Je bekijkt nu IVA Uitkering: Uitleg & Advies

IVA Uitkering: Uitleg & Advies

Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan heeft u misschien recht op een iva uitkering. Een iva uitkering is een inkomensvoorziening die u financieel ondersteunt als u niet meer kunt werken. Maar wat is een iva uitkering precies? Hoe kunt u deze aanvragen? Hoe hoog is deze? Wat zijn uw rechten en plichten? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de alternatieven? Hoe kunt u uw uitkering aanvullen, verhogen, stopzetten of wijzigen? In dit artikel geven we u antwoord op al deze vragen. We leggen u alles uit wat u moet weten over een iva uitkering. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken over uw toekomst.

Bedragen IVA uitkering 2024

Een iva uitkering is 75% van uw laatstverdiende loon, tot een maximumbedrag. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast aan de inflatie. Naast de maandelijkse uitkering ontvangt u ook vakantiegeld in mei en een tegemoetkoming arbeidsongeschikten in september.

Om u een beeld te geven hebben wij de volgende bedragen berekend. De bedragen zijn bruto en per maand, exclusief vakantiegeld en tegemoetkoming arbeidsongeschikten. De bedragen zijn afgerond op hele euro’s:

JaarloonWIA-maandloonIVA-uitkering
€ 20.000€ 1.665€ 1.249
€ 30.000€ 2.498€ 1.874
€ 40.000€ 3.331€ 2.498
€ 50.000€ 4.164€ 3.123
€ 60.000€ 4.997€ 3.748
€ 70.000€ 5.830€ 4.372
€ 80.000€ 6.663€ 4.997
€ 90.000€ 7.496€ 5.622
€ 100.000€ 8.329€ 6.247

IVA uitkering aanvragen

U kunt een iva uitkering aanvragen als u bijna twee jaar ziek bent en u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent voor minimaal 80% arbeidsongeschikt.
 • U heeft geen of nauwelijks kans op herstel binnen vijf jaar.
 • U heeft alles gedaan om te re-integreren in uw eigen of ander werk.

Om een iva uitkering aan te vragen, moet u een aantal stappen volgen:

 • U vraagt een WIA-uitkering aan bij UWV. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Dit doet u uiterlijk 13 weken voordat u twee jaar ziek bent. U kunt dit online doen via Mijn UWV of telefonisch via 088 – 898 92 94.
 • U vult de vragenlijst WIA-aanvraag in. Hierin geeft u informatie over uw gezondheid, uw werk en uw re-integratieactiviteiten. U kunt de vragenlijst online invullen via Mijn UWV of op papier via de post.
 • U stuurt het re-integratieverslag mee met uw WIA-aanvraag. Dit is een verslag waarin u en uw werkgever beschrijven wat u heeft gedaan om weer aan het werk te gaan. Uw werkgever moet dit verslag aan u geven.
 • U gaat naar de verzekeringsarts van UWV. Deze arts beoordeelt uw gezondheid en uw mogelijkheden om te werken. Hij of zij kan u ook vragen om medische informatie van uw behandelaars mee te nemen of op te vragen.
 • U gaat naar de arbeidsdeskundige van UWV. Deze deskundige kijkt naar uw opleiding, werkervaring en vaardigheden. Hij of zij bepaalt of u nog kunt werken in uw eigen of ander werk. Hij of zij houdt ook rekening met de arbeidsmarkt en de beschikbare vacatures.
 • U ontvangt een beslissing van UWV. UWV laat u weten of u recht heeft op een WIA-uitkering en zo ja, welke. Als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent, krijgt u een iva uitkering. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent of als uw arbeidsongeschiktheid niet duurzaam is, krijgt u een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. UWV stuurt u ook een specificatie van uw uitkering en een betaaloverzicht.

Rechten en plichten

Als u een iva uitkering ontvangt, heeft u een aantal rechten en plichten. Hieronder staan de belangrijkste:

 • U heeft recht op een uitkering van 75% van uw laatstverdiende loon, tot een maximumbedrag. Uw uitkering wordt elk jaar aangepast aan de inflatie. U ontvangt ook vakantiegeld en een tegemoetkoming arbeidsongeschikten.
 • U heeft recht op begeleiding en ondersteuning van UWV als u wilt werken of een opleiding wilt volgen. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een arbeidsdeskundige, een re-integratiebedrijf of een jobcoach. U kunt ook een proefplaatsing aanvragen om te kijken of een baan bij u past.
 • U heeft recht op een herbeoordeling van uw arbeidsongeschiktheid als uw situatie verandert. U kunt zelf een herbeoordeling aanvragen bij UWV als u denkt dat u meer of minder kunt werken. UWV kan ook uit zichzelf een herbeoordeling doen als er aanwijzingen zijn dat uw gezondheid is verbeterd of verslechterd.
 • U heeft de plicht om wijzigingen in uw situatie door te geven aan UWV. Dit geldt voor wijzigingen in uw gezondheid, uw werk, uw inkomen, uw adres of uw gezinssamenstelling. U moet dit binnen een week doen nadat de wijziging is ingegaan. U kunt dit online doen via Mijn UWV of telefonisch via 088 – 898 92 94.
 • U heeft de plicht om mee te werken aan de beoordeling en de begeleiding van UWV. Dit betekent dat u naar de afspraken met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige gaat, dat u de vragenlijsten invult en dat u de gevraagde informatie verstrekt. U moet ook meewerken aan de re-integratieactiviteiten die UWV u aanbiedt of die u zelf kiest.
 • U heeft de plicht om te solliciteren naar passend werk als u nog kunt werken. Passend werk is werk dat u kunt doen met uw opleiding, ervaring en vaardigheden, rekening houdend met uw gezondheid en de arbeidsmarkt. U moet minimaal 4 keer per maand solliciteren en uw sollicitatieactiviteiten bijhouden in een sollicitatieoverzicht. U moet dit overzicht laten zien aan UWV als zij daarom vragen.

Wat zijn de voordelen en nadelen van een iva uitkering?

Een iva uitkering heeft een aantal voor- en nadelen. Hieronder staan de belangrijkste:

 • Een voordeel van een iva uitkering is dat u een relatief hoge uitkering krijgt, namelijk 75% van uw laatstverdiende loon. U hoeft ook niet bang te zijn dat uw uitkering wordt verlaagd als u gaat werken. Uw totale inkomen wordt dan juist hoger.
 • Een voordeel van een iva uitkering is dat u minder vaak wordt gecontroleerd door UWV. U hoeft niet elke maand een inkomstenformulier in te vullen en u wordt alleen herbeoordeeld als uw situatie verandert. U heeft dus meer rust en zekerheid.
 • Een voordeel van een iva uitkering is dat u gebruik kunt maken van de begeleiding en ondersteuning van UWV als u wilt werken of een opleiding wilt volgen. U kunt bijvoorbeeld een proefplaatsing aanvragen om te kijken of een baan bij u past. U kunt ook een no-riskpolis krijgen, waardoor uw werkgever geen risico loopt als u ziek wordt.

 • Een nadeel van een iva uitkering is dat u afhankelijk bent van een uitkering. U heeft minder eigen regie over uw leven en uw toekomst. U kunt ook te maken krijgen met vooroordelen of stigma’s van anderen over uw arbeidsongeschiktheid.
 • Een nadeel van een iva uitkering is dat u minder contact heeft met collega’s en werkgevers. U kunt zich daardoor eenzaam of geïsoleerd voelen. U kunt ook minder gebruikmaken van uw talenten en vaardigheden. U kunt uw zelfvertrouwen of zelfwaardering verliezen.
 • Een nadeel van een iva uitkering is dat u minder mogelijkheden heeft om uw inkomen te verhogen. U kunt geen loonsverhoging of promotie krijgen. U kunt ook geen pensioen opbouwen of een hypotheek afsluiten. U kunt financieel krap komen te zitten.

IVA uitkering stopzetten of wijzigen

Als u een iva uitkering ontvangt, kunt u uw uitkering stopzetten of wijzigen als uw situatie verandert. Dit kan gevolgen hebben voor uw inkomen en uw rechten. Hieronder staan de belangrijkste situaties:

 • Als u weer volledig kunt werken. Als u een iva uitkering ontvangt en u kunt weer volledig werken, kunt u uw uitkering stopzetten. U moet dit zo snel mogelijk doorgeven aan UWV. U kunt dit online doen via Mijn UWV of telefonisch via 088 – 898 92 94. U moet ook uw inkomsten doorgeven aan UWV. Uw uitkering stopt dan op de eerste dag van de maand na de maand waarin u weer volledig kunt werken. U heeft dan geen recht meer op een iva uitkering. U kunt wel een herlevingsrecht krijgen, waardoor u binnen vijf jaar opnieuw een iva uitkering kunt aanvragen als u weer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt.
 • Als u gedeeltelijk kunt werken. Als u een iva uitkering ontvangt en u kunt gedeeltelijk werken, kunt u uw uitkering wijzigen. U moet dit zo snel mogelijk doorgeven aan UWV. U kunt dit online doen via Mijn UWV of telefonisch via 088 – 898 92 94. U moet ook uw inkomsten doorgeven aan UWV. UWV beoordeelt dan of u nog recht heeft op een iva uitkering of dat u overgaat naar een WGA-uitkering. Uw uitkering wordt dan aangepast aan uw nieuwe situatie. U kunt ook gebruikmaken van de begeleiding en de ondersteuning van UWV als u gedeeltelijk wilt werken.
 • Als u naar het buitenland verhuist. Als u een iva uitkering ontvangt en u verhuist naar het buitenland, kunt u uw uitkering meenemen. U moet dit wel vooraf melden aan UWV. U kunt dit online doen via Mijn UWV of telefonisch via 088 – 898 92 94. U moet ook uw nieuwe adres en uw bankrekeningnummer doorgeven aan UWV. UWV beoordeelt dan of u nog recht heeft op een iva uitkering of dat uw uitkering wordt verlaagd of gestopt. Dit hangt af van het land waar u naartoe verhuist, de duur van uw verblijf en de reden van uw verhuizing. U moet ook rekening houden met de belastingregels en de sociale zekerheidsregels van het land waar u naartoe verhuist.

Conclusie

Een iva uitkering is een uitkering voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het is een van de mogelijkheden die u heeft als u niet meer kunt werken door uw ziekte of handicap. Een iva uitkering biedt u een relatief hoge en stabiele inkomensvoorziening, maar ook een aantal rechten en plichten. U kunt een iva uitkering aanvragen bij UWV als u aan de voorwaarden voldoet. U kunt uw uitkering ook aanpassen aan uw situatie als deze verandert.

U kunt ook gebruikmaken van de begeleiding en de ondersteuning van UWV als u wilt werken of een opleiding wilt volgen. Een iva uitkering heeft echter ook een aantal nadelen, zoals het verlies van eigen regie, contact en mogelijkheden. Er zijn ook andere opties, zoals een WGA-uitkering, een bijstandsuitkering of een aov-verzekering. U moet zelf afwegen wat het beste bij u past. We hopen dat dit artikel u heeft geholpen om meer inzicht te krijgen in een iva uitkering.

Geef een reactie