zwaarte en complexiteit van de functies in de zorg meet. Het FWG®-systeem maakt deel uit van de cao en wordt periodiek geactualiseerd door de cao-partijen.

De functies binnen de cao ziekenhuizen worden ingedeeld in functiegroepen 5 tot en met 80. Elke functiegroep heeft een bijbehorende salarisschaal. De indeling van de functie gebeurt op basis van een actuele functiebeschrijving, die moet voldoen aan de kwaliteitseisen die door de cao-partijen zijn vastgesteld.

De salariëring van de werknemer hangt af van de functiegroep waarin zijn functie is ingedeeld, maar ook van zijn ervaring, opleiding en eventuele arbeidsbeperking. De werknemer die een opleiding volgt, ontvangt een salaris op basis van een aparte regeling. De werknemer die vanwege een arbeidsbeperking niet in staat is om met voltijd arbeid 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen, ontvangt het voor hem geldende minimumloon. De salarisschalen zijn gebaseerd op een voltijd arbeidsduur van 1878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week).

De functiegroepen cao ziekenhuizen zijn dus een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de ziekenhuissector. Ze zorgen voor een transparante en objectieve manier om de salarissen te bepalen en te vergelijken.

Hieronder vindt u de cao ziekenhuizen salarisschalen 2024.

Cao ziekenhuis salarisschalen 2024

Met ingang van 1 juni 2024 zijn dit de bruto bedragen in euro’s per functiegroep:

Functiegroep 5:

TredeSalaris (€)
0 en 12429
1 en 22429
2 en 32429
3 en 42429
4 en 52429
5 en 62429
6 en 72429
7 en 82429
8 en 92482
9 en 102541

Functiegroep 10:

TredeSalaris (€)
0 en 22429
1 en 32429
2 en 42429
3 en 52429
4 en 62429
5 en 72429
6 en 82429
7 en 92482
8 en 102541
9 en 112606
10 en 122675

Functiegroep 15:

TredeSalaris (€)
0 en 32429
1 en 42429
2 en 52429
3 en 62429
4 en 72429
5 en 82429
6 en 92429
7 en 102541
8 en 112606
9 en 122675
10 en 132751
11 en 142829

Functiegroep 20:

TredeSalaris (€)
0 en 52429
1 en 62429
2 en 72429
3 en 82429
4 en 92482
5 en 102541
6 en 112606
7 en 122675
8 en 132751
9 en 142829
10 en 152901
11 en 162982

Functiegroep 25:

TredeSalaris (€)
0 en 52429
1 en 72429
2 en 92482
3 en 102541
4 en 112606
5 en 122675
6 en 132751
7 en 142829
8 en 152901
9 en 162982
10 en 173047
11 en 183125

Functiegroep 30:

TredeSalaris (€)
0 en 62429
1 en 82429
2 en 102541
3 en 122675
4 en 132751
5 en 142829
6 en 152901
7 en 162982
8 en 173047
9 en 183125
10 en 193199
11 en 203278

Functiegroep 35:

TredeSalaris (€)
0 en 82429
1 en 102541
2 en 122675
3 en 142829
4 en 152901
5 en 162982
6 en 173047
7 en 183125
8 en 193199
9 en 203278
10 en 213358
11 en 223440

Functiegroep 40:

TredeSalaris (€)
0 en 102541
1 en 122675
2 en 142829
3 en 162982
4 en 173047
5 en 183125
6 en 193199
7 en 203278
8 en 213358
9 en 223440
10 en 233523
11 en 243606
12 en 253658

Functiegroep 45:

TredeSalaris (€)
0 en 162982
1 en 183125
2 en 193199
3 en 203278
4 en 213358
5 en 223440
6 en 233523
7 en 243606
8 en 253658
9 en 263749
10 en 273841
11 en 283923
12 en 294015

Functiegroep 50:

TredeSalaris (€)
0 en 193199
1 en 213358
2 en 233523
3 en 253658
4 en 273841
5 en 283923
6 en 294015
7 en 304105
8 en 314191
9 en 324277
10 en 334366
11 en 344457
12 en 354540

Functiegroep 55:

TredeSalaris (€)
0 en 243606
1 en 263749
2 en 283923
3 en 304105
4 en 324277
5 en 344457
6 en 354540
7 en 364625
8 en 374720
9 en 384814
10 en 394908
11 en 404991
12 en 415084

Functiegroep 60:

TredeSalaris (€)
0 en 283923
1 en 304105
2 en 324277
3 en 344457
4 en 364625
5 en 384814
6 en 404991
7 en 425173
8 en 445348
9 en 455425
10 en 465504
11 en 475586
12 en 485665
13 en 495746

Functiegroep 65:

TredeSalaris (€)
0 en 344457
1 en 364625
2 en 384814
3 en 404991
4 en 425173
5 en 445348
6 en 465504
7 en 485665
8 en 505828
9 en 525989
10 en 546151
11 en 566314
12 en 576392
13 en 586473
14 en 596556
15 en 606636
16 en 616716

Functiegroep 70:

TredeSalaris (€)
0 en 445164
1 en 465400
2 en 485643
3 en 505882
4 en 536128
5 en 566368
6 en 596610
7 en 626773
8 en 646976
9 en 667176
10 en 687378
11 en 707482
12 en 717583
13 en 727683
14 en 73
15 en 74
7785
7862

Functiegroep 75:

TredeSalaris (€)
0 en 566314
1 en 586473
2 en 606636
3 en 626775
4 en 657018
5 en 687299
6 en 717579
7 en 747862
8 en 768050
9 en 788246
10 en 808455
11 en 828666
12 en 838769
13 en 848874
14 en 858997
15 en 869121
16 en 879242
17 en 889366

Functiegroep 80:

TredeSalaris (€)
0 en 687299
1 en 707486
2 en 727675
3 en 747862
4 en 778142
5 en 808455
6 en 838769
7 en 869121
8 en 889366
9 en 909628
10 en 929893
11 en 9410161
12 en 9510294
13 en 9610428
14 en 9710561
15 en 9810693
16 en 9910829
17 en 10010962

Conclusie

De cao ziekenhuizen salarisschalen in 2024 zijn een belangrijke mijlpaal voor de sector. Het zorgt voor een betere beloning, waardering en balans voor de werknemers en werkgevers in de algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in Nederland. De cao is het resultaat van intensieve onderhandelingen tussen de NVZ en de vakbonden. Daarbij is rekening hebben gehouden met de wensen en behoeften van alle betrokken partijen.

Het biedt u als werknemer of werkgever verschillende voordelen en mogelijkheden om uw werkplezier, gezondheid en ontwikkeling te bevorderen. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de inhoud en de ontwikkelingen van de cao. Wij hopen dat dit artikel u daarbij heeft geholpen. Heeft u nog vragen of opmerkingen over de cao ziekenhuizen salarisschalen 2024? Laat het ons weten in een reactie hieronder.

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Petra

  Goedenavond
  Hoe weet ik na het volgen van de vervolg opleiding Basis Acute Zorg of ik een FWG omhoog ga?

  1. Beste Petra,

   Bedankt voor uw vraag over de functiegroepen cao ziekenhuizen en de opleiding Basis Acute Zorg (BAZ).

   Het hangt het af van uw werkgever of u een FWG omhoog gaat na het afronden van de opleiding. De FWG-indeling van uw functie wordt bepaald door uw werkgever op basis van een actuele functiebeschrijving, die moet voldoen aan de kwaliteitseisen die door de cao-partijen zijn vastgesteld. U kunt het beste met uw werkgever overleggen of uw functiebeschrijving en FWG-indeling worden aangepast na het volgen van de opleiding BAZ.

   Heeft u nog meer vragen, dan kunt u die gerust stellen.

   Met vriendelijke groet,

   Milan

Geef een reactie