Je bekijkt nu Intentieverklaring Werkgever: Wat U Moet Weten

Intentieverklaring Werkgever: Wat U Moet Weten

Een intentieverklaring werkgever is een document waarin een werkgever aangeeft dat hij van plan is om een werknemer in dienst te nemen of te houden. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een verklaring van de intentie om een arbeidsrelatie aan te gaan of voort te zetten. Een intentieverklaring kan bijvoorbeeld gebruikt worden als een werknemer een hypotheek wil aanvragen, of als een werknemer een tijdelijk contract heeft dat binnenkort afloopt.

Wat is het doel van een intentieverklaring?

Het doel van een intentieverklaring is om de werknemer meer zekerheid te geven over zijn toekomstige arbeidssituatie. Een intentieverklaring kan de werknemer helpen om een lening of een hypotheek te krijgen, omdat het aantoont dat hij een stabiel inkomen heeft of zal hebben. Een intentieverklaring kan ook de werknemer motiveren om goed te presteren, omdat het laat zien dat de organisatie tevreden is over zijn functioneren en hem graag wil behouden.

Wat staat er in een intentieverklaring werkgever?

Een intentieverklaring werkgever bevat meestal de volgende informatie:

 • De naam en het adres van de werkgever en de werknemer
 • De functie en het salaris van de werknemer
 • De datum waarop de intentieverklaring is opgesteld
 • De periode waarvoor de intentieverklaring geldt
 • De voorwaarden waaronder de werkgever de werknemer in dienst wil nemen of houden, zoals het behalen van bepaalde doelen, het afronden van een opleiding of het voldoen aan de wettelijke eisen
 • De handtekening van de werkgever en eventueel ook van de werknemer

Hoe vraagt u een intentieverklaring werkgever aan?

Als u een intentieverklaring van uw organisatie nodig hebt, kunt u deze aanvragen bij uw leidinggevende of bij de afdeling personeelszaken van uw organisatie. U kunt hiervoor een brief of een e-mail sturen, waarin u uitlegt waarom u een intentieverklaring nodig hebt en voor welke periode. U kunt ook aangeven welke informatie u graag in de intentieverklaring wilt zien. Het is verstandig om uw verzoek ruim van tevoren te doen, zodat de werkgever voldoende tijd heeft om de intentieverklaring op te stellen en te ondertekenen.

Wat zijn de voordelen en nadelen van een intentieverklaring werkgever?

Een intentieverklaring heeft zowel voordelen als nadelen voor de werknemer en de werkgever. Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd.

Voordelen

 • Een intentieverklaring geeft de werknemer meer zekerheid over zijn toekomstige arbeidssituatie
 • Een intentieverklaring kan de werknemer helpen om een lening of een hypotheek te krijgen
 • Een intentieverklaring kan de werknemer motiveren om goed te presteren
 • Een intentieverklaring kan de relatie tussen de werknemer en de werkgever verbeteren
 • Een intentieverklaring kan de reputatie van de werkgever verbeteren

Nadelen

 • Een intentieverklaring is geen garantie dat de werknemer daadwerkelijk in dienst wordt genomen of gehouden
 • Een intentieverklaring kan de verwachtingen van de werknemer te hoog maken
 • Een intentieverklaring kan juridische gevolgen hebben als de werkgever zich niet aan zijn belofte houdt
 • Een intentieverklaring kan de flexibiliteit van de werkgever beperken
 • Een intentieverklaring kan extra administratieve lasten voor de werkgever opleveren

Voorbeelden van een intentieverklaring werkgever

Hieronder staan twee voorbeelden van een intentieverklaring. Het eerste voorbeeld is voor een werknemer met een tijdelijk contract dat binnenkort afloopt. Het tweede voorbeeld is voor een werknemer die een hypotheek wil aanvragen.

Voorbeeld 1

Intentieverklaring werkgever

Datum: 20 september 2023

Werkgever: ABC B.V., Kerkstraat 12, 1234 AB Den Haag Werknemer: Jan Jansen, Dorpsweg 34, 5678 CD Rotterdam

Functie: Marketingmedewerker Salaris: € 3000 bruto per maand

Hierbij verklaart ABC B.V. dat zij voornemens is om de heer Jan Jansen in dienst te houden als marketingmedewerker na afloop van zijn huidige arbeidsovereenkomst, die eindigt op 31 december 2023. De heer Jan Jansen functioneert naar volle tevredenheid en levert een waardevolle bijdrage aan de organisatie.

De intentie om de heer Jan Jansen in dienst te houden is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

 • De heer Jan Jansen blijft voldoen aan de gestelde functie-eisen en doelstellingen
 • De economische en financiële situatie van ABC B.V. blijft stabiel
 • Er doen zich geen onvoorziene omstandigheden voor die de bedrijfsvoering van ABC B.V. beïnvloeden

Deze intentieverklaring werkgever geldt voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Deze intentieverklaring werkgever is geen arbeidsovereenkomst en geeft geen recht op een arbeidsovereenkomst.

Handtekening werkgever:


Naam: Pieter Pietersen Functie: Directeur ABC B.V.

Voorbeeld 2

Intentieverklaring werkgever

Datum: 20 september 2023

Werkgever: XYZ N.V., Marktplein 56, 9012 EF Utrecht Werknemer: Lisa de Vries, Hoofdstraat 78, 3456 GH Amsterdam

Functie: Accountmanager Salaris: € 4000 bruto per maand

Hierbij verklaart XYZ N.V. dat zij voornemens is om mevrouw Lisa de Vries in dienst te nemen als accountmanager per 1 november 2023. Mevrouw Lisa de Vries heeft met succes het sollicitatieproces doorlopen en voldoet aan alle gestelde eisen voor de functie.

De intentie om mevrouw Lisa de Vries in dienst te nemen is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

 • Mevrouw Lisa de Vries rondt haar huidige opleiding af met een diploma
 • Mevrouw Lisa de Vries overlegt een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Mevrouw Lisa de Vries gaat akkoord met de arbeidsvoorwaarden die worden aangeboden door XYZ N.V.

Deze intentieverklaring geldt voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2024. Deze intentieverklaring is geen arbeidsovereenkomst en geeft geen recht op een arbeidsovereenkomst.

Handtekening werkgever:


Naam: Anna Janssen Functie: Manager XYZ N.V.

Conclusie

Een intentieverklaring werkgever is een document dat de werkgever kan gebruiken om zijn intentie om een werknemer in dienst te nemen of te houden te verklaren. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een verklaring van de intentie om een arbeidsrelatie aan te gaan of voort te zetten. Een intentieverklaring kan de werknemer meer zekerheid geven over zijn toekomstige arbeidssituatie en hem helpen om een lening of een hypotheek te krijgen. Een intentieverklaring kan ook de relatie tussen de werknemer en de werkgever verbeteren en de reputatie van de werkgever verhogen.

Een intentieverklaring bevat meestal informatie over de naam en het adres van de werkgever en de werknemer, de functie en het salaris van de werknemer, de datum en de periode waarvoor de intentieverklaring werkgever geldt, en de voorwaarden waaronder de werkgever de werknemer in dienst wil nemen of houden. Een intentieverklaring moet ondertekend worden door de werkgever en eventueel ook door de werknemer.

Geef een reactie