Je bekijkt nu eIDAS

eIDAS

Als u weleens heeft ingelogd op belastingdienst.nl of Mijn Belastingdienst Zakelijk dan bent u misschien wel eens de term eIDAS tegengekomen. De Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS) is een Europees brede manier om online identificatie mogelijk te maken. Ook het Nederlandse DigiD valt hieronder. In dit artikel leg ik uit wat eIDAS is, hoe het werkt en wat de voordelen en nadelen zijn.

Wat is eIDAS?

eIDAS is een Europese verordening die sinds 1 juli 2016 van kracht is in alle EU-lidstaten. Het doel van eIDAS is om het vertrouwen in elektronische transacties tussen burgers, bedrijven en overheidsinstanties te bevorderen.

Er bestaan verschillende nationale elektronische identificatiebewijzen (eIDs), zoals bijvoorbeeld DigiD in Nederland. Wanneer de Europese Commissie een nationaal eID heeft goedgekeurd, kan dit ook worden gebruikt in andere EER-landen dankzij de Europese verordening eIDAS.

Recentelijk is het Nederlandse DigiD goedgekeurd als Europees inlogmiddel. Hierdoor is het mogelijk om met DigiD in te loggen bij overheidsorganisaties in andere Europese landen.

In dit geval maakt de Belastingdienst het dus mogelijk om burgers van andere Europese lidstaten te laten inloggen op de website.

Hoe werkt eIDAS?

eIDAS bepaalt de wederzijdse erkenning van eID-middelen en vertrouwensdiensten in de hele EU. Dit betekent dat een eID die is uitgegeven in een EU-lidstaat, in alle andere lidstaten kan worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor vertrouwensdiensten. Om deze wederzijdse erkenning te bewerkstelligen, worden eID-middelen en vertrouwensdiensten geaccrediteerd en gecertificeerd volgens de eIDAS-voorschriften. Er zijn drie niveaus van eID die worden erkend: laag, substantieel en hoog. Het niveau van de eID geeft aan hoe sterk de verificatie van de identiteit van de gebruiker is. Voor substantiële en hoge niveaus is er een tweefactorauthenticatie vereist.

Hoe aan te vragen?

Om het te kunnen gebruiken, moeten bedrijven en burgers in hun eigen lidstaat een eID opzetten. Dit proces kan verschillen van land tot land. In Nederland kan het bijvoorbeeld worden aangevraagd via DigiD, de nationale inlogdienst voor burgers, terwijl bedrijven en organisaties hun eID kunnen aanvragen via erkende leveranciers zoals KPN, QuoVadis en Connectis.

Het aanvraagproces kan variëren afhankelijk van de erkende leverancier en het niveau van beveiliging dat wordt gekozen. In het algemeen moeten bedrijven en organisaties de volgende stappen doorlopen om eIDAS aan te vragen:

 1. Kies een erkende leverancier en het juiste beveiligingsniveau.
 2. Vul het aanvraagformulier in en verstrek de benodigde documenten en gegevens.
 3. Verifieer de identiteit van de aanvrager en eventuele gemachtigde vertegenwoordigers.
 4. Ontvang en activeer de eIDAS-inlogmiddelen.
 5. Test de eIDAS-inlogmiddelen om ervoor te zorgen dat ze correct werken.

Het is belangrijk om te onthouden dat het aanvragen van eIDAS kosten met zich meebrengt en dat bedrijven en burgers ervoor moeten zorgen dat ze de juiste documenten en gegevens hebben voordat ze beginnen met het aanvraagproces.

Voordelen van eIDAS

eIDAS biedt verschillende voordelen voor burgers, bedrijven en overheidsinstanties. Hieronder worden de belangrijkste voordelen opgesomd:

 1. Veilig en gemakkelijk elektronisch identificeren

Dankzij eIDAS is het mogelijk om veilig en gemakkelijk elektronisch te identificeren in heel Europa. Hierdoor hoeven gebruikers niet langer verschillende inloggegevens te onthouden voor verschillende websites en kunnen ze snel en efficiënt transacties uitvoeren.

 1. Vereenvoudiging van grensoverschrijdende transacties

Door de wederzijdse erkenning van eID-middelen en vertrouwensdiensten wordt het veel eenvoudiger om grensoverschrijdende transacties uit te voeren. Bedrijven en burgers kunnen hierdoor gemakkelijker zaken doen met elkaar over de grenzen heen en dit kan de economische groei stimuleren.

 1. Verhoging van de veiligheid van elektronische transacties

Door het gebruik van geaccrediteerde eID-middelen en vertrouwensdiensten wordt de veiligheid van elektronische transacties verhoogd. Dit zorgt ervoor dat gebruikers veilig online kunnen werken en transacties kunnen uitvoeren zonder het risico te lopen slachtoffer te worden van fraude of misbruik.

 1. Mogelijkheden voor overheidsdiensten

eIDAS biedt mogelijkheden voor overheidsdiensten om hun diensten online aan te bieden. Hierdoor kunnen ze efficiënter werken en de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren.

 1. Kostenbesparingen

eIDAS kan ook kostenbesparingen opleveren voor bedrijven en overheidsinstanties. Door het gebruik van eID-middelen en vertrouwensdiensten kunnen administratieve lasten worden verminderd en kan efficiënter worden gewerkt.

Voorbeelden van eIDAS in de praktijk

Er zijn verschillende voorbeelden van het systeem in de praktijk. Hieronder worden er een aantal genoemd:

 1. Online bankieren

Met eIDAS kunnen gebruikers veilig en gemakkelijk inloggen op hun bankrekening en transacties uitvoeren zonder dat ze elke keer opnieuw hun gegevens moeten invoeren. Dit verhoogt de veiligheid en het gemak van online bankieren.

 1. Elektronische handtekeningen

Dankzij eIDAS zijn elektronische handtekeningen wettelijk gelijkgesteld aan handgeschreven handtekeningen. Dit betekent dat het mogelijk is om online contracten te ondertekenen met een elektronische handtekening die rechtsgeldig is in alle EU-lidstaten.

 1. Toegang tot overheidsdiensten

Met eIDAS kunnen gebruikers veilig en gemakkelijk toegang krijgen tot overheidsdiensten, zoals belastingaangifte en het aanvragen van een paspoort. Hierdoor kan efficiënter worden gewerkt en wordt de dienstverlening aan burgers verbeterd.

Nadelen van eIDAS

Zoals bij elk systeem zijn er ook enkele potentiële nadelen verbonden aan eIDAS. Eén van de grootste uitdagingen is de veiligheid van de elektronische identificatie- en verificatiemiddelen. Hoewel eIDAS veel aandacht besteedt aan de veiligheid en de vertrouwelijkheid van gegevens, is het nooit helemaal uit te sluiten dat er toch inbreuken of hackpogingen plaatsvinden.

Een ander potentieel nadeel is de complexiteit van het systeem. Het heeft een behoorlijk ingewikkeld juridisch en technisch kader, waardoor het voor sommige bedrijven en overheidsinstanties een uitdaging kan zijn om zich aan te passen en te voldoen aan de eIDAS-vereisten.

Ten slotte is er ook nog de uitdaging van de interoperabiliteit. Hoewel eIDAS bedoeld is om de interoperabiliteit van elektronische identiteitsmiddelen en vertrouwensdiensten te bevorderen, kan het nog steeds moeilijk zijn om elektronische identificatiemiddelen uit verschillende landen met elkaar te laten communiceren. Dit kan problemen opleveren voor bedrijven en overheidsinstanties die grensoverschrijdende transacties uitvoeren.

Het is daarom belangrijk om deze potentiële nadelen in overweging te nemen bij het implementeren van eIDAS en ervoor te zorgen dat er voldoende maatregelen worden genomen om de veiligheid en betrouwbaarheid van elektronische identificatie- en verificatiemiddelen te waarborgen.

Conclusie

eIDAS is een belangrijke Europese verordening die het vertrouwen in elektronische transacties tussen burgers. bedrijven en overheidsinstanties versterkt. Door de wederzijdse erkenning van eID-middelen en vertrouwensdiensten wordt het gemakkelijker en veiliger om elektronisch te identificeren en transacties uit te voeren over de grenzen heen.

Daarnaast biedt het mogelijkheden voor overheidsdiensten om hun diensten online aan te bieden, wat kan leiden tot efficiëntere dienstverlening en kostenbesparingen voor zowel bedrijven als overheidsinstanties.

Het is van belang om te benadrukken dat eIDAS niet alleen relevant is voor grote bedrijven en overheidsinstanties, maar ook voor individuele burgers. Het biedt hen de mogelijkheid om veilig en gemakkelijk transacties uit te voeren en toegang te krijgen tot overheidsdiensten, waardoor het dagelijks leven gemakkelijker en efficiënter wordt.

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat eIDAS nog volop in ontwikkeling is. Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de implementatie en het versterken van de veiligheid van elektronische transacties.

Geef een reactie