Je bekijkt nu Deurwaarder Inschakelen: Hier Moet U Op Letten

Deurwaarder Inschakelen: Hier Moet U Op Letten

Een deurwaarder is een persoon die u kan helpen om uw geld te krijgen als iemand zijn schuld aan u niet betaalt. Een deurwaarder heeft meer bevoegdheden dan een incassobureau, omdat hij of zij een door de Kroon benoemde ambtenaar is. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld iemand voor de rechter dagen, beslag leggen op iemands spullen of inkomsten, of een ontruiming uitvoeren. Maar wanneer kunt u een deurwaarder inschakelen, hoe gaat dat in zijn werk en wat kost het? In dit artikel geven we u antwoord op deze vragen.

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder voert verschillende taken uit om u te helpen bij het innen van uw vordering. Dit zijn de belangrijkste:

  • Incasso: Een deurwaarder kan namens u contact opnemen met de schuldenaar, hem of haar sommeren om te betalen, en hem of haar wijzen op de gevolgen als hij of zij dat niet doet. Een deurwaarder kan ook een betalingsregeling treffen met de schuldenaar, of hem of haar doorverwijzen naar schuldhulpverlening.
  • Dagvaarding: Als de schuldenaar niet betaalt of niet reageert op de incasso, kan een deurwaarder hem of haar dagvaarden. Dat betekent dat hij of haar oproept om voor de rechter te verschijnen. De rechter kan dan een vonnis uitspreken over de vordering, en eventueel ook over de rente en de kosten.
  • Beslaglegging: Als de schuldenaar ook na het vonnis niet betaalt, kan een deurwaarder beslag leggen op zijn of haar bezittingen of inkomsten. Dit kan gaan om roerende zaken (zoals meubels, auto’s of sieraden), onroerende zaken (zoals huizen of grond), bankrekeningen, loon, uitkeringen of pensioenen. De deurwaarder kan deze zaken verkopen om uw vordering te verhalen.
  • Ontruiming: Als de schuldenaar uw huurder is en hij of zij de huur niet betaalt, kan een deurwaarder hem of haar ontruimen. Dat betekent dat hij of zij het gehuurde pand moet verlaten en dat zijn of haar spullen worden verwijderd. De ontruiming moet wel eerst door de rechter worden toegestaan.

Wanneer kunt u een deurwaarder inschakelen?

U kunt een deurwaarder inschakelen als u een vordering heeft op iemand die niet betaalt. Dit kan gaan om een factuur, een lening, een huurachterstand, een alimentatie, een schadevergoeding of iets anders. U moet wel kunnen aantonen dat u recht heeft op het geld, bijvoorbeeld door middel van een overeenkomst, een factuur, een brief of een e-mail.

Voordat u een deurwaarder inschakelt, moet u eerst zelf proberen om uw geld te krijgen. U moet de schuldenaar minimaal één keer schriftelijk aanmanen om te betalen binnen een redelijke termijn (meestal 14 dagen). U moet ook aangeven wat er gebeurt als hij of zij niet betaalt, zoals het inschakelen van een deurwaarder en het maken van extra kosten.

Als u geen reactie krijgt of als er geen betaling volgt, kunt u overgaan tot het inschakelen van een deurwaarder. U kunt hiervoor contact opnemen met een deurwaarderskantoor bij u in de buurt. U moet dan uw dossier aanleveren met alle relevante stukken en informatie over uw vordering en uw schuldenaar.

Kosten deurwaarder inschakelen

Het inschakelen van een deurwaarder brengt kosten met zich mee. Deze kosten bestaan uit twee delen:

  • Incassokosten: Dit zijn de kosten die de deurwaarder maakt om uw vordering te incasseren, zoals administratiekosten, portokosten, telefoonkosten en dossierkosten. Deze kosten mag u in principe doorberekenen aan de schuldenaar, mits u hem of haar daarvoor heeft gewaarschuwd in uw aanmaning. Er gelden wettelijke regels voor de hoogte van de incassokosten, afhankelijk van de hoogte van uw vordering.
  • Ambtshandelingen: Dit zijn de kosten die de deurwaarder maakt voor het uitvoeren van zijn of haar ambtelijke taken, zoals het uitbrengen van een dagvaarding, het leggen van beslag of het uitvoeren van een ontruiming. Deze kosten zijn vastgesteld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders en worden jaarlijks geïndexeerd. Deze kosten moet u meestal eerst voorschieten aan de deurwaarder, en kunt u later verhalen op de schuldenaar als u gelijk krijgt van de rechter.

Het inschakelen van een deurwaarder is dus niet gratis, maar het kan u wel helpen om uw geld te krijgen. Het is daarom belangrijk om een goede afweging te maken tussen de kosten en de baten, en om een betrouwbare en professionele deurwaarder te kiezen.

Conclusie

Een deurwaarder is een persoon die u kan helpen om uw geld te krijgen als iemand zijn schuld aan u niet betaalt. Een deurwaarder heeft meer bevoegdheden dan een incassobureau, omdat hij of zij een door de Kroon benoemde ambtenaar is. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld iemand voor de rechter dagen, beslag leggen op iemands spullen of inkomsten, of een ontruiming uitvoeren.

U kunt een deurwaarder inschakelen als u een vordering heeft op iemand die niet betaalt. Dit kan gaan om een factuur, een lening, een huurachterstand, een alimentatie, een schadevergoeding of iets anders. U moet wel kunnen aantonen dat u recht heeft op het geld, bijvoorbeeld door middel van een overeenkomst, een factuur, een brief of een e-mail.

Voordat u een deurwaarder inschakelt, moet u eerst zelf proberen om uw geld te krijgen. U moet de schuldenaar minimaal één keer schriftelijk aanmanen om te betalen binnen een redelijke termijn (meestal 14 dagen). U moet ook aangeven wat er gebeurt als hij of zij niet betaalt, zoals het inschakelen van een deurwaarder en het maken van extra kosten.

Geef een reactie