Je bekijkt nu Kinderopvangtoeslag 2024: Waar Heeft U Recht Op?

Kinderopvangtoeslag 2024: Waar Heeft U Recht Op?

Bent u een ouder die werkt of studeert en uw kinderen naar een geregistreerde kinderopvang brengt? Dan heeft u waarschijnlijk recht op kinderopvangtoeslag, een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de opvang. Maar hoe werkt deze toeslag precies? Hoeveel kunt u krijgen en hoe vraagt u het aan? En wat verandert er in 2024? In dit artikel geven we u alle informatie die u nodig heeft over kinderopvangtoeslag 2024.

Wat is de kinderopvangtoeslag 2024

Kinderopvangtoeslag is een financiële bijdrage van de overheid die ouders helpt bij het betalen van de kosten voor kinderopvang. Het is bedoeld om ouders te ondersteunen bij het combineren van werk en kinderopvang.

Met kinderopvangtoeslag kunnen ouders een deel van de kosten van kinderopvang vergoed krijgen. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moeten ouders aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten zij werken, studeren, een traject naar werk volgen of een inburgeringscursus doen. Ook moeten zij gebruikmaken van een geregistreerde kinderopvang, zoals een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang of een gastouder.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van het inkomen, het aantal uren opvang en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Vergoeding kinderopvangtoeslag 2024

ToetsingsinkomenVergoedingspercentage 1e kindVergoedingspercentage 2e en volgende kinderen
tot en met € 22.34696%96%
€ 22.347 – € 28.29796%96%
€ 28.298 – € 29.78695,5%95,6%
€ 29.787 – € 31.27394,4%95,4%
€ 31.274 – € 32.75793,4%95,2%
€ 32.758 – € 34.35792,5%95%
€ 34.358 – € 35.95591,9%94,9%
€ 35.956 – € 37.55790,9%94,7%
€ 37.558 – € 39.15590,4%94,5%
€ 39.156 – € 40.75989,5%94,5%
€ 40.760 – € 42.35988,7%94,5%
€ 42.360 – € 43.99788,1%94,5%
€ 43.998 – € 45.63787,3%94,5%
€ 45.638 – €47.27886,6%94,5%
€47.279-€48.91885,9%94,5%
€48.919-€50.56285%94,5%
€50.563-€52.20184,5%94,5%
€52.202-€53.84183,7%94,5%
€53.842-€55.48283%94,5%
€55.483-€57.27582,1%94,5%
€57.276-€60.79180,6%94,5%
€60.792-€64.30579,8%94,1%
€64.306-€67.82178,7%93,5%
€67.822-€71.33976,4%93,1%
€71.340-€74.85374,1%92,8%
€74.854-€78.37171,9%92,1%
€78.372-€81.88669,4%91,6%

Kinderopvangtoeslag 2024 berekenen

De hoogte van de kinderopvang toeslag hangt af van drie factoren:

  • Uw inkomen
  • Het aantal uren dat u werkt of studeert
  • Het aantal uren dat uw kinderen naar de opvang gaan

Uw inkomen bepaalt hoeveel procent van de kosten van de opvang u vergoed krijgt. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger het percentage. Het percentage wordt toegepast op de maximum uurprijs die de overheid vaststelt voor elk opvangtype. Voor 2024 zijn de maximum uurprijzen als volgt:

OpvangtypeMaximum uurprijs
Dagopvang€ 9,65
Buitenschoolse opvang€ 8,30
Gastouderopvang€ 7,24

Het aantal uren dat u werkt of studeert bepaalt hoeveel uren opvang u per kind kunt krijgen. U kunt maximaal 140% van uw gewerkte of gestudeerde uren aanvragen voor dagopvang en maximaal 70% voor buitenschoolse opvang. Voor gastouderopvang geldt geen maximum.

Het aantal uren dat uw kinderen naar de opvang gaan bepaalt hoeveel kosten u maakt. U moet wel rekening houden met een maximum aantal uren per jaar per kind per opvangtype. Voor 2024 zijn de maxima als volgt:

OpvangtypeMaximum aantal uren per jaar
Dagopvang230 uur per maand
Buitenschoolse opvang70 uur per maand
GastouderopvangGeen maximum

Hoeveel kinderopvang toeslag kunt u krijgen?

Om te berekenen hoeveel kinderopvang toeslag u kunt krijgen, moet u eerst uw toetsingsinkomen bepalen. Dit is het gezamenlijke inkomen van u en uw eventuele partner in het jaar waarvoor u de toeslag aanvraagt.

Vervolgens kunt u in de tabel bovenin dit artikel kijken welk percentage van de kosten van de opvang u vergoed krijgt voor elk opvangtype. Dit percentage vermenigvuldigt u met de maximum uurprijs en het aantal uren opvang dat u per maand gebruikt. Dit is het bedrag dat u per maand aan kinderopvang toeslag kunt krijgen.

Voorbeeld kinderopvangtoeslag

Stel dat u een toetsingsinkomen heeft van € 35.000 en dat u twee kinderen heeft die naar de dagopvang gaan voor 100 uur per maand elk. Dan kunt u in de tabel zien dat u voor dagopvang 82% van de kosten vergoed krijgt. U berekent dan:

82% x € 9,65 x (100 + 100) = € 1.579,80

Dit is het bedrag dat u per maand aan kinderopvang toeslag kunt krijgen voor dagopvang.

Kinderopvangtoeslag 2024 aanvragen

U kunt de kinderopvangtoeslag 2024 aanvragen via Mijn Toeslagen, een online service van de Belastingdienst. U heeft hiervoor een DigiD nodig. U kunt ook iemand machtigen om namens u de toeslag aan te vragen.

U moet binnen drie maanden na de start van de opvang de toeslag aanvragen, anders loopt u een deel van de toeslag mis. U kunt de toeslag aanvragen voor het lopende jaar en het voorgaande jaar.

U moet een aantal gegevens doorgeven, zoals:

  • Uw inkomen en dat van uw eventuele partner
  • Het aantal uren dat u werkt of studeert
  • Het aantal uren dat uw kinderen naar de opvang gaan
  • De naam, het adres en het registratienummer van de opvangorganisatie
  • De kosten van de opvang per uur en per maand

U kunt de toeslag maandelijks laten uitbetalen op uw bankrekening. U moet wel elk jaar uw gegevens controleren en wijzigen als er iets verandert in uw situatie. U kunt dit ook doen via Mijn Toeslagen.

Conclusie

Kinderopvang toeslag is een financiële tegemoetkoming van de overheid voor ouders die werken of studeren en hun kinderen naar een geregistreerde kinderopvang brengen. De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen, het aantal uren dat u werkt of studeert en het aantal uren dat uw kinderen naar de opvang gaan. U kunt de toeslag online aanvragen via Mijn Toeslagen. U moet wel op tijd de toeslag aanvragen en uw gegevens bijhouden.

Geef een reactie