Je bekijkt nu Kindgebonden budget 2023

Kindgebonden budget 2023

Het kindgebonden budget is een financiële bijdrage van de overheid voor ouders met kinderen tot 18 jaar. Dit budget is bedoeld om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen bij de kosten van kinderen, zoals kleding, voeding en schoolspullen. Het kindgebonden budget is een toeslag die wordt uitgekeerd door Toeslagen. In dit artikel zal ik ingaan op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget en hoe u het kunt aanvragen.

Wat is het Kindgebonden Budget?

Het Kindgebonden Budget is een toeslag die wordt verstrekt door Toeslagen aan ouders in Nederland om hen te ondersteunen bij de kosten van hun kinderen. Het is een inkomensafhankelijke toeslag, wat betekent dat de hoogte ervan wordt bepaald op basis van uw inkomen, vermogen, en gezinssituatie. Het budget is bedoeld om ouders te helpen bij de opvoeding en zorg van hun kinderen, en kan worden gebruikt om kosten zoals kleding, voeding, schoolbenodigdheden en andere uitgaven voor kinderen te dekken.

Voorwaarden kindgebonden budget 2023

Om in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan bepaalde voorwaarden.

  • Zo dient u in Nederland te wonen en een kind te hebben dat jonger is dan 18 jaar. Het maakt geen verschil of het kind waarvoor u het kindgebonden budget aanvraagt uw eigen kind is, een stief- of adoptiekind, of een pleegkind. Ook hoeft het kind niet bij u te wonen om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget.
  • Het maximale vermogen van de ouders op 1 januari 2023 zijn als volgt. Als u geen toeslagpartner heeft, mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 127.582 om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget. Heeft u wel een toeslagpartner, dan geldt een iets hogere limiet van € 161.322.
  • Daarnaast dient u te voldoen aan de inkomensgrenzen die gelden voor het kindgebonden budget. Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is voor kindgebonden budget. Daar is geen vaste inkomensgrens voor.

Het budget is afhankelijk van uw inkomen, gezinssamenstelling en het aantal kinderen dat u heeft. Het bedrag dat u kunt ontvangen, wordt bepaald aan de hand van een ingewikkelde berekening. U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst om een idee te krijgen van het bedrag dat u kunt ontvangen.

Aanvragen

In de meeste gevallen is het niet nodig om het kindgebonden budget zelf aan te vragen. U ontvangt vanzelf bericht van de Toeslagen als u volgens hun gegevens recht heeft op het kindgebonden budget. Als u echter geen zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag ontvangt, heeft Toeslagen mogelijk niet voldoende gegevens van u om het budget automatisch toe te kennen. In dat geval dient u zelf het aan te vragen via Mijn toeslagen.

U kunt deze aanvragen op de website van Toeslagen. Om in te loggen heeft u wel Digid nodig.

Maximale bedragen kindgebonden budget 2023

Het maximaal bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen en of u een alleenstaande ouder bent of een ouder met een toeslagpartner. Voor een alleenstaande ouder met 1 kind is het maximale bedrag € 5.501, terwijl een ouder met een toeslagpartner een maximum van € 1.653 ontvangt voor 1 kind.

Voor 2 kinderen is het maximale bedrag € 7.033 voor een alleenstaande ouder en € 3.185 voor een ouder met toeslagpartner.

Verhoging

Vanaf het 3e kind wordt er een verhoging toegepast. Dit geldt zowel voor alleenstaande ouders als voor ouders met een toeslagpartner. Voor 2023 bedraagt de verhoging € 1.532 per kind per jaar.

Terugvordering

In sommige gevallen kan het voorkomen dat u te veel Budget heeft ontvangen en dit achteraf moet terugbetalen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als uw inkomen of vermogen in een bepaald jaar hoger blijkt te zijn dan aanvankelijk geschat, waardoor u geen recht had op het ontvangen bedrag.

Het is daarom van belang om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en regels rondom het Budget en uw eigen situatie regelmatig te controleren. Zo kunt u eventuele terugvorderingen en boetes voorkomen.

Conclusie

Het Kindgebonden Budget is een belangrijke financiële ondersteuning voor ouders met kinderen tot 18 jaar. Het is een inkomensafhankelijke toeslag die wordt verstrekt door de Belastingdienst en bedoeld is om ouders te helpen bij de kosten van de opvoeding van hun kinderen.

Voor 2023 zijn er verschillende regels en voorwaarden van toepassing op het Budget, zoals inkomensgrenzen, vermogensgrenzen en een verhoging van het budget vanaf het 3e kind. Het is van groot belang om goed op de hoogte te zijn van deze regels en uw eigen situatie regelmatig te controleren om te bepalen of u recht heeft op het Budget en hoeveel u kunt ontvangen.

Geef een reactie