Je bekijkt nu Huizenmarkt 2024: Wat kunt u verwachten?

Huizenmarkt 2024: Wat kunt u verwachten?

De huizenmarkt is een van de meest besproken onderwerpen in Nederland. Hoe staat het met de woningprijzen, het aanbod, de vraag en de hypotheekrente? Wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren? In dit artikel geven we u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen voor de huizenmarkt in 2024.

Huizenmarkt 2024: stabilisatie na een periode van daling

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een zeer krappe en oververhitte huizenmarkt, waarbij de woningprijzen sterk stegen en het aanbod steeds kleiner werd. Veel kopers moesten overbieden om een woning te bemachtigen, terwijl veel starters en middeninkomens buiten de boot vielen.

In 2022 bereikten de woningprijzen een piek, maar sindsdien is er sprake van een omslag.

Door de gestegen hypotheekrentes, het gedaalde vertrouwen, de coronacrisis en de afgenomen betaalbaarheid zijn de woningprijzen gaan dalen. Volgens verschillende bronnen zal deze daling zich voortzetten in 2023 en 2024, maar wel minder sterk dan in 2022.

De gemiddelde woningprijs zal in 2024 naar verwachting zo’n 9 procent lager liggen dan op het hoogtepunt in 2022, wat neerkomt op een verschil van ongeveer 33.000 euro voor een doorsnee verkochte woning.

Impact daling huizenprijzen

De daling van de woningprijzen betekent echter niet dat de huizenmarkt 2024 ineens heel ruim wordt. Er is nog steeds sprake van een structureel tekort aan woningen, vooral in de categorie ‘betaalbaar’. Het kabinet heeft als doel gesteld om jaarlijks 100.000 nieuwbouwwoningen te realiseren, maar dat lijkt niet haalbaar door verschillende uitdagingen, zoals de stikstofproblematiek, de hoge grond- en materiaalkosten, de juridische procedures en het gebrek aan vakmensen. 

Voor de huizenmarkt 2024 zullen waarschijnlijk rond de 70.000 nieuwe woningen worden opgeleverd, wat onvoldoende is om aan de vraag te voldoen. Bovendien zijn veel van deze woningen niet geschikt of bereikbaar voor starters en middeninkomens, die vaak afhankelijk zijn van sociale huur of koopsubsidies.

De verwachting is dat de woningmarkt in 2024 stabiliseert, doordat de dalende prijzen en de stijgende inkomens de betaalbaarheid verbeteren. Ook zal het aanbod iets toenemen door meer nieuwbouw en meer doorstroming. De vraag zal echter ook hoog blijven, mede door de groei van het aantal huishoudens, de lage rente en de aantrekkende economie. Dit betekent dat er nog steeds sprake zal zijn van een krappe markt, waarbij kopers moeten concurreren om een geschikte woning te vinden.

De hypotheekrente: licht stijgend maar nog steeds laag

Een belangrijke factor die invloed heeft op de huizenmarkt is de hypotheekrente. De hypotheekrente bepaalt namelijk hoeveel u kunt lenen voor een woning en hoeveel u maandelijks moet betalen aan rente en aflossing. De afgelopen jaren hebben we kunnen profiteren van historisch lage hypotheekrentes, die mede werden veroorzaakt door het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB hield de rente laag om de economie te stimuleren en de inflatie op te krikken. Dit had als gevolg dat veel mensen goedkoop konden lenen voor een woning, wat weer bijdroeg aan de stijging van de woningprijzen.

In 2022 begon de hypotheekrente echter te stijgen, onder invloed van de hogere inflatie, de hogere kapitaalmarktrente en de toegenomen risico’s op de financiële markten. De gemiddelde hypotheekrente voor een annuïteitenhypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar en een NHG-garantie steeg van 1,4 procent in januari 2022 naar maar liefst 4,0 procent in augustus 2023. Deze stijging had een negatief effect op de betaalbaarheid en de leencapaciteit van kopers, waardoor de vraag naar woningen afnam.

Voor de rest van 2023 en 2024 verwachten we dat de hypotheekrente verder zal stijgen, maar niet heel sterk. De ECB zal naar verwachting haar monetaire beleid geleidelijk gaan verkrappen, maar niet te snel om de economische groei niet in gevaar te brengen. De inflatie zal waarschijnlijk ook afvlakken na de piek in 2022, die vooral werd veroorzaakt door tijdelijke factoren zoals de hogere energieprijzen en de verstoringen in de toeleveringsketens.

De kapitaalmarktrente zal wellicht iets oplopen door de hogere groeiverwachtingen en de hogere overheidsuitgaven, maar ook niet te veel door de nog steeds lage rente in andere delen van de wereld. De gemiddelde hypotheekrente voor een annuïteitenhypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar en een NHG-garantie zal volgens onze raming stijgen naar 2,1 procent in 2023 en naar 2,3 procent in 2024.

De hypotheekrente zal dus licht stijgend zijn, maar nog steeds laag in historisch perspectief. Dit betekent dat het nog steeds aantrekkelijk is om een woning te kopen of om uw bestaande hypotheek over te sluiten. U kunt profiteren van de lagere woningprijzen en de ruimere keuze op de markt. U kunt ook kiezen voor een langere rentevaste periode om uzelf te verzekeren van een lage rente voor een langere tijd. U moet wel rekening houden met de strengere leennormen die gelden voor hypotheken, zoals de maximale loan-to-value (LTV) en de maximale loan-to-income (LTI). Deze normen bepalen hoeveel u maximaal kunt lenen ten opzichte van de waarde van de woning en uw inkomen. Ook moet u rekening houden met de kosten die gepaard gaan met het kopen of oversluiten van een woning, zoals de overdrachtsbelasting, de notariskosten, de taxatiekosten en de advieskosten.

Crash huizenmarkt 2024?

Een crash van de huizenmarkt in 2024 lijkt onwaarschijnlijk door een combinatie van factoren die de vraag naar woningen hoog houden en het aanbod laag. Een van de belangrijkste factoren is het tekort aan woningen in Nederland, dat volgens sommige schattingen meer dan 300.000 woningen bedraagt. Dit tekort wordt veroorzaakt door een gebrek aan bouwgrond, strenge regelgeving, hoge bouwkosten en een groeiende bevolking. Aan de andere kant is de vraag naar woningen sterk gebleven, mede door de lage hypotheekrente, de stijgende inkomens en de veranderende woonwensen als gevolg van de coronapandemie.

Deze factoren zorgen voor een krappe woningmarkt, waarin de prijzen blijven stijgen en het aantal transacties afneemt. Tenzij er een grote economische schok of een drastische beleidswijziging plaatsvindt, lijkt een crash van de huizenmarkt in 2024 dus onwaarschijnlijk.

Conclusie

De huizenmarkt in 2024 zal een andere situatie kennen dan de afgelopen jaren. De woningprijzen zullen stabiliseren na een periode van daling, de hypotheekrente zal licht stijgen maar nog steeds laag blijven en het aanbod en de vraag zullen meer in balans komen. Dit betekent dat er meer kansen en mogelijkheden zullen zijn voor kopers en verkopers, maar ook dat er meer uitdagingen en onzekerheden zullen zijn. Het is daarom belangrijk om u goed voor te bereiden en te laten adviseren door deskundigen op het gebied van de huizenmarkt.

Geef een reactie