Je bekijkt nu Huurtoeslag 2024: Waar Heeft U Recht Op?

Huurtoeslag 2024: Waar Heeft U Recht Op?

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten voor mensen met een laag inkomen en een hoge huur. Het is een belangrijke regeling om de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren. Maar de regels voor huurtoeslag veranderen regelmatig. In dit artikel leest u wat er gaat veranderen met de huurtoeslag 2024. Ook leg ik uit wat die nieuwe regels, bedragen en voorwaarden zijn.

Nieuw systeem Huurtoeslag 2024

In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV is het voornemen opgenomen om een nieuw stelsel in te voeren. Vanaf 2024 wordt er niet meer gekeken naar de daadwerkelijke huurprijs die u betaalt, maar naar een vast normbedrag dat afhankelijk is van uw leeftijd en gezinssamenstelling. Ook mensen met een eventuele handicap hebben hierdoor recht op huurtoeslag, ook al wonen ze niet in een sociale huurwoning.

Er zijn drie verschillende normbedragen. De bedragen gelden voor deze categorie mensen:

  • Voor jongeren tot 21 jaar: € 442,46
  • Voor huurders vanaf 21 jaar: € 520
  • Voor gezinnen vanaf 9 personen: € 597
  • Voor mensen met een handicap en aangepaste woning: € 597

Het normbedrag is het bedrag waarover u geen huurtoeslag krijgt. Als uw huurprijs lager is dan het normbedrag, krijgt u meer huurtoeslag dan voorheen. Als uw huurprijs hoger is dan het normbedrag, krijgt u minder huurtoeslag dan voorheen. 

Maar u krijgt nog steeds huurtoeslag, want de maximale huurgrens die nu geldt (€ 808,06 in 2023) wordt afgeschaft.

Dit betekent dat ook mensen met een hogere huurprijs recht hebben op huurtoeslag, als ze aan de andere voorwaarden voldoen.

Vermogensgrens Huurtoeslag 2024

Een van de voorwaarden om huurtoeslag te krijgen is dat u niet te veel vermogen heeft. Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, aandelen en een vakantiehuis. Het vermogen van u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners telt mee voor de huurtoeslag.

De vermogensgrens voor huurtoeslag is in 2024 € 31.747 per persoon. Dit betekent dat u geen huurtoeslag krijgt als u op 1 januari 2024 meer dan dit bedrag aan vermogen heeft.

Heeft u een toeslagpartner? Dan mag het vermogen van u samen niet meer dan € 63.494 zijn.

Heeft u een medebewoner die ouder is dan 18 jaar? Dan mag deze persoon ook niet meer dan € 31.747 aan vermogen hebben.

Als u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner of een medebewoner heeft, telt hun vermogen niet mee voor de huurtoeslag. Het vermogen van uw minderjarige kinderen telt wel mee bij uw vermogen, tenzij u gescheiden bent en uw kinderen bij beide ouders wonen.

Inkomensgrens huurtoeslag 2024

Een andere voorwaarde om huurtoeslag te krijgen is dat uw (gezamenlijke) inkomen niet te hoog is. Inkomen is het totaal van uw loon, uitkering, pensioen, alimentatie en andere inkomsten. Het inkomen van u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners telt mee voor de huurtoeslag.

De inkomensgrens voor huurtoeslag is in 2024 afhankelijk van uw leeftijd, gezinssamenstelling en huurprijs. Er is geen vast bedrag dat u mag verdienen om huurtoeslag te krijgen. Hoe lager uw inkomen, hoe meer huurtoeslag u kunt krijgen.

Hoe hoger uw inkomen, hoe minder huurtoeslag u kunt krijgen. Als uw inkomen te hoog is, krijgt u helemaal geen huurtoeslag.

Andere voorwaarden huurtoeslag 2024

Naast de huurprijs, het normbedrag, het inkomen en het vermogen, zijn er nog andere voorwaarden waar u aan moet voldoen om huurtoeslag te krijgen. Deze voorwaarden zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U woont in een zelfstandige woonruimte die voldoet aan de eisen van de Huurcommissie.
  • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan ingeschreven op uw woonadres bij de gemeente.
  • U heeft een schriftelijke huurovereenkomst met uw verhuurder.

Voorbeelden Huurtoeslag 2024

De veranderingen in de huurtoeslag hebben gevolgen voor veel huurders. Volgens het kabinet gaan ruim 1 miljoen mensen erop vooruit en ongeveer 300.000 mensen erop achteruit. Hieronder geven we enkele voorbeelden van de gevolgen voor verschillende situaties.

Voorbeeld 1: Alleenstaande jongere met lage huur

Stel, u bent een alleenstaande jongere van 20 jaar en u woont in een appartement met een kale huurprijs van € 350 per maand. Uw servicekosten zijn € 50 per maand. Uw inkomen is € 15.000 per jaar en uw vermogen is € 5.000. In 2022 krijgt u € 155 per maand aan huurtoeslag.

In 2024 verandert er het volgende:

  • Uw normbedrag wordt € 442,46.
  • Uw servicekosten tellen niet meer mee voor de huurtoeslag.
  • Uw inkomen en vermogen blijven gelijk.

Uw nieuwe huurtoeslag wordt dan € 205 per maand. U gaat er dus € 50 per maand op vooruit.

Voorbeeld 2: Alleenstaande oudere met hoge huur

Stel, u bent een alleenstaande oudere van 65 jaar en u woont in een seniorenwoning met een kale huurprijs van € 800 per maand. Uw servicekosten zijn € 100 per maand. Uw inkomen is € 20.000 per jaar en uw vermogen is € 10.000. In 2022 krijgt u geen huurtoeslag, omdat uw huurprijs boven de maximale grens ligt.

In 2024 verandert er het volgende:

  • Uw normbedrag wordt € 520.
  • Uw servicekosten tellen niet meer mee voor de huurtoeslag.
  • Uw inkomen en vermogen blijven gelijk.

Uw nieuwe huurtoeslag wordt dan € 70 per maand. U gaat er dus € 70 per maand op vooruit.

Voorbeeld 3: Gezin met vier kinderen en gemiddelde huur

Stel, u bent een gezin met vier kinderen en u woont in een eengezinswoning met een kale huurprijs van € 600 per maand. Uw servicekosten zijn € 150 per maand. Uw gezamenlijke inkomen is € 30.000 per jaar en uw vermogen is € 15.000. In 2022 krijgt u € 240 per maand aan huurtoeslag.

In 2024 verandert er het volgende:

  • Uw normbedrag wordt € 520.
  • Uw servicekosten tellen niet meer mee voor de huurtoeslag.
  • Uw inkomen en vermogen blijven gelijk.

Uw nieuwe huurtoeslag wordt dan € 200 per maand. U gaat er dus € 40 per maand op achteruit.

Conclusie

Huurtoeslag is een belangrijke regeling om mensen met een laag inkomen en een hoge huur te helpen. Vanaf 2024 gaat het systeem voor huurtoeslag veranderen. Er wordt dan niet meer gekeken naar de daadwerkelijke huurprijs, maar naar een vast normbedrag dat afhankelijk is van uw situatie. Dit heeft gevolgen voor veel huurders. Sommigen gaan erop vooruit, anderen gaan erop achteruit. Het is daarom verstandig om te controleren of u recht heeft op huurtoeslag en hoeveel u kunt krijgen. 

Dit bericht heeft 3 reacties

  1. Peter Hendriks

    dit verhaal hierboven is toch allang achterhaald?
    ze hebben de plannen aangepast volgens mij.

    1. Beste heer Hendriks,

      Dank voor uw vraag. De tekst van dit artikel is gebaseerd op het coalitieakkoord met daarin het voornemen een nieuw stelsel in te voeren voor de huurtoeslag per 1 januari 2024.

      Als we afgaan op het belastingplan 2024 van afgelopen september dan lijkt het er inderdaad op dat dit nieuwe stelsel niet wordt ingevoerd. De wetgeving is nu nog in behandeling en zodra het definitief wordt aangenomen zal ik de tekst uiteraard aanpassen naar de dan geldende regels en bedragen.

      Groeten,

      Milan

      1. Peter Hendriks

        aah, oké, dankt voor uw antwoord!

        vr gr Peter Hendriks

Geef een reactie