Je bekijkt nu Huurtoeslag 2023

Huurtoeslag 2023

Huurtoeslag is een regeling die is ontworpen om mensen met een lager inkomen te helpen bij het betalen van hun huur. In dit artikel zal ik uitleggen wat huurtoeslag is, hoe het werkt en wie er in aanmerking komt. In dit artikel zal ik uitleggen hoe het werkt en welke belangrijke wijzigingen er gelden voor de huurtoeslag 2023.

Wat is de Huurtoeslag?

De huurtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de overheid die huurders met een laag inkomen helpt bij het betalen van hun huurkosten. Het is een toeslag die maandelijks wordt uitgekeerd en is gebaseerd op het inkomen, de huurprijs, de huishoudsamenstelling en het vermogen van de huurder. De toeslag wordt uitgevoerd door de Belastingdienst/Toeslagen en kan worden aangevraagd door huurders die een zelfstandige woonruimte huren, zoals een appartement of een huis.

De toeslag is bedoeld voor huurders met een laag inkomen, omdat zij vaak een groot deel van hun inkomen aan huur moeten besteden. Het doel van de regeling is om huurders te helpen betaalbaar te wonen en financiële ondersteuning te bieden aan mensen met een beperkt budget. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het inkomen, de huurprijs, de huishoudsamenstelling en het vermogen van de huurder.

Wie kan huurtoeslag aanvragen?

Huurtoeslag kan worden aangevraagd door huurders die aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het algemeen gelden de volgende criteria voor het aanvragen van huurtoeslag:

 1. Leeftijd: De huurder en eventuele medebewoners moeten 18 jaar of ouder zijn.
 2. Huurprijs: De huurprijs van de woning moet onder de maximale huurgrens liggen, die jaarlijks wordt vastgesteld.
 3. Inkomen: Het inkomen van de huurder en eventuele medebewoners mag niet te hoog zijn. Er gelden inkomensgrenzen, die jaarlijks worden aangepast.
 4. Vermogen: Het vermogen van de huurder en eventuele medebewoners mag niet te hoog zijn. Er gelden vermogensgrenzen, die jaarlijks worden aangepast.
 5. Zelfstandige woonruimte: De huurder moet een zelfstandige woonruimte huren, zoals een appartement of een huis. Kamerverhuur of onderhuur komt niet in aanmerking voor huurtoeslag.
 6. Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning: De huurder en eventuele medebewoners moeten de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Hoe wordt de huurtoeslag berekend?

De hoogte van de huurtoeslag wordt berekend aan de hand van het inkomen, de huurprijs, de huishoudsamenstelling en het vermogen van de huurder. De Belastingdienst/Toeslagen gebruikt hiervoor een complexe berekeningsmethode, waarbij verschillende factoren worden meegenomen. Hieronder worden de belangrijkste factoren toegelicht:

 1. Inkomen: Het inkomen van de huurder en eventuele medebewoners speelt een grote rol bij de berekening van de huurtoeslag. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag. Er gelden inkomensgrenzen, waarbij de hoogte van de toeslag afneemt naarmate het inkomen stijgt.
 2. Huurprijs: De huurprijs van de woning is ook van invloed op de hoogte van de huurtoeslag. Hoe hoger de huurprijs, hoe hoger de huurtoeslag. Er geldt echter wel een maximale huurgrens, die jaarlijks wordt vastgesteld. Als de huurprijs boven deze grens ligt, heeft de huurder geen recht op toeslag.
 3. Huishoudsamenstelling: De samenstelling van het huishouden heeft ook invloed op de hoogte van de huurtoeslag. Een alleenstaande huurder heeft bijvoorbeeld recht op een andere huurtoeslag dan een huurder met een partner en/of kinderen.
 4. Vermogen: Het vermogen van de huurder en eventuele medebewoners speelt ook een rol bij de berekening van de huurtoeslag. Als het vermogen boven een bepaalde grens ligt, heeft de huurder geen recht op huurtoeslag.

Als u wilt weten hoeveel toeslag u kunt krijgen, kunt u een proefberekening maken op de website van Toeslagen.

Hoe wordt de huurtoeslag aangevraagd?

De huurtoeslag kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst/Toeslagen via de website van Mijn Toeslagen. Hiervoor heeft u Digid nodig.

Op Mijn Toeslagen kunt u een online aanvraagformulier invullen en indienen. Het is belangrijk om alle gevraagde gegevens correct en volledig in te vullen om vertraging of afwijzing van de aanvraag te voorkomen. Na ontvangst van de aanvraag zal de Belastingdienst/Toeslagen de aanvraag beoordelen en een beschikking toesturen met daarin de toegekende toeslag of een eventuele afwijzing.

Maximale huurprijs 2023

In 2023 geldt er een maximale huurgrens van € 808,06 om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Echter, of en hoeveel toeslag u daadwerkelijk krijgt, hangt af van uw leeftijd, woonsituatie en inkomen.

Indien u jonger bent dan 23 jaar, mag uw huur in 2023 niet hoger zijn dan € 452,20 om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Echter, indien u een kind heeft dat bij u woont, dan geldt er een uitzondering en mag de huur toch maximaal € 808,06 zijn.

Indien u jonger bent dan 23 jaar maar samenwoont met iemand die ouder is dan 23 jaar, kan deze persoon huurtoeslag aanvragen voor u beiden. In dat geval mag de huur in 2023 wel maximaal € 808,06 zijn, ongeacht uw eigen leeftijd.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze huurgrenzen gelden voor 2023 en dat deze kunnen veranderen in de loop der tijd.

Welke kosten tellen mee voor de huurprijs?

Bij de berekening van huurtoeslag wordt gekeken naar de zogenaamde rekenhuur. De rekenhuur is de kale huurprijs plus de servicekosten. U kunt deze bedragen vinden in uw huurcontract of in de brief over de jaarlijkse huurverhoging die u van uw verhuurder ontvangt.

De servicekosten zijn de kosten die u maandelijks aan uw verhuurder betaalt. Deze kosten staan meestal vermeld in uw huurcontract of in de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

De volgende kosten kunnen meetellen als servicekosten voor de berekening van de toeslag:

 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Kosten voor de huismeester
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten

Het is belangrijk om te weten welke servicekosten meetellen bij de berekening van uw huurtoeslag, zodat u een accuraat beeld heeft van uw totale rekenhuur en de hoogte van de huurtoeslag die u mogelijk kunt ontvangen.

Conclusie

De huurtoeslag is een belangrijke vorm van ondersteuning voor huurders met een laag inkomen en hoge huurkosten in Nederland. Het stelt hen in staat om hun woonlasten te verlichten en betaalbaar te blijven wonen. Het systeem van de toeslag is echter complex en afhankelijk van verschillende factoren, zoals inkomen, huurprijs, vermogen en huishoudsamenstelling.

Geef een reactie