Je bekijkt nu Eigen Vermogen Uitgelegd

Eigen Vermogen Uitgelegd

Eigen vermogen is een belangrijk begrip in de financiële wereld. Het geeft aan hoeveel geld een onderneming of een persoon zelf heeft geïnvesteerd in zijn bezittingen, zoals een huis, een auto of een bedrijf. Het eigen vermogen is het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden die daarop rusten. Hoe hoger het eigen vermogen, hoe meer financiële ruimte en zekerheid er is.

In dit artikel leg ik uit wat eigen vermogen precies betekent, hoe u het kunt berekenen en waarom het belangrijk is. Ik geef ook enkele voorbeelden van eigen vermogen op de balans van een bedrijf en in de persoonlijke situatie. Tot slot geven we enkele tips om uw eigen vermogen te verhogen.

Wat is eigen vermogen en hoe berekent u het?

Eigen vermogen is het geld dat u of uw bedrijf zelf heeft ingebracht om iets te kopen of te starten. Het is dus niet geleend van een bank, een familielid of een andere partij. Eigen vermogen wordt ook wel aandelenkapitaal of risicodragend vermogen genoemd, omdat u als eigenaar het risico draagt als er iets misgaat met uw bezittingen.

Eigen vermogen kan bestaan uit verschillende onderdelen, afhankelijk van de situatie. Bij een bedrijf kan het eigen vermogen bestaan uit:

 • Het gestorte kapitaal: dit is het geld dat de oprichters of aandeelhouders hebben ingelegd bij de start of uitbreiding van het bedrijf.
 • De reserves: dit zijn de bedragen die het bedrijf heeft gespaard uit de winst of heeft ontvangen uit bijvoorbeeld subsidies of herwaarderingen.
 • De niet-verdeelde winst: dit is het deel van de winst dat het bedrijf niet heeft uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar heeft toegevoegd aan het eigen vermogen.

Bij een persoon kan het eigen vermogen bestaan uit:

 • Het spaargeld: dit is het geld dat u heeft gespaard op een bankrekening of in een spaarpot.
 • De overwaarde: dit is het verschil tussen de waarde van uw huis en de hypotheekschuld die u daarop heeft.
 • De beleggingen: dit zijn de aandelen, obligaties, fondsen of andere effecten die u bezit en die een bepaalde waarde hebben.

Eigen vermogen berekenen

Eigen vermogen kunt u berekenen door de waarde van uw bezittingen te verminderen met de waarde van uw schulden. Dit kunt u doen voor uw hele vermogen, maar ook voor een specifieke bezitting, zoals uw huis of uw auto.

De algemene formule voor het berekenen van eigen vermogen is:

Eigen vermogen = Bezittingen – Schulden

Deze formule kunt u toepassen op zowel uw persoonlijke situatie als op die van uw bedrijf. We geven hieronder twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: Eigen vermogen van een bedrijf

Stel dat u een bakkerij heeft met de volgende bezittingen en schulden:

BezittingenWaarde
Inventaris€ 50.000
Voorraad€ 10.000
Bank€ 5.000
SchuldenWaarde
Lening€ 30.000
Crediteuren€ 15.000

Het eigen vermogen van uw bakkerij kunt u dan als volgt berekenen:

Eigen vermogen = (€ 50.000 + € 10.000 + € 5.000) – (€ 30.000 + € 15.000) = € 20.000

Uw bakkerij heeft dus een eigen vermogen van € 20.000. Dit betekent dat u € 20.000 zelf heeft ingebracht of heeft verdiend met uw bedrijf. Het bedrag staat aan de rechterkant van de balans, onder de passiva.

Voorbeeld 2: Eigen vermogen van een persoon

Stel dat u een huis, een auto en een spaarrekening heeft met de volgende waarden en schulden:

BezittingenWaarde
Huis€ 250.000
Auto€ 25.000
Spaarrekening€ 20.000
SchuldenWaarde
Hypotheek€ 200.000
Persoonlijke lening€ 10.000

Het eigen vermogen van uw persoonlijke situatie kunt u dan als volgt berekenen:

Eigen vermogen = (€ 250.000 + € 25.000 + € 20.000) – (€ 200.000 + € 10.000) = € 85.000

U heeft dus een eigen vermogen van € 85.000. Dit betekent dat u € 85.000 zelf heeft gespaard of heeft betaald voor uw bezittingen. Het eigen vermogen geeft aan hoeveel u overhoudt als u al uw bezittingen zou verkopen en al uw schulden zou aflossen.

Het belang

Eigen vermogen is belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste geeft het aan hoe solvabel u of uw bedrijf bent. Solvabiliteit is de mate waarin u of uw bedrijf in staat bent om op lange termijn aan uw financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger het eigen kapitaal, hoe beter de solvabiliteit.

Een goede solvabiliteit is belangrijk voor uw financiële gezondheid en stabiliteit. Het geeft u meer financiële ruimte en zekerheid, omdat u minder afhankelijk bent van schuldeisers. Het maakt u ook minder kwetsbaar voor onverwachte tegenvallers, zoals een daling van de waarde van uw bezittingen of een stijging van de rente op uw schulden.

Een goede solvabiliteit is ook belangrijk voor uw financiële mogelijkheden en kansen. Het geeft u meer toegang tot financiering, omdat u meer vertrouwen wekt bij potentiële geldschieters, zoals banken, investeerders of familieleden. Het maakt u ook aantrekkelijker voor potentiële zakenpartners, klanten of leveranciers, omdat u meer betrouwbaarheid uitstraalt.

Ten tweede geeft het eigen vermogen aan hoe rendabel u of uw bedrijf bent. Rendabiliteit is de mate waarin u of uw bedrijf winst maakt met het geld dat u heeft geïnvesteerd. Hoe hoger het eigen vermogen, hoe lager het rendement dat u nodig heeft om quitte te spelen.

Een hoge rendabiliteit is belangrijk voor uw financiële groei en ontwikkeling. Het geeft u meer financiële middelen om te investeren in uw bezittingen, zoals het verbeteren van uw huis, het kopen van een nieuwe auto of het uitbreiden van uw bedrijf. Het geeft u ook meer financiële beloning voor uw inspanningen, omdat u meer winst overhoudt na het betalen van uw schulden.

Een hoge rendabiliteit is ook belangrijk voor uw financiële waardering en waardering. Het geeft u meer invloed en zeggenschap over uw bezittingen, omdat u minder afhankelijk bent van schuldeisers. Het maakt u ook waardevoller voor potentiële kopers, omdat u meer winstpotentieel laat zien.

Tips om uw eigen vermogen te verhogen

Eigen vermogen kunt u verhogen door twee dingen te doen: uw bezittingen te vergroten of uw schulden te verkleinen. Dit kunt u op verschillende manieren doen, afhankelijk van uw situatie en doelstellingen. We geven hieronder enkele tips om uw vermogen te verhogen.

 • Spaar meer geld: dit kunt u doen door minder uit te geven dan dat u verdient, door een budget te maken en te volgen, door onnodige kosten te besparen of door extra inkomsten te genereren.
 • Investeer slim: dit kunt u doen door uw geld te beleggen in bezittingen die in waarde stijgen of die een goed rendement opleveren, zoals aandelen, obligaties, fondsen of vastgoed. Let wel op de risico’s en de kosten die hieraan verbonden zijn.
 • Los uw schulden af: dit kunt u doen door meer af te lossen dan het minimumbedrag, door te kiezen voor een lagere rente of een kortere looptijd, door uw schulden te herfinancieren of te consolideren, of door extra aflossingen te doen als u geld over heeft.
 • Verkoop uw overtollige bezittingen: dit kunt u doen door uw bezittingen die u niet meer nodig heeft of die te veel kosten met zich meebrengen, te verkopen of te verhuren, zoals een tweede huis, een oude auto of een ongebruikte kamer.
 • Herwaardeer uw bezittingen: dit kunt u doen door uw bezittingen die in waarde zijn gestegen, opnieuw te laten taxeren of te waarderen, zoals uw huis, uw kunstcollectie of uw bedrijf. Dit kan uw eigen vermogen verhogen, maar ook uw belastingen of verzekeringen beïnvloeden.

Conclusie

Eigen vermogen is het geld dat u of uw bedrijf zelf heeft ingebracht of verdiend met uw bezittingen. Het is het verschil tussen de waarde van uw bezittingen en de waarde van uw schulden. Het vermogen is belangrijk omdat het aangeeft hoe solvabel, rendabel en waardevol u of uw bedrijf bent. Het kapitaal kunt u verhogen door uw bezittingen te vergroten of uw schulden te verkleinen. Dit kunt u doen door meer te sparen, slim te investeren, uw schulden af te lossen, uw overtollige bezittingen te verkopen of uw bezittingen te herwaarderen.

Geef een reactie