Je bekijkt nu Deponeren jaarrekening: wat, waarom en hoe

Deponeren jaarrekening: wat, waarom en hoe

Een jaarrekening is een financieel verslag dat de resultaten van een onderneming over een boekjaar laat zien. Het bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting. Een jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie, de prestaties en de risico’s van een onderneming. Deponeren jaarrekening betekent dat u uw jaarrekening openbaar maakt door deze in te leveren bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Dit is wettelijk verplicht voor de meeste ondernemingen in Nederland, zoals bv’s, nv’s, coöperaties en stichtingen. Alleen eenmanszaken, vof’s en maatschappen hoeven geen jaarrekening te deponeren.

Waarom deponeren jaarrekening?

Het deponeren van uw jaarrekening heeft verschillende doelen. Ten eerste dient het als verantwoording aan uw aandeelhouders, schuldeisers, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden. Zij kunnen zo zien hoe uw onderneming ervoor staat en of u aan uw verplichtingen kunt voldoen.

Ten tweede draagt het bij aan de transparantie en betrouwbaarheid van het handelsverkeer. Door uw jaarrekening te deponeren, laat u zien dat u een serieuze en professionele ondernemer bent. Bovendien kunt u zo ook informatie verkrijgen over andere ondernemingen waarmee u zaken doet of wilt doen.

Ten derde kan het deponeren van uw jaarrekening ook voordelig zijn voor uzelf. U kunt bijvoorbeeld makkelijker financiering krijgen van banken of investeerders als u uw financiële gegevens kunt laten zien. Ook kunt u fiscale voordelen behalen door gebruik te maken van bepaalde regelingen of aftrekposten.

Deponeren jaarrekening: Hoe?

Het deponeren van uw jaarrekening moet binnen een bepaalde termijn gebeuren. Deze termijn hangt af van het soort onderneming dat u heeft en het moment waarop uw boekjaar eindigt. In het algemeen geldt dat u binnen vijf maanden na afloop van uw boekjaar uw jaarrekening moet opstellen en binnen twee maanden daarna moet deponeren. U kunt dus maximaal zeven maanden na afloop van uw boekjaar uw jaarrekening deponeren.

U kunt uw jaarrekening op verschillende manieren deponeren bij de KvK. De meest gebruikte manier is via het online portaal SBR (Standard Business Reporting). Dit is een gestandaardiseerde methode om financiële gegevens digitaal uit te wisselen met verschillende instanties, zoals de Belastingdienst, het CBS en de KvK. U heeft hiervoor wel speciale software nodig die SBR ondersteunt.

Een andere manier om uw jaarrekening te deponeren is via het online formulier op de website van de KvK. Dit is vooral geschikt voor kleine ondernemingen die geen SBR-software hebben of willen gebruiken. U kunt hierbij kiezen uit twee opties: een verkorte balans of een uitgebreide balans met toelichting.

Een derde manier om uw jaarrekening te deponeren is per post of per e-mail. Dit is alleen mogelijk voor middelgrote en grote ondernemingen die hun jaarrekening op papier of als pdf-bestand hebben opgesteld. U moet dan wel een kopie van uw handtekening meesturen.

Gevolgen niet of te laat deponeren jaarrekening

Het niet of te laat deponeren van uw jaarrekening kan ernstige gevolgen hebben voor uw onderneming. Ten eerste kunt u een boete krijgen van de KvK of zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. De hoogte van de boete hangt af van de ernst en de duur van de overtreding. De maximale boete is € 21.750.

Ten tweede kunt u aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die uw schuldeisers lijden als gevolg van uw wanbeleid. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw onderneming failliet gaat en u uw jaarrekening niet of te laat heeft gedeponeerd. U kunt dan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in de boedel.

Ten derde kunt u uw reputatie als ondernemer schaden als u uw jaarrekening niet of te laat deponeert. U kunt dan minder vertrouwen wekken bij uw zakenpartners, klanten en financiers. Dit kan leiden tot minder omzet, minder krediet en minder groeimogelijkheden.

Wat is een geconsolideerde jaarrekening?

Een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening die de financiële gegevens van een groep van ondernemingen samenvoegt. Dit zijn ondernemingen die onder dezelfde leiding staan of een sterke onderlinge verbondenheid hebben, zoals moeder- en dochterondernemingen. Een geconsolideerde jaarrekening geeft een totaalbeeld van de financiële situatie van de groep als geheel.

Als u een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen, moet u rekening houden met een aantal regels. Zo moet u bijvoorbeeld de onderlinge transacties en schulden tussen de ondernemingen elimineren, zodat deze niet dubbel worden geteld. Ook moet u de waarderingsgrondslagen van de verschillende ondernemingen op elkaar afstemmen, zodat deze vergelijkbaar zijn.

Als u een geconsolideerde jaarrekening deponeert, hoeft u niet ook de jaarrekeningen van de afzonderlijke ondernemingen te deponeren. U kunt dan volstaan met een verkorte balans en een verkorte winst-en-verliesrekening van elke onderneming. U moet wel een toelichting geven op de consolidatie en de gehanteerde grondslagen.

Groottecriteria jaarrekening

Een groottecriteria jaarrekening is een jaarrekening die rekening houdt met de omvang van een onderneming. Er zijn vier categorieën van ondernemingen: micro, klein, middelgroot en groot. Deze categorieën worden bepaald op basis van drie criteria: het balanstotaal, de netto-omzet en het aantal werknemers. Afhankelijk van de categorie waarin een onderneming valt, gelden er verschillende regels voor het opstellen en deponeren van de jaarrekening.

De regels voor het opstellen en deponeren van de jaarrekening worden soepeler naarmate de onderneming kleiner is. Zo hoeft een micro-onderneming alleen een verkorte balans zonder toelichting te deponeren, terwijl een grote onderneming een uitgebreide balans, een uitgebreide winst-en-verliesrekening en een uitgebreide toelichting moet deponeren. Ook moet een grote onderneming haar jaarrekening laten controleren door een accountant, terwijl dit voor een micro-onderneming niet verplicht is.

De groottecriteria voor de verschillende categorieën zijn als volgt:

CategorieBalanstotaalNetto-omzetAantal werknemers
MicroMaximaal € 350.000Maximaal € 700.000Maximaal 10
KleinMaximaal € 6 miljoenMaximaal € 12 miljoenMaximaal 50
MiddelgrootMaximaal € 20 miljoenMaximaal € 40 miljoenMaximaal 250
GrootMeer dan € 20 miljoenMeer dan € 40 miljoenMeer dan 250

Om te bepalen in welke categorie uw onderneming valt, moet u twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van de drie criteria voldoen. Als uw onderneming in omvang verandert, kan dit dus gevolgen hebben voor uw jaarrekening.

Opvragen jaarrekening

Een jaarrekening van een onderneming kunt u opvragen bij de KvK. Dit kan zowel online als offline. U kunt zo informatie krijgen over andere ondernemingen waarmee u zaken doet of wilt doen. U kunt bijvoorbeeld zien hoe hun financiële positie, prestaties en risico’s zijn.

Als u online een jaarrekening wilt opvragen, kunt u gebruik maken van het Handelsregister op de website of app van de KvK. U kunt hier zoeken op naam, adres of KvK-nummer van de onderneming waarvan u de jaarrekening wilt zien. U kunt dan gratis een verkorte balans of tegen betaling een uitgebreide balans met toelichting downloaden.

Als u offline een jaarrekening wilt opvragen, kunt u naar een kantoor of servicepunt van de KvK gaan. U kunt hier tegen betaling een kopie of uittreksel van de jaarrekening krijgen. U moet dan wel weten welke onderneming u zoekt en in welk boekjaar u geïnteresseerd bent.

Conclusie

Het deponeren van uw jaarrekening is een belangrijke verplichting die u als ondernemer heeft. Het dient als verantwoording aan uw belanghebbenden, draagt bij aan de transparantie en betrouwbaarheid van het handelsverkeer en kan ook voordelig zijn voor uzelf. U moet uw jaarrekening binnen een bepaalde termijn deponeren bij de KvK, op een manier die past bij uw onderneming. Het niet of te laat deponeren van uw jaarrekening kan ernstige gevolgen hebben voor uw onderneming.

Geef een reactie