Je bekijkt nu Dubbel Boekhouden Uitgelegd

Dubbel Boekhouden Uitgelegd

Dubbel boekhouden is een methode van boekhouden die al eeuwenlang wordt gebruikt door handelaren, bankiers en ondernemers. Maar wat is dubbel boekhouden precies en waarom is het zo belangrijk? In dit artikel zullen we de geschiedenis, het systeem en de toepassing van dubbel boekhouden uitleggen.

Wat is Dubbel Boekhouden?

Dubbel boekhouden is een methode van boekhouden waarbij elke transactie of gebeurtenis op zijn minst op twee verschillende manieren wordt geadministreerd. Elke transactie wordt hierbij zowel aan de creditkant als aan de debetkant van een of meer grootboekrekeningen geboekt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van dagboeken, zoals kasboek, inkoopboek of verkoopboek, die een automatische tegenrekening kunnen hebben ingesteld.

Het dubbel boekhouden is een set van regels voor het opslaan van financiële informatie in een financieel boekhoudsysteem. Het dubbel boekhoudsysteem zoals dat vandaag de dag gehanteerd wordt, kreeg zijn uiteindelijke vorm al in de 15e eeuw. 

De voordelen

Dubbel boekhouden heeft een aantal voordelen ten opzichte van enkel boekhouden, waarbij elke transactie slechts eenmaal wordt geregistreerd. Dubbel boekhouden biedt onder andere:

 • Een betere controle over de juistheid en volledigheid van de boekingen, omdat elke transactie twee keer wordt gecontroleerd.
 • Een beter inzicht in de financiële positie en het resultaat van de onderneming, omdat de balans en de resultatenrekening automatisch voortvloeien uit de gevoerde boekhouding.
 • Een betere naleving van de wettelijke en fiscale verplichtingen, omdat de boekhouding voldoet aan de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes en -normen.
 • Een betere voorbereiding op eventuele audits of controles, omdat de boekhouding transparant en traceerbaar is.

De basisbeginselen van Dubbel Boekhouden

Om dubbel te kunnen boekhouden, moet u gebruikmaken van een journaal en een grootboek. Het journaal is het register waarin u alle transacties chronologisch vastlegt. Het grootboek is het register waarin u alle transacties per rekening groepeert.

Elke transactie die u in het journaal registreert, moet bestaan uit een debetboeking en een creditboeking. De debetboeking is de rekening die wordt verhoogd of verminderd door de transactie. De creditboeking is de rekening die wordt verminderd of verhoogd door de transactie.

De rekeningen die u gebruikt voor het dubbel boekhouden kunnen worden onderverdeeld in balansrekeningen en resultatenrekeningen. De balansrekeningen geven weer wat de onderneming bezit (activa), wat de onderneming schuldig is (passiva) en wat het eigen vermogen is. De resultatenrekeningen geven weer wat de onderneming heeft verdiend (opbrengsten) en wat de onderneming heeft uitgegeven (kosten).

Om te weten of u een rekening moet debiteren of crediteren bij een transactie, kunt u gebruikmaken van de volgende regels:

 • Bij toename bezit: rekening van bezit debiteren.
 • Bij afname bezit: rekening van bezit crediteren.
 • Bij toename schuld: rekening van schuld crediteren.
 • Bij afname schuld: rekening van schuld debiteren.
 • Bij toename eigen vermogen: (hulp)rekening eigen vermogen crediteren.
 • Bij afname eigen vermogen: (hulp)rekening eigen vermogen debiteren.

De rekening ‘eigen vermogen’ wordt gedurende de boekingsperiode niet direct bijgewerkt. Via hulprekeningen van het eigen vermogen worden de mutaties van het eigen vermogen bijgehouden; dus feitelijk via de resultatenrekening. Bij het afsluiten van de boekingsperiode (vaak een jaar) wordt het saldo (winst of verlies) toegevoegd aan het eigen vermogen.

Voorbeelden Dubbel Boekhouden

Om het dubbel boekhouden beter te begrijpen, geven we hier enkele voorbeelden van hoe u verschillende transacties kunt boeken in uw journaal en grootboek.

Voorbeeld 1: U koopt een laptop op rekening

Stel dat u een laptop koopt voor 1.000 euro exclusief btw op rekening. U betaalt dus nog niet direct, maar krijgt een factuur die u binnen 30 dagen moet voldoen. Hoe boekt u deze transactie?

In het journaal maakt u de volgende boeking:

DebetCredit
Inventaris1.000
Te betalen btw210
Aan crediteuren1.210

In het grootboek worden de volgende rekeningen bijgewerkt:

InventarisTe betalen btwCrediteuren
DebetCreditCredit
1.0002101.210

Wat is het effect van deze boeking op de balans en de resultatenrekening?

 • De balans verandert als volgt:
ActivaPassiva
Inventaris + 1.000Eigen vermogen
Te betalen btw + 210Crediteuren + 1.210
 • De resultatenrekening verandert niet, omdat er geen sprake is van een opbrengst of een kost.

Voorbeeld 2: U verkoopt een dienst op rekening

Stel dat u een dienst verkoopt voor 500 euro exclusief btw op rekening. U ontvangt dus nog geen geld, maar stuurt een factuur die binnen 30 dagen betaald moet worden. Hoe boekt u deze transactie?

In het journaal maakt u de volgende boeking:

DebetCredit
Aan debiteuren605
Omzet500
Te ontvangen btw105

In het grootboek worden de volgende rekeningen bijgewerkt:

DebiteurenOmzetTe ontvangen btw
DebetCreditDebet
605500105

Wat is het effect van deze boeking op de balans en de resultatenrekening?

 • De balans verandert als volgt:
ActivaPassiva
Debiteuren + 605Eigen vermogen + 500
Te ontvangen btw + 105
 • De resultatenrekening verandert als volgt:
OpbrengstenKosten
Omzet + 500

Voorbeeld 3: U betaalt een factuur

Stel dat u een factuur betaalt die u eerder heeft ontvangen voor de aankoop van een laptop (zie voorbeeld 1). U maakt 1.210 euro over naar de leverancier. Hoe boekt u deze transactie?

In het journaal maakt u de volgende boeking:

DebetCredit
Crediteuren1.210
Aan bank1.210

In het grootboek worden de volgende rekeningen bijgewerkt:

CrediteurenBank
DebetCredit
-1.210-1.210

Wat is het effect van deze boeking op de balans en de resultatenrekening?

 • De balans verandert als volgt:
ActivaPassiva
Bank – 1.210
Crediteuren – 1.210
De resultatenrekening verandert niet, omdat er geen sprake is van een opbrengst of een kostenpost.

Online boekhoudprogramma’s

Als u gebruikmaakt van een online boekhoudprogramma, hoeft u zich geen zorgen te maken over het dubbel boekhouden. Het boekhoudprogramma doet dit namelijk automatisch voor u. U hoeft alleen maar uw transacties in te voeren of te importeren, en het boekhoudprogramma zorgt ervoor dat de juiste rekeningen worden gedebiteerd en gecrediteerd.

Een online boekhoudprogramma biedt u ook andere voordelen, zoals:

 • Een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface.
 • Een snelle en eenvoudige facturatie en betalingsopvolging.
 • Een koppeling met uw bankrekening en andere diensten.
 • Een veilige en betrouwbare opslag van uw gegevens in de cloud.
 • Een actuele en accurate rapportage van uw financiële situatie.

Er zijn verschillende online boekhoudprogramma’s beschikbaar voor zzp’ers en kleine ondernemers. U kunt ze vergelijken op basis van prijs, functionaliteit, klantenservice en reviews. Zo kunt u het beste boekhoudprogramma kiezen dat bij uw wensen en behoeften past.

Conclusie

Dubbel boekhouden is een methode van boekhouden waarbij elke transactie of gebeurtenis op zijn minst op twee verschillende manieren wordt geadministreerd. Dit zorgt voor een betere controle, inzicht, naleving en voorbereiding van uw boekhouding. Om dubbel te kunnen boekhouden, moet u gebruikmaken van een journaal en een grootboek, waarin u de transacties volgens bepaalde regels debiteert en crediteert. Als u gebruikmaakt van een online boekhoudprogramma, hoeft u zich geen zorgen te maken over het dubbel boekhouden, omdat het boekhoudprogramma dit automatisch voor u doet.

Geef een reactie