Je bekijkt nu Doorstart na surseance of faillissement

Doorstart na surseance of faillissement

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met financiële uitdagingen die leiden tot surseance of zelfs faillissement. In deze situaties kan een doorstart een aantrekkelijke optie zijn om uw onderneming voort te zetten. Maar wat houdt een doorstart precies in en wat zijn de voor- en nadelen ervan? In dit artikel zal ik dieper ingaan op de doorstart en u voorzien van praktische informatie en tips. Of u nu al overweegt om een doorstart te maken of gewoon nieuwsgierig bent naar de mogelijkheden, dit artikel zal u helpen om een beter begrip te krijgen van dit belangrijke onderwerp.

Wat is een doorstart?

Een doorstart is een juridische procedure waarbij een nieuwe onderneming wordt opgericht door middel van het overnemen van een deel van de activa en/of het personeel van de failliete onderneming. Dit kan gedaan worden door de curator, die verantwoordelijk is voor het afwikkelen van het faillissement en het verdelen van de opbrengst onder de schuldeisers, bijvoorbeeld de ontvanger. De curator kan ervoor kiezen om de activa en/of het personeel te verkopen aan een derde partij die geïnteresseerd is in het voortzetten van de onderneming. Deze derde partij kan een andere ondernemer zijn, een investeerder of zelfs een groep werknemers.

Een doorstart biedt de mogelijkheid om de onderneming voort te zetten en zo werkgelegenheid te behouden. Daarnaast kan het leiden tot het behoud van de waarde van de onderneming en het vermijden van een totale liquidatie van de onderneming.

Wanneer is een doorstart mogelijk?

Een doorstart is alleen mogelijk als er voldoende waarde in de onderneming aanwezig is om de activa over te nemen en/of het personeel in dienst te nemen. Het is belangrijk om een grondige analyse te maken van de financiële situatie van de onderneming voordat besloten wordt om een doorstart te maken.

Een doorstart kan worden overwogen als er sprake is van een levensvatbaar bedrijf met toekomstperspectief, maar met financiële problemen die het voortbestaan van de onderneming bedreigen. Het kan ook een optie zijn als er een unieke kans is om de onderneming voort te zetten met een vernieuwd businessmodel of als er een markt is voor de producten of diensten van de onderneming.

Voordelen

Een doorstart biedt verschillende voordelen, waaronder:

  • Het behoud van werkgelegenheid
  • Het behoud van de waarde van de onderneming
  • Het vermijden van een totale liquidatie van de onderneming
  • Een kans om de onderneming te vernieuwen en te verbeteren
  • Een kans om toekomstige winst te genereren

Nadelen

Er zijn ook nadelen verbonden aan een doorstart, zoals:

  • Het verlies van activa, personeel en/of klanten
  • Mogelijke juridische procedures en geschillen met schuldeisers
  • Financiële gevolgen van een doorstart

Hoewel een doorstart na faillissement of surseance van betaling kan leiden tot een doorstart van de onderneming, kan dit ook gepaard gaan met financiële gevolgen. Zo kan het zijn dat de doorstartende onderneming te maken krijgt met schulden uit het verleden, zoals openstaande facturen en schulden aan leveranciers. Ook kan het zijn dat er verplichtingen zijn ten aanzien van personeel, zoals aflopende contracten, opgebouwde vakantiedagen en pensioenrechten.

Daarnaast kunnen er juridische procedures en geschillen ontstaan met schuldeisers. Zo kan het zijn dat schuldeisers de doorstartende onderneming aansprakelijk stellen voor de schulden van de voorgaande onderneming. In dat geval kan het verstandig zijn om juridische bijstand in te schakelen om uw positie te versterken en uw belangen te behartigen.

Tot slot is het belangrijk om te beseffen dat een doorstart gepaard kan gaan met verlies van activa, personeel en/of klanten. Bij een doorstart wordt vaak alleen een deel van de onderneming overgenomen, waardoor er delen van de onderneming verloren kunnen gaan. Ook kan het zijn dat personeel of klanten niet mee willen of kunnen in de nieuwe onderneming, waardoor de doorstartende onderneming een nieuwe marktpositie moet verwerven.

Juridische aspecten van een doorstart

Bij een doorstart komen ook diverse juridische aspecten om de hoek kijken. Zo kan het zijn dat er sprake is van overname van bepaalde activa, zoals machines, voorraden en/of intellectuele eigendomsrechten. In dat geval moet er een overeenkomst worden opgesteld waarin de voorwaarden van de overname zijn vastgelegd. Ook kan het zijn dat er verplichtingen zijn ten aanzien van personeel, zoals overname van arbeidsovereenkomsten en het in acht nemen van opgebouwde pensioenrechten.

Daarnaast kan er sprake zijn van aansprakelijkheidskwesties, zoals aansprakelijkheid voor schulden uit het verleden of voor milieuverontreiniging. Het is dan ook belangrijk om in kaart te brengen welke risico’s er zijn en hoe deze het beste kunnen worden afgedekt.

Tot slot is het belangrijk om te beseffen dat een doorstart niet altijd de beste optie is. Soms kan het beter zijn om te kiezen voor een andere oplossing, zoals een herstructurering van de onderneming of een gecontroleerde afbouw. Het is dan ook verstandig om uw opties zorgvuldig af te wegen en advies in te winnen bij een specialist op dit gebied.

Conclusie

Een doorstart na faillissement of surseance van betaling kan een mogelijkheid bieden om de onderneming voort te zetten en een nieuwe start te maken. Echter, het brengt ook risico’s met zich mee, zoals financiële gevolgen, verlies van activa, personeel en/of klanten en juridische k

Geef een reactie