Je bekijkt nu Kasstroom Uitleg & Berekenen

Kasstroom Uitleg & Berekenen

De kasstroom is een van de belangrijkste financiële indicatoren voor een bedrijf. Het geeft aan hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat in een bepaalde periode, en hoe het bedrijf zijn activiteiten, investeringen en financiering financiert. De kasstroom kan worden onderverdeeld in drie categorieën: operationele, investerings- en financieringskasstroom. Om de kasstroom te berekenen, moet men de verandering in de kaspositie tussen twee balansdata vergelijken, of gebruikmaken van een kasstroomoverzicht dat deze verandering uitsplitst in de drie categorieën. In dit artikel zal ik uitleggen wat de kasstroom is, waarom het belangrijk is, en hoe men het kan berekenen en analyseren.

Wat is de kasstroom?

Kasstroom is een belangrijk begrip in de bedrijfseconomie. Het geeft aan hoeveel geld er in een bepaalde periode in en uit uw onderneming stroomt. De netto kasstroom is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven. Een positieve kasstroom betekent dat u meer geld ontvangt dan uitgeeft. Een negatieve kas betekent dat u meer geld uitgeeft dan ontvangt.

Kasstroom is niet hetzelfde als winst. Winst wordt berekend door de kosten af te trekken van de opbrengsten. Kosten en opbrengsten hebben niet altijd te maken met geldstromen. Bijvoorbeeld, als u iets verkoopt op rekening, heeft u wel een opbrengst, maar nog geen ontvangst. Pas als de klant betaalt, heeft u een ontvangst en dus een kasstroom. Omgekeerd, als u iets inkoopt op rekening, heeft u wel een kostenpost, maar nog geen uitgave. Pas als u de leverancier betaalt, heeft u een uitgave en dus een kasstroom.

Operationele kasstroom

Operationele kasstroom is het bedrag dat u overhoudt na aftrek van de uitgaven die u nodig heeft om uw dagelijkse bedrijfsvoering te ondersteunen, zoals de inkoop van grondstoffen of voorraden, het betalen van salarissen of belastingen, etc. De operationele kasstromen geeft aan hoeveel geld u verdient met uw kernactiviteiten.

Operationele kasstroom berekenen

De operationele kasstroom wordt berekend als de winst plus de niet-kasposten die invloed hebben op de winst, zoals afschrijvingen, voorzieningen, debiteuren en crediteuren. De winst wordt genomen voor belasting, omdat de belasting een uitgave is die de operationele kasstroom verlaagt.

De formule voor de operationele kasstroom is dus:

Operationele kasstroom = Winst voor belasting + Afschrijvingen + Voorzieningen -/- Winst op verkoop vaste activa -/- Verlies op verkoop vaste activa + Toename crediteuren -/- Toename debiteuren + Afname voorraden -/- Toename voorraden

Een voorbeeld:

Stel dat uw onderneming in een jaar een winst voor belasting heeft van 50.000 euro. U heeft in dat jaar ook 10.000 euro afgeschreven op uw vaste activa, 5.000 euro gereserveerd voor toekomstige kosten, 2.000 euro verdiend met de verkoop van oude machines, 3.000 euro meer aan crediteuren betaald, 4.000 euro minder aan debiteuren ontvangen en 1.000 euro minder aan voorraden ingekocht. Uw operationele kasstroom is dan:

Operationele kasstroom = 50.000 + 10.000 + 5.000 – 2.000 + 3.000 – 4.000 + 1.000 = 63.000 euro

Vrije kasstroom berekenen

Uw vrije kasstroom is het bedrag dat overblijft na aftrek van de investeringen die u nodig heeft om uw onderneming draaiende te houden of te laten groeien. De vrije kasstroom geeft aan hoeveel geld u beschikbaar heeft om uit te keren aan uzelf of aan andere aandeelhouders, of om schulden af te lossen.

De vrije kasstroom wordt berekend als de operationele kasstroom minus de investeringskasstroom. De operationele kasstroom hebben we al eerder besproken. De investeringskasstroom is het bedrag dat u uitgeeft of ontvangt voor het kopen of verkopen van vaste activa, zoals machines, gebouwen, voertuigen, etc.

De formule voor de vrije kasstroom is dus:

Vrije kasstroom = Operationele kasstroom – Investeringskasstroom

Een voorbeeld:

Stel dat uw onderneming in een jaar een operationele kasstroom heeft van 100.000 euro. U heeft in dat jaar ook 40.000 euro geïnvesteerd in nieuwe machines en 10.000 euro ontvangen voor de verkoop van oude machines. Uw investeringskasstroom is dan -30.000 euro (40.000 – 10.000). Uw vrije kasstroom is dan 70.000 euro (100.000 – 30.000).

Kasstroomoverzicht maken

Een kasstroomoverzicht is een overzicht dat laat zien hoeveel geld er in een bepaalde periode in en uit uw onderneming is gestroomd per categorie: operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Een kasstroomoverzicht maakt deel uit van de jaarrekening en is verplicht voor grotere ondernemingen.

Er zijn twee methoden om een kasstroomoverzicht te maken: de directe methode en de indirecte methode. De directe methode begint met de ontvangsten en uitgaven uit de boekhouding en past deze aan voor niet-kasposten, zoals afschrijvingen, voorzieningen, debiteuren en crediteuren. De indirecte methode begint met de winst uit de winst-en-verliesrekening en past deze aan voor niet-kasposten en veranderingen in het werkkapitaal.

Een voorbeeld van een kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode is:

CategorieBedrag
Winst voor belasting50.000
+ Afschrijvingen10.000
+ Voorzieningen5.000
-/- Winst op verkoop vaste activa-2.000
= Operationele kasstroom voor belasting63.000
-/- Belasting-15.000
= Operationele kasstroom na belasting48.000
-/- Investeringen in vaste activa-40.000
+ Verkoop van vaste activa10.000
= Investeringskasstroom-30.000
+ Leningen opgenomen20.000
-/- Leningen afgelost-10.000
-/- Dividend uitgekeerd-5.000
= Financieringskasstroom5.000
= Netto kasstroom23.000

Kasstroomoverzicht maken: Directe methode

Een kasstroomoverzicht volgens de directe methode is een overzicht dat laat zien hoeveel geld er in een bepaalde periode in en uit uw onderneming is gestroomd per categorie: operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Een kasstroomoverzicht maakt deel uit van de jaarrekening en is verplicht voor grotere ondernemingen.

De directe methode begint met de ontvangsten en uitgaven uit de boekhouding en past deze aan voor niet-kasposten, zoals afschrijvingen, voorzieningen, debiteuren en crediteuren. De directe methode geeft een gedetailleerder beeld van de geldstromen dan de indirecte methode, maar is ook complexer om op te stellen.

Een voorbeeld van een kasstroomoverzicht volgens de directe methode is:

CategorieBedrag
Ontvangsten van klanten200.000
-/- Betalingen aan leveranciers-100.000
-/- Betalingen aan personeel-30.000
-/- Betalingen van belasting-15.000
-/- Betalingen van rente-2.000
= Operationele kasstroom53.000
-/- Investeringen in vaste activa-40.000
+ Verkoop van vaste activa10.000
= Investeringskasstroom-30.000
+ Leningen opgenomen20.000
-/- Leningen afgelost-10.000
-/- Dividend uitgekeerd-5.000
= Financieringskasstroom5.000
= Netto kasstroom28.000Kasstroomoverzicht maken: Indirecte methode

Een kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode is een overzicht dat laat zien hoeveel geld er in een bepaalde periode in en uit uw onderneming is gestroomd per categorie: operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Een kasstroomoverzicht maakt deel uit van de jaarrekening en is verplicht voor grotere ondernemingen.

De indirecte methode begint met de winst uit de winst-en-verliesrekening en past deze aan voor niet-kasposten en veranderingen in het werkkapitaal. De indirecte methode is eenvoudiger om op te stellen dan de directe methode, maar geeft minder inzicht in de details van de geldstromen.

Een voorbeeld van een kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode is:

CategorieBedrag
Winst voor belasting50.000
+ Afschrijvingen10.000
+ Voorzieningen5.000
-/- Winst op verkoop vaste activa-2.000
= Operationele kasstroom voor belasting63.000
-/- Belasting-15.000
= Operationele kasstroom na belasting48.000
-/- Investeringen in vaste activa-40.000
+ Verkoop van vaste activa10.000
= Investeringskasstroom-30.000
+ Leningen opgenomen20.000
-/- Leningen afgelost-10.000
-/- Dividend uitgekeerd-5.000
= Financieringskasstroom5.000
= Netto kasstroom23.000

Dit is hetzelfde voorbeeld als bij de directe methode, maar dan met andere berekeningen voor de operationele kasstroom.

Netto kasstroom berekenen

Om uw kasstroom te berekenen, moet u eerst uw ontvangsten en uitgaven bijhouden. Dit kunt u doen met behulp van een boekhoudprogramma of een kasboek. Vervolgens kunt u uw netto kasstroom berekenen door de uitgaven af te trekken van de ontvangsten.

U kunt uw kasstromen ook onderverdelen in drie categorieën: operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Dit geeft u meer inzicht in de bronnen en bestemmingen van uw geldstromen.

  • Operationele activiteiten zijn de activiteiten die te maken hebben met uw dagelijkse bedrijfsvoering, zoals de verkoop van goederen of diensten, de inkoop van grondstoffen of voorraden, het betalen van salarissen of belastingen, etc.
  • Investeringsactiviteiten zijn de activiteiten die te maken hebben met het verwerven of afstoten van vaste activa, zoals machines, gebouwen, voertuigen, etc.
  • Financieringsactiviteiten zijn de activiteiten die te maken hebben met het aantrekken of aflossen van schulden of eigen vermogen, zoals leningen, obligaties, aandelen, dividend, etc.

Om uw kasstroom per categorie te berekenen, moet u eerst bepalen welke ontvangsten en uitgaven tot welke categorie behoren. Vervolgens telt u de ontvangsten en uitgaven per categorie op en trekt u ze van elkaar af. Het resultaat is de netto kasstroom per categorie.

Een handig hulpmiddel om uw stroom per categorie te presenteren is een kasstroomoverzicht. Dit is een overzicht dat laat zien hoeveel geld er in een bepaalde periode in en uit uw onderneming is gestroomd per categorie. Een kasstroomoverzicht maakt deel uit van de jaarrekening en is verplicht voor grotere ondernemingen.

Conclusie

Kasstroom is een essentieel begrip voor elke ondernemer. Het laat zien hoeveel geld er daadwerkelijk in en uit uw onderneming stroomt en hoe dit uw liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en ondernemingswaarde beïnvloedt. Om uw kas te berekenen, moet u uw ontvangsten en uitgaven bijhouden en deze onderverdelen in operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Om uw kasstroom te verbeteren, moet u uw ontvangsten verhogen of uw uitgaven verlagen. Om uw belastingdruk te verlagen of uw liquiditeit te verbeteren, kunt u gebruik maken van verschillende regelingen, zoals de KOR, de willekeurige afschrijving of de innovatiebox.

Geef een reactie