Je bekijkt nu Eigen Bijdrage WLZ: Wat U Moet Weten

Eigen Bijdrage WLZ: Wat U Moet Weten

Als u langdurige zorg nodig heeft, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of thuis, kunt u een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. De kosten van deze zorg worden grotendeels vergoed door de overheid, maar u moet wel een eigen bijdrage betalen. In dit artikel leggen we uit wat de eigen bijdrage Wlz is, hoe deze wordt berekend en of u deze kunt verlagen.

Wat is de eigen bijdrage Wlz?

De eigen bijdrage Wlz is het bedrag dat u zelf moet betalen voor de zorg die u ontvangt vanuit de Wlz.

De eigen bijdrage Wlz is bedoeld om de kosten van de langdurige zorg te delen tussen de overheid en de gebruikers. De eigen bijdrage Wlz is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals uw inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en de soort en hoeveelheid zorg die u krijgt.

Er zijn twee soorten eigen bijdragen in de langdurige zorg: een lage en een hoge eigen bijdrage.

De lage eigen bijdrage betaalt u wanneer u zorg thuis ontvangt. 

De hoge eigen bijdrage betaalt u wanneer u langer dan vier maanden opgenomen bent in een instelling voor langdurige zorg of beschermd wonen.

Eigen bijdrage Wlz berekening

De eigen bijdrage Wlz wordt berekend door het CAK, een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het innen en vaststellen van eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning. Het CAK gebruikt uw inkomen en vermogen om te bepalen hoeveel u moet betalen.

Uw inkomen bestaat uit uw belastbaar loon, uitkeringen, pensioen en andere inkomsten. Uw vermogen bestaat uit uw spaargeld, beleggingen, tweede woning en andere bezittingen.

Het CAK kijkt naar uw verzamelinkomen van twee jaar geleden om uw eigen bijdrage te berekenen. Dit is het inkomen in box 1, 2 en 3 samen. Daarnaast telt een deel van uw vermogen extra mee als inkomen. Dit heet de vermogensinkomensbijtelling. 

De vermogensinkomensbijtelling is 4% voor de hoge eigen bijdrage en 10% voor de lage eigen bijdrage.

De lage eigen bijdrage Wlz is in 2023 minimaal € 171,60 en maximaal € 901,80 per maand. De hoge eigen bijdrage Wlz is in 2023 maximaal € 2.652,40 per maand2.

Eigen bijdrage Wlz verlagen

Er zijn verschillende manieren om de eigen bijdrage Wlz te verlagen of te voorkomen. Hieronder noemen we enkele mogelijkheden:

  • U kunt een aanvraag doen voor een persoonsgebonden budget (pgb) in plaats van zorg in natura. Met een pgb kunt u zelf uw zorg inkopen en regelen. U betaalt dan meestal een lagere eigen bijdrage dan wanneer u zorg in natura ontvangt.
  • U kunt gebruikmaken van een vrijstelling of vermindering van de vermogensinkomensbijtelling als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als u een partner heeft die thuis blijft wonen of als u minderjarige kinderen heeft die afhankelijk zijn van uw onderhoud.
  • U kunt uw vermogen overdragen aan uw kinderen of andere erfgenamen om zo uw vermogensinkomensbijtelling te verlagen. Dit moet wel op tijd gebeuren, want het CAK kijkt naar uw vermogen van twee jaar geleden. Bovendien moet u rekening houden met eventuele schenkbelasting of erfbelasting die u of uw kinderen moeten betalen.
  • U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van uw eigen bijdrage als u denkt dat deze niet klopt of als uw situatie is veranderd. U kunt dit doen door een brief te sturen naar het CAK met een uitleg en bewijsstukken van uw bezwaar.

Conclusie

De eigen bijdrage Wlz is een belangrijk onderwerp voor iedereen die langdurige zorg nodig heeft of verwacht te hebben in de toekomst. In dit artikel hebben we uitgelegd wat de eigen bijdrage is, hoe deze wordt berekend en of u deze kunt verlagen. We hebben ook enkele tips gegeven om de eigen bijdrage te verlagen of te voorkomen. We hopen dat u hiermee meer inzicht heeft gekregen in de eigen bijdrage en de gevolgen voor uw financiële situatie.

De eigen bijdrage Wlz is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals uw inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en de soort en hoeveelheid zorg die u krijgt. Het CAK is de instantie die uw eigen bijdrage vaststelt en int. U kunt zelf een schatting maken van uw eigen bijdrage met de rekenhulp op de website van het CAK. U kunt ook een proefberekening aanvragen bij het CAK als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt in de toekomst.

Geef een reactie