Je bekijkt nu DESTEP Analyse Maken

DESTEP Analyse Maken

Een DESTEP-analyse is een methode om de macro-omgeving van een organisatie, markt of sector in kaart te brengen. De macro-omgeving bestaat uit de factoren die van invloed zijn op de organisatie, maar waar de organisatie geen directe invloed op heeft. Door deze factoren te analyseren, kunt u kansen en bedreigingen voor uw organisatie identificeren en uw strategie daarop aanpassen.

DESTEP is een afkorting voor zes factoren die de macro-omgeving vormen, namelijk:

 • Demografisch: de kenmerken en ontwikkelingen van de bevolking, zoals leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding, gezinssamenstelling, etniciteit, migratie, etc.
 • Economisch: de economische situatie en trends in een land of regio, zoals groei, inflatie, werkloosheid, koopkracht, bestedingen, schulden, etc.
 • Sociaal-cultureel: de waarden, normen, opvattingen en levensstijl van de samenleving, zoals religie, politieke voorkeur, consumentengedrag, sociale media, gezondheid, duurzaamheid, etc.
 • Technologisch: de technologische ontwikkelingen en innovaties die van invloed zijn op de markt of sector, zoals digitalisering, automatisering, robotisering, kunstmatige intelligentie, internet of things, etc.
 • Ecologisch: de fysieke omgeving en de ecologische kwesties die relevant zijn voor de organisatie, zoals klimaatverandering, milieuwetgeving, energiebronnen, afvalbeheer, biodiversiteit, etc.
 • Politiek-juridisch: de politieke en juridische factoren die van invloed zijn op de organisatie, zoals wet- en regelgeving, belastingen, subsidies, handelsverdragen, politieke stabiliteit, etc.

Een DESTEP-analyse maken

Om een DESTEP-analyse te maken, kunt u de volgende stappen volgen:

 1. Bepaal het doel en de reikwijdte van uw analyse. Wat wilt u met de analyse bereiken? Voor welke organisatie, markt of sector wilt u de macro-omgeving analyseren? In welk land of regio wilt u zich richten?
 2. Verzamel informatie over de zes factoren van de macro-omgeving. U kunt hiervoor verschillende bronnen raadplegen, zoals rapporten, artikelen, statistieken, databases, etc. Zorg ervoor dat u betrouwbare en actuele informatie gebruikt.
 3. Analyseer de informatie en identificeer de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor elke factor. Probeer te bepalen welke invloed deze hebben op uw organisatie, markt of sector. Zijn ze positief of negatief? Zijn ze sterk of zwak? Zijn ze stabiel of veranderlijk?
 4. Presenteer uw bevindingen in een overzichtelijke vorm. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een tabel of een diagram gebruiken. Geef per factor aan welke trends en ontwikkelingen u heeft gevonden en wat hun impact is op uw organisatie.
 5. Trek conclusies uit uw analyse en formuleer aanbevelingen voor uw strategie. Welke kansen en bedreigingen kunt u uit uw analyse afleiden? Hoe kunt u hierop inspelen? Welke acties moet u ondernemen om uw doelstellingen te bereiken?

Voorbeeld van een DESTEP-analyse

Stel dat u een DESTEP-analyse wilt maken voor een fietsenfabrikant in Nederland. U kunt dan bijvoorbeeld de volgende informatie verzamelen en analyseren:

FactorTrends en ontwikkelingenImpact
Demografisch– De bevolking van Nederland groeit licht en vergrijst. Het aantal huishoudens neemt toe en het gemiddelde aantal personen per huishouden neemt af. Het opleidingsniveau en het inkomen van de bevolking stijgen. De bevolking wordt diverser door migratie.– Er is een groeiende vraag naar fietsen, vooral onder ouderen, alleenstaanden en hoogopgeleiden. Er is meer variatie in de voorkeuren en behoeften van de fietsers, zoals comfort, veiligheid, design, etc. Er is meer concurrentie van andere vervoersmiddelen, zoals openbaar vervoer, auto’s en elektrische scooters.
Economisch– De Nederlandse economie herstelt zich van de coronacrisis en groeit naar verwachting met 3% in 2022 en 2% in 2023. De koopkracht van de consumenten neemt toe door de stijging van de lonen en de daling van de werkloosheid. De inflatie blijft laag door de lage rente en de beperkte stijging van de energieprijzen.– Er is meer bestedingsruimte voor fietsen, vooral voor duurdere en kwalitatief betere fietsen. Er is meer vertrouwen in de economie en de toekomst, waardoor consumenten meer bereid zijn om te investeren in duurzame producten. Er is minder prijsdruk op fietsen, waardoor er meer ruimte is voor margeverbetering.
Sociaal-cultureel– De Nederlandse samenleving hecht veel waarde aan gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit en vrijheid. Fietsen wordt gezien als een gezonde, duurzame, goedkope en flexibele manier van vervoer. Fietsen wordt ook steeds meer gebruikt voor recreatie, sport en ontspanning. Fietsen maakt deel uit van de Nederlandse cultuur en identiteit.– Er is een hoge mate van loyaliteit en betrokkenheid bij fietsen en fietsmerken. Er is een grote potentiële markt voor fietsen, zowel voor dagelijks gebruik als voor vrijetijdsbesteding. Er is een groeiende vraag naar fietsen die aansluiten bij de persoonlijke wensen en levensstijl van de consumenten, zoals elektrische fietsen, bakfietsen, racefietsen, etc. Er is een sterke concurrentievoordeel ten opzichte van buitenlandse fietsfabrikanten die minder bekend zijn met de Nederlandse markt en cultuur.
Technologisch– De technologische ontwikkelingen op het gebied van fietsen gaan snel en bieden nieuwe mogelijkheden voor innovatie en differentiatie. De elektrificatie van fietsen neemt toe en zorgt voor meer comfort, snelheid en bereik. De digitalisering van fietsen biedt meer functionaliteiten, zoals navigatie, veiligheid, communicatie, etc. De connectiviteit van fietsen maakt het mogelijk om data te verzamelen en te analyseren over het gebruik en het gedrag van de fietsers.– Er is een grote kans om te innoveren en te onderscheiden op het gebied van technologie en design. Er is een groeiende markt voor elektrische fietsen, vooral onder ouderen, forenzen en recreanten. Er is een toenemende verwachting van de consumenten om meer functionaliteiten en gemak te krijgen van hun fietsen. Er is een mogelijkheid om meer klantinzicht en klantrelatie te ontwikkelen door middel van data-analyse.
Ecologisch– De klimaatverandering zorgt voor meer extremen in het weer, zoals hittegolven, droogte, stormen en overstromingen. De milieuwetgeving wordt strenger om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. De consumenten worden zich meer bewust van de milieu-impact van hun consumptiegedrag en kiezen vaker voor groene en duurzame producten. De fietssector wordt gezien als een voorbeeld van duurzaam ondernemen en krijgt steun van de overheid en de maatschappij.– Er is een grotere kans op weersinvloeden op de fietsproductie en het fietsgebruik. Er is een hogere eis aan de kwaliteit en de veiligheid van de fietsen om bestand te zijn tegen de weersomstandigheden. Er is een groeiende vraag naar fietsen die milieuvriendelijk zijn, zoals fietsen van gerecyclede materialen, fietsen met zonnepanelen, etc. Er is een positief imago en een maatschappelijke waardering voor de fietssector.
Politiek-juridisch– De politieke situatie in Nederland is stabiel en democratisch, maar er is ook sprake van polarisatie en fragmentatie. De juridische context voor de fietssector is gunstig, aangezien er veel wetten en regels zijn die het fietsgebruik stimuleren en beschermen, zoals de fietsbelasting, de fietsverzekering, de fietsinfrastructuur, etc. De internationale betrekkingen van Nederland zijn over het algemeen goed, maar er zijn ook spanningen en onzekerheden door de Brexit, de coronacrisis, de handelsoorlogen, etc.– Er is een stabiele en voorspelbare politieke en juridische omgeving voor de fietssector. Er is een grote mate van vrijheid en flexibiliteit voor de fietssector om te opereren en te innoveren. Er is een mogelijkheid om te profiteren van de fiscale en juridische voordelen die de overheid biedt aan de fietssector. Er is een risico op verstoringen of veranderingen in de internationale handel en samenwerking.

Uit deze DESTEP-analyse kunt u bijvoorbeeld de volgende conclusies en aanbevelingen afleiden:

 • De Nederlandse fietssector heeft een sterke positie en een groot potentieel in de markt, dankzij de gunstige macro-omgeving.
 • De belangrijkste kansen voor de fietssector liggen op het gebied van innovatie, differentiatie, duurzaamheid en klantgerichtheid.
 • De belangrijkste bedreigingen voor de fietssector zijn de toenemende concurrentie, de weersinvloeden, de veranderende consumentenvoorkeuren en de internationale onzekerheden.
 • Om succesvol te blijven in de markt, moet de fietssector inspelen op de kansen en bedreigingen door middel van een strategie die gericht is op het leveren van meerwaarde aan de klanten, het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de producten, het versterken van het merk en het imago, het vergroten van de marktaandeel en het diversifiëren van het aanbod.

Dit is een voorbeeld van hoe u een DESTEP-analyse kunt maken voor een fietsenfabrikant in Nederland. U kunt deze methode ook toepassen voor andere organisaties, markten of sectoren in andere landen of regio’s. Het belangrijkste is dat u relevante en actuele informatie gebruikt om uw analyse te onderbouwen en dat u uw analyse vertaalt naar concrete acties voor uw strategie.

Conclusie

De DESTEP-analyse is een nuttige methode om de macro-omgeving van een organisatie, markt of sector te onderzoeken. Door de zes factoren van de macro-omgeving te analyseren, kunt u kansen en bedreigingen voor uw organisatie identificeren en uw strategie daarop aanpassen. In dit artikel hebben we een voorbeeld gegeven van hoe u een DESTEP-analyse kunt maken voor een fietsenfabrikant in Nederland. We hebben de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor elke factor beschreven en de impact daarvan op de fietssector beoordeeld. We hebben ook enkele conclusies en aanbevelingen geformuleerd voor de fietssector op basis van de analyse. U kunt deze methode ook toepassen voor andere organisaties, markten of sectoren in andere landen of regio’s.

Geef een reactie