Je bekijkt nu De Terugleverheffing: Wat betekent het voor u?

De Terugleverheffing: Wat betekent het voor u?

Als u zonnepanelen op uw dak heeft, weet u waarschijnlijk dat u de stroom die u zelf opwekt kunt gebruiken voor uw eigen apparaten, maar ook kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. Dit heet salderen: de energie die u teruglevert wordt verrekend met de energie die u afneemt. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een duurzame energievoorziening. Maar sinds kort heeft een van de energieleveranciers in Nederland, Vandebron, aangekondigd dat zij een terugleverheffing gaat invoeren voor klanten met zonnepanelen.

Dit betekent dat zij een vast bedrag per dag gaan betalen voor het terugleveren van stroom aan het net. De reden hiervoor is dat het elektriciteitsnet steeds vaker overbelast raakt door de toename van zonne-energie, waardoor er stroomoverschotten ontstaan op de markt. Vandebron wil de kosten die zij hiervoor moet maken eerlijker verdelen over haar klanten.

Wat zijn de gevolgen van de terugleverheffing voor u als zonnepaneelbezitter? Hoe reageren andere energieleveranciers en belangenorganisaties op deze maatregel? En wat kunt u doen om uw rendement op zonnepanelen te optimaliseren? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen en meer.

Hoe werkt de terugleverheffing?

Klanten die veel elektriciteit terugleveren, zullen meer moeten gaan betalen. Dit geldt voor klanten die jaarlijks meer dan 5kWh aan zonnestroom terugleveren. Dat is ongeveer de hoeveelheid elektriciteit die nodig is om een lamp van 100 watt 50 uur te laten branden. Boven deze grens, met een maximum van 5.000 kWh, rekent Vandebron vaste terugleveringskosten per dag. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit. Inclusief btw kunnen deze kosten variëren van 4 tot 46 euro per maand. Dat is een aanzienlijke lastenverzwaring die de energierekening op jaarbasis met 552 euro kan verhogen.

Dit is nadelig voor klanten met zonnepanelen. Zij leveren juist een positieve bijdrage aan het milieu door gebruik te maken van duurzame energie. Klanten zonder zonnepanelen zullen juist profiteren van relatief gunstige stroomtarieven. Dit is onlogisch, want zij maken gebruik van elektriciteit die niet afkomstig is van zonne-energie. 

De terugleverheffing gaat per direct in voor nieuwe klanten van Vandebron. Voor bestaande klanten met een variabel contract gaat de heffing in vanaf oktober 2023. Voor klanten met een vast contract blijven de oude voorwaarden gelden tot het einde van hun contractperiode.

Hoogte terugleverheffing Vandebron

Teruggeleverde Energie (kWh)Terugleveringskosten (euro)
Minder dan 50
5 – 1.0004
1.000 – 2.00012,50
2.000 – 3.00021
3.000 – 4.00029
4.000 – 5.00037,50
Meer dan 5.00046

Berekening terugleverheffing

Stel dat een klant jaarlijks 8.000 kWh aan elektriciteit verbruikt en 10.000 kWh aan zonnestroom opwekt. Dan levert deze klant 2.000 kWh terug aan Vandebron. De eerste 5kWh zijn gratis, dus de klant betaalt alleen terugleveringskosten over de resterende 1.995 kWh.

Om de terugleveringskosten per maand te berekenen, moeten we eerst het gemiddelde aantal teruggeleverde kWh per dag bepalen. Dat doen we door het totale aantal teruggeleverde kWh per jaar te delen door het aantal dagen in een jaar. In dit geval is dat:

3651.995​≈5,46

Dit betekent dat de klant gemiddeld 5,46 kWh per dag teruglevert. Dit valt in de categorie van 5 – 10 kWh, dus de terugleveringskosten per dag zijn €0,10 (excl. btw). Om de terugleveringskosten per maand te krijgen, moeten we dit bedrag vermenigvuldigen met het aantal dagen in een maand. Dat is ongeveer:

0,10×30=€3

Dit is het bedrag exclusief btw. Om het bedrag inclusief btw te krijgen, moeten we er nog 21% bij optellen. Dat is:

3×1,21=€3,63

Dus de klant betaalt ongeveer €3,63 per maand extra aan Vandebron voor het terugleveren van zonnestroom. Op jaarbasis is dat:

3,63×12=€43,56

Dit is een voorbeeld berekening van de terugleveringskosten voor een klant met zonnepanelen.

Wat vinden andere partijen?

De terugleverheffing van Vandebron heeft veel reacties losgemaakt in de energiewereld. Sommige partijen zijn positief en zien het als een eerlijke en transparante manier om de kosten van het overbelaste net te verdelen. Andere partijen zijn negatief en zien het als een straf voor mensen die investeren in duurzame energie.

Een aantal andere energieleveranciers, zoals Greenchoice, Qurrent en Powerpeers, hebben al laten weten dat zij geen plannen hebben om een terugleverheffing in te voeren. Zij vinden dat de salderingsregeling nog steeds een goede stimulans is voor zonne-energie en dat de netbeheerders verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de netproblemen.

De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis zijn ook kritisch over de terugleverheffing. Zij vinden dat Vandebron haar klanten voor het blok zet en dat de heffing niet in verhouding staat tot de werkelijke kosten van het netbeheer. Zij raden klanten van Vandebron aan om over te stappen naar een andere leverancier als ze niet akkoord gaan met de heffing.

De brancheorganisatie Holland Solar is gematigd positief over de terugleverheffing. Zij ziet het als een signaal dat de markt voor zonne-energie volwassen wordt en dat er meer differentiatie komt in de tarieven voor teruglevering. Zij pleit wel voor een landelijke aanpak om de terugleververgoedingen te reguleren en te harmoniseren.

Hoe kunt u uw rendement op zonnepanelen optimaliseren?

Als u zonnepanelen heeft of overweegt om ze aan te schaffen, wilt u natuurlijk weten hoe u het meeste uit uw investering kunt halen. De terugleverheffing van Vandebron is een voorbeeld van een verandering in de markt die invloed kan hebben op uw rendement. Maar er zijn ook andere factoren waar u rekening mee kunt houden, zoals:

 • De salderingsregeling: Deze regeling, die ervoor zorgt dat u dezelfde prijs krijgt voor uw teruggeleverde stroom als voor uw afgenomen stroom, wordt vanaf 2023 geleidelijk afgebouwd tot 2031. Dit betekent dat u steeds minder voordeel heeft van het terugleveren van stroom. U kunt dit compenseren door uw eigen stroomverbruik zo veel mogelijk af te stemmen op uw stroomproductie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van slimme apparaten, een thuisbatterij of een warmtepomp.
 • De energiebelasting: Deze belasting, die u betaalt over elke kWh stroom die u afneemt, wordt elk jaar verhoogd om het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen. Dit betekent dat u steeds meer bespaart door zelf stroom op te wekken met zonnepanelen. U kunt dit voordeel vergroten door zo veel mogelijk stroom zelf te gebruiken en zo min mogelijk terug te leveren.
 • De energieprijs: Deze prijs, die bepaald wordt door vraag en aanbod op de energiemarkt, kan fluctueren door verschillende factoren, zoals het weer, de economie en de geopolitiek. Dit betekent dat u soms meer of minder betaalt of ontvangt voor uw stroom. U kunt dit risico verminderen door een vast contract af te sluiten met een energieleverancier die een gunstige terugleververgoeding biedt.
 • De kwaliteit van de zonnepanelen: Deze kwaliteit, die bepaald wordt door het type, het merk en de leeftijd van de zonnepanelen, heeft invloed op de hoeveelheid stroom die ze opwekken en hoe lang ze meegaan. Dit betekent dat u meer of minder rendement haalt uit uw investering. U kunt dit optimaliseren door te kiezen voor hoogwaardige zonnepanelen met een lange garantie en een goede installatie.

Conclusie

De terugleverheffing die Vandebron gaat invoeren is een nieuwe ontwikkeling in de markt voor zonne-energie. Het is een manier om de kosten van het overbelaste elektriciteitsnet eerlijker te verdelen over de klanten, maar het kan ook gezien worden als een nadeel voor mensen die veel stroom terugleveren. De reacties op deze maatregel zijn dan ook verdeeld.

Als u zonnepanelen heeft of wilt aanschaffen, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de veranderingen in de markt en de regelgeving. Zo kunt u uw rendement op zonnepanelen optimaliseren en profiteren van duurzame energie.

Dit bericht heeft 4 reacties

 1. Foutje op de site

  “ Dit geldt voor klanten die jaarlijks meer dan 5kWh aan zonnestroom terugleveren. Dat is ongeveer de hoeveelheid elektriciteit die nodig is om een lamp van 100 watt een uur te laten branden. “

  Volgens mij is een uur een 100 watt lamp laten branden…..100 watt, dus 0,1kWh en geen 5kWh. 🤭

  1. U heeft gelijk dat een lamp van 100 watt een uur laten branden 0,1 kWh verbruikt. Dat kunt u berekenen door het vermogen in watt te delen door 1000 en te vermenigvuldigen met de tijd in uren. Dus 100 / 1000 x 1 = 0,1 kWh.

   Ik bedoelde te zeggen dat klanten die jaarlijks meer dan 5 kWh aan zonnestroom terugleveren, ongeveer de hoeveelheid elektriciteit die nodig is om een lamp van 100 watt 50 uur te laten branden. Dat is 100 / 1000 x 50 = 5 kWh.

   De tekst heb ik zojuist aangepast. Dank voor uw oplettendheid en feedback.

   Groeten,

   Milan

 2. Foutje op de site

  De hele berekening op deze site klopt van geen kant.

  Als iemand 10.000kWh opwerkt gaat hij/zij geen €3,63 per maand betalen, maar €46,- per maand. Het eigen verbuik wordt namelijk niet afgetrokken. Opwekken is leveren, en daar betaal je over…..zie de site van vandebron!

  Als je dan informatie verschaft doe dan de juiste informatie verschaffen.

  Zie https://vandebron.nl/blog/vaste-terugleveringskosten

  1. Bedankt voor uw reactie. Ik begrijp dat u het niet eens bent met de berekening op mijn website. Ik heb onder andere de informatie van de website van Vandebron gebruikt om de terugleveringskosten te berekenen.

   Volgens hun eigen website worden de terugleveringskosten berekend over het aantal kWh dat u jaarlijks teruglevert, niet over het aantal kWh dat u opwekt. Het eigen verbruik wordt dus wel afgetrokken. Opwekking staat per definitie niet gelijk aan teruglevering omdat de opgewekte stroom (deels) eerst wordt verbruikt voordat deze aan het net wordt geleverd. Dit staat overigens ook in de veelgestelde vragen op de website.

   Ik hoop dat dit wat meer duidelijkheid geeft over de berekening. Als u nog vragen heeft, hoor ik het graag.

   Groeten,

   Milan

Geef een reactie