Je bekijkt nu EBITDA Betekenis & Uitleg

EBITDA Betekenis & Uitleg

Ebitda is een term die je vaak hoort in de financiële wereld, maar weet je ook wat het betekent en waarom het belangrijk is? Ebitda betekenis: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Het is dus de winst vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen. Het is een manier om te meten hoeveel geld een bedrijf verdient met zijn normale activiteiten, zonder rekening te houden met de kosten van financiering, investeringen of belastingen.

In dit artikel leert hoe u dit kunt berekenen, vergelijken en gebruiken om de waarde en de prestaties van een bedrijf te beoordelen. Ook leest u wat de voordelen en de beperkingen zijn van ebitda als maatstaf voor de financiële gezondheid van een bedrijf.

Ebitda betekenis en belang

Ebitda is een afkorting die staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. In het Nederlands betekent dit: de winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen. Het is een manier om te meten hoeveel geld een bedrijf verdient met zijn normale activiteiten, zonder rekening te houden met de kosten van financiering, investeringen of belastingen.

Het cijfer is van belang omdat het een indicatie geeft van de winstgevendheid en de kasstroom van een bedrijf. Hoe hoger de ebitda, hoe meer geld een bedrijf overhoudt om te investeren in groei, schulden af te lossen of dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Het wordt ook vaak gebruikt om bedrijven met elkaar te vergelijken, omdat het niet beïnvloed wordt door verschillen in boekhoudkundige regels, rentetarieven of belastingstelsels.

Ebitda berekenen

Er zijn verschillende manieren om het te berekenen, maar de meest gebruikte methode is om de nettowinst na belastingen te nemen en daar de rentekosten, de belastingen, de afschrijvingen en de afboekingen bij op te tellen. Dit kunt u doen door de volgende formule te gebruiken:

EBITDA = Nettowinst + Rente + Belastingen + Afschrijvingen + Afboekingen

Om deze formule toe te passen, heeft u de gegevens nodig uit de resultatenrekening van een bedrijf. Dit is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van een bedrijf over een bepaalde periode, meestal een kwartaal of een jaar. U kunt de resultatenrekening vinden in het jaarverslag of op de website van een bedrijf.

Laten we een voorbeeld nemen van een fictief bedrijf dat ABC heet. De resultatenrekening van ABC over het jaar 2024 ziet er als volgt uit:

OmschrijvingBedrag
Netto-omzet€ 1.000
Inkoopwaarde van de omzet€ 350
Bruto marge€ 650
Afschrijvingen€ 50
Diverse kosten€ 200
Operationeel resultaat€ 400
Rente€ 50
Nettowinst voor belasting€ 350
Belastingen€ 50
Nettowinst na belasting€ 300

Om de ebitda van ABC te berekenen, moeten we eerst de nettowinst na belasting nemen: € 300. Vervolgens moeten we daar de rente bij optellen: € 50. Daarna moeten we daar de belastingen bij optellen: € 50. Dan moeten we daar de afschrijvingen bij optellen: € 50. Tot slot moeten we daar de afboekingen bij optellen. In dit geval zijn er geen afboekingen, dus dat bedrag is nul. De ebitda van ABC is dan:

EBITDA = Netto winst + Rente + Belastingen + Afschrijvingen + Afboekingen

Dus 300 + 50 + 50 + 50 + 0

EBITDA = 450

Wat is het verschil tussen ebitda en ebit?

Een ander begrip dat vaak wordt gebruikt om de winstgevendheid van een bedrijf te meten is ebit. Ebit staat voor Earnings Before Interest and Taxes, oftewel de winst vóór aftrek van rentekosten en belastingen. Het verschil tussen ebitda en ebit is dat ebitda ook de afschrijvingen en de afboekingen meeneemt, terwijl ebit dat niet doet.

Afschrijvingen zijn de kosten die een bedrijf maakt om de waardevermindering van zijn vaste activa, zoals gebouwen, machines of voertuigen, te verwerken in de boekhouding. Afboekingen zijn de kosten die een bedrijf maakt om de waardevermindering van zijn immateriële activa, zoals goodwill, patenten of merknamen, te verwerken in de boekhouding.

Afschrijvingen en afboekingen zijn geen echte uitgaven, maar boekhoudkundige correcties die de winst drukken. Door deze kosten bij de nettowinst op te tellen, krijg je een beter beeld van de kasstroom die een bedrijf genereert. Ebitda is daarom een betere maatstaf dan ebit om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen.

Ebitda en ebitda-marge vergelijken

Een van de voordelen van ebitda is dat het een goede maatstaf is om bedrijven met elkaar te vergelijken, vooral als ze in dezelfde sector of branche actief zijn. Door naar de ebitda te kijken, kunt u zien hoe efficiënt een bedrijf zijn omzet omzet in winst, zonder dat u rekening hoeft te houden met de kosten van financiering, investeringen of belastingen.

Een manier om ebitda te gebruiken om bedrijven te vergelijken is door de ebitda-marge te berekenen. De ebitda-marge is de verhouding tussen de ebitda en de netto-omzet van een bedrijf. Het geeft aan hoeveel procent van elke euro omzet een bedrijf overhoudt als winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen. Hoe hoger de ebitda-marge, hoe winstgevender het bedrijf is.

Marge berekenen

Om de ebitda-marge te berekenen, kun je de volgende formule gebruiken:

Marge = Netto – omzet EBITDA​ × 100%

Om deze formule toe te passen, heeft u de gegevens nodig uit de resultatenrekening van een bedrijf. U kunt ook gebruik maken van de formule voor ebitda die we hierboven hebben gezien.

Laten we weer het voorbeeld nemen van het fictieve bedrijf ABC. De resultatenrekening van ABC over het jaar 2023 ziet er als volgt uit:

OmschrijvingBedrag
Netto-omzet€ 1.000
Inkoopwaarde van de omzet€ 350
Bruto marge€ 650
Afschrijvingen€ 50
Diverse kosten€ 200
Operationeel resultaat€ 400
Rente€ 50
Nettowinst voor belasting€ 350
Belastingen€ 50
Nettowinst na belasting€ 300

Om de ebitda-marge van ABC te berekenen, moeten we eerst de ebitda van ABC berekenen. Dat hebben we al gedaan in het vorige onderdeel. De ebitda van ABC is € 450. Vervolgens moeten we dat delen door de netto-omzet van ABC: € 1.000. Daarna moeten we dat vermenigvuldigen met 100% om het percentage te krijgen. De marge van ABC is dan:

EBITDA-marge= 1.000 / 450​ × 100%

0,45 × 100%

EBITDA-marge = 45%

Beperkingen en nadelen

Hoewel ebitda een nuttige maatstaf is om de winstgevendheid en de kasstroom van een bedrijf te meten, heeft het ook enkele beperkingen die je in gedachten moet houden. Hier zijn enkele van de belangrijkste beperkingen:

  • Het cijfer houdt geen rekening met de kapitaalstructuur van een bedrijf. Dit betekent dat het niet laat zien hoeveel schuld of eigen vermogen een bedrijf heeft, en hoeveel rente of dividend het moet betalen. Een bedrijf met een hoge ebitda kan nog steeds in financiële problemen komen als het te veel schuld heeft of te weinig eigen vermogen.
  • Het houdt geen rekening met de investeringen die een bedrijf moet doen om zijn activa te onderhouden of te vervangen. Dit betekent dat het niet laat zien hoeveel geld een bedrijf moet uitgeven aan bijvoorbeeld nieuwe machines, apparatuur of software. Een bedrijf met een hoge ebitda kan nog steeds een lage kasstroom hebben als het veel moet investeren om concurrerend te blijven.
  • Het kan variëren afhankelijk van de boekhoudkundige methoden die een bedrijf gebruikt om zijn afschrijvingen en afboekingen te berekenen. Dit betekent dat het niet altijd consistent of vergelijkbaar is tussen verschillende bedrijven, zelfs als ze in dezelfde sector of branche actief zijn. Een bedrijf kan zijn boekwaardes kunstmatig verhogen door bijvoorbeeld zijn activa langer af te schrijven of minder af te boeken.

Conclusie

Ebitda is een afkorting die staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Het is een manier om te meten hoeveel geld een bedrijf verdient met zijn normale activiteiten, zonder rekening te houden met de kosten van financiering, investeringen of belastingen.

Het is belangrijk omdat het een indicatie geeft van de winstgevendheid en de kasstroom van een bedrijf. Hoe hoger de ebitda, hoe meer geld een bedrijf overhoudt om te investeren in groei, schulden af te lossen of dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

Het wordt ook vaak gebruikt om bedrijven met elkaar te vergelijken, omdat het niet beïnvloed wordt door verschillen in boekhoudkundige regels, rentetarieven of belastingstelsels.

Geef een reactie