Je bekijkt nu Journaalpost Uitgelegd

Journaalpost Uitgelegd

Journaalposten zijn de manier om de boekhouding in te voeren, dit systeem heet dubbel boekhouden. Met behulp van journaalposten kunt u alle financiële feiten registreren, controleren, verantwoorden en rapporteren. Maar hoe maakt u een journaalpost? En wat zijn de verschillende soorten journaalposten die u kunt tegenkomen? In dit artikel leg ik u uit wat een journaalpost is, waarom het belangrijk is, hoe u het kunt maken en waar u op moet letten. Ik geef u ook voorbeelden van journaalposten voor verkoop, inkoop, dividenduitkering en voorafgaande journaalposten. Zo kunt u uw boekhouding eenvoudig en snel bijhouden en uw belastingaangifte correct doen.

Wat is een journaalpost?

Een journaalpost is een manier om de boekhouding in te voeren, dit systeem heet dubbel boekhouden. Een journaalpost geeft bij financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en welke gecrediteerd moeten worden. De grootboekrekeningen die gecrediteerd moeten worden beginnen met ‘Aan’. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Het journaal is dan ook in evenwicht. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. Het journaal wordt bijgewerkt vanuit de dagboeken in de boekhouding. Dit zijn registers als het kasboek, bankboek e.d. Na het journaal komt het grootboek in het boekhoudkundig model aan de orde. Een journaalpost wordt weergegeven in scontrovorm (debet aan de linkerzijde, credit aan de rechterzijde). Men vermeldt eerst de te debiteren grootboekrekening(en) en daarna de te crediteren grootboekrekeningen. Het maken van journaalposten heet in boekhoudtaal wel journaliseren.

Journaalposten maken

Om een journaalpost te maken, moet u eerst bepalen wat het financiële feit is dat u wilt registreren. Bijvoorbeeld: u koopt een computer voor € 1000,- exclusief btw en betaalt deze met uw bankrekening. Vervolgens moet u bepalen welke grootboekrekeningen hierbij betrokken zijn en of deze moeten worden gedebiteerd of gecrediteerd. Bijvoorbeeld: de computer is een bezitting die toeneemt, dus deze moet worden gedebiteerd op de rekening Inventaris.

De bankrekening is ook een bezitting die afneemt, dus deze moet worden gecrediteerd op de rekening Bank. De btw is een schuld die toeneemt, dus deze moet worden gecrediteerd op de rekening Te betalen btw. Tot slot moet u bepalen wat de bedragen zijn die bij elke grootboekrekening horen en deze invullen in de journaalpost. Bijvoorbeeld: de computer kost € 1000,- exclusief btw, dus dit bedrag komt op de rekening Inventaris. De btw bedraagt 21% van € 1000,-, dus dit is € 210,- die op de rekening Te betalen btw komt. Het totaalbedrag dat van de bankrekening wordt afgeschreven is € 1210,-, dus dit bedrag komt op de rekening Bank.

De journaalpost ziet er dan als volgt uit:

DebetCredit
Inventaris€ 1000,-
Aan Bank€ 1210,-
Aan Te betalen btw€ 210,-

U ziet dat de journaalpost in evenwicht is, want het totaal van het debetbedrag is gelijk aan het totaal van het creditbedrag.

Journaalpost voor verkoop

Een journaalpost voor verkoop maakt u als u iets verkoopt aan een klant, waarvoor u een factuur stuurt. Als de klant de factuur nog niet betaald heeft, heeft u een vordering op de klant. Deze vorderingen zijn debiteuren. De tegenrekening van het verkoopboek is dan ook de grootboekrekening debiteuren. Als u bijvoorbeeld iets voor € 200 hebt verkocht en nog niet hebt ontvangen, heeft u een vordering op een debiteur. Uw debiteurenvordering en uw omzet nemen toe. De journaalpost voor verkoop hiervan is:

DebetCredit
Debiteuren€ 200
Aan Omzet€ 200

U ziet dat de debiteuren (= debet) vermeerderd zijn door € 200 debet te boeken. Doordat u de journaalpost in het verkoopboek verwerkt, hoeft u geen tegenrekening in te voeren.

Als u ook btw moet berekenen over uw verkoop, dan moet u deze ook opnemen in uw journaalpost. De btw is een schuld die u moet afdragen aan de Belastingdienst. U moet deze btw ook vermelden op uw factuur en opnemen in uw btw-aangifte. Als de btw bijvoorbeeld 21% bedraagt over € 200, dan is dit € 42 die u moet afdragen. De journaalpost voor verkoop met btw hiervan is:

DebetCredit
Debiteuren€ 242
Aan Omzet€ 200
Aan Te betalen btw€ 42

U ziet dat de debiteuren (= debet) vermeerderd zijn door € 242 debet te boeken en dat de omzet (= credit) en de te betalen btw (= credit) vermeerderd zijn door € 200 en € 42 credit te boeken.

Journaalpost voor inkoop

Een journaalpost voor inkoop maakt u als u iets inkoopt van een leverancier, waarvoor u een factuur ontvangt. Als u de factuur nog niet betaald heeft, heeft u een schuld aan de leverancier. Deze schulden zijn crediteuren. De tegenrekening van het inkoopboek is dan ook de grootboekrekening crediteuren. Als u bijvoorbeeld iets voor € 100 hebt gekocht en nog niet hebt betaald, heeft u een schuld aan een crediteur. Uw crediteurenschuld en uw kosten nemen toe. De journaalpost voor inkoop hiervan is:

DebetCredit
Kosten€ 100
Aan Crediteuren€ 100

U ziet dat de kosten (= debet) vermeerderd zijn door € 100 debet te boeken. Doordat u de journaalpost in het inkoopboek verwerkt, hoeft u geen tegenrekening in te voeren.

Als u ook btw mag terugvragen over uw inkoop, dan moet u deze ook opnemen in uw journaalpost. De btw is een vordering die u mag terugvragen van de Belastingdienst. U moet deze btw ook vermelden op uw factuur en opnemen in uw btw-aangifte. Als de btw bijvoorbeeld 21% bedraagt over € 100, dan is dit € 21 die u mag terugvragen. De journaalpost voor inkoop met btw hiervan is:

DebetCredit
Kosten€ 100
Te vorderen btw€ 21
Aan Crediteuren€ 121

U ziet dat de kosten (= debet) vermeerderd zijn door € 100 debet te boeken en dat de te vorderen btw (= debet) vermeerderd is door € 21 debet te boeken. De crediteuren (= credit) zijn vermeerderd door € 121 credit te boeken.

Journaalpost voor dividenduitkering

Een journaalpost voor dividenduitkering maakt u als u als vennootschap een deel van uw winst uitkeert aan uw aandeelhouders. Dit is een vorm van winstverdeling die u moet vastleggen in een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Een dividenduitkering vermindert uw eigen vermogen en uw bankrekening. U moet ook dividendbelasting inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De aandeelhouders kunnen deze dividendbelasting verrekenen met hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Als u bijvoorbeeld € 10.000 aan dividend uitkeert aan uw aandeelhouders, waarvan u 15% dividendbelasting inhoudt, dan is dit € 1.500 die u moet afdragen. De journaalpost voor dividenduitkering hiervan is:

DebetCredit
Dividend€ 10.000
Aan Te betalen dividendbelasting€ 1.500
Aan Bank€ 8.500

U ziet dat het dividend (= debet) vermeerderd is door € 10.000 debet te boeken en dat de te betalen dividendbelasting (= credit) en de bank (= credit) vermeerderd zijn door € 1.500 en € 8.500 credit te boeken.

Journaalpost voor voorafgaande journaalposten

Een journaalpost voor voorafgaande journaalposten maakt u als u fouten of verschillen wilt corrigeren in uw boekhouding, nadat u de saldibalans heeft opgesteld maar voordat u de resultatenrekening en de balans heeft opgemaakt. Dit zijn de laatste journaalposten die u boekt om uw boekhouding kloppend te maken. U moet deze journaalposten ook verwerken in uw grootboek en uw saldibalans.

Als u bijvoorbeeld ontdekt dat u een inkoopcreditnota bent vergeten te boeken, dan heeft u een te hoge schuld aan een crediteur en een te hoge kostenpost. De inkoopcreditnota bestaat uit een eindbedrag van € 2.420 met een bedrag van € 420 aan btw. De journaalpost voor deze correctie hiervan is:

DebetCredit
Crediteuren€ 2.420
Aan Kosten€ 2.000
Aan Te vorderen btw€ 420

U ziet dat de crediteuren (= debet) verminderd zijn door € 2.420 debet te boeken en dat de kosten (= credit) en de te vorderen btw (= credit) verminderd zijn door € 2.000 en € 420 credit te boeken.

Aandachtspunten

Bij het maken van een journaalpost moet u op een aantal zaken letten, zoals:

  • Gebruik de juiste grootboekrekeningen die passen bij het financiële feit dat u wilt registreren. U kunt hiervoor een rekeningschema gebruiken, waarin alle mogelijke grootboekrekeningen zijn opgenomen en genummerd.
  • Gebruik de juiste zijde (debet of credit) om de grootboekrekeningen te vermeerderen of te verminderen, volgens de regels die hierboven zijn uitgelegd.
  • Zorg dat de journaalpost in evenwicht is, dus dat het totaal van het debetbedrag gelijk is aan het totaal van het creditbedrag.
  • Vermeld de datum en een omschrijving van het financiële feit bij elke journaalpost, zodat u later kunt nagaan waar de journaalpost over gaat.
  • Boek de journaalpost in het juiste dagboek, afhankelijk van de soort transactie die u wilt registreren. Er zijn verschillende dagboeken, zoals het kasboek, het bankboek, het inkoopboek, het verkoopboek en het memoriaal.
  • Controleer regelmatig of uw journaalposten correct zijn verwerkt in het grootboek en of er geen fouten of verschillen zijn ontstaan.

Conclusie

Een journaalpost is een manier om de boekhouding in te voeren, dit systeem heet dubbel boekhouden. Een journaalpost geeft bij financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en welke gecrediteerd moeten worden. Een journaalpost is belangrijk omdat het de basis vormt voor de financiële administratie, controle, verantwoording en rapportage van een bedrijf of organisatie. Een journaalpost heeft ook gevolgen voor de belasting die moet worden betaald of teruggevraagd. Het maken van een journaalpost kan eenvoudig en snel worden gedaan met behulp van een boekhoudprogramma, een rekeningschema, een dagboek en een regelmatige controle.

Geef een reactie