Je bekijkt nu Kindgebonden Budget 2024: Waar Heeft U Recht Op?

Kindgebonden Budget 2024: Waar Heeft U Recht Op?

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan kunt u misschien in 2024 meer geld krijgen van de overheid. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. In dit artikel leest u wat het kindgebonden budget 2024 inhoudt, wie er recht op heeft en hoe u het kunt aanvragen.

Betekenis kindgebonden budget 2024

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het aantal kinderen en hun leeftijd, het huishoudtype, de hoogte van het inkomen en de omvang van het vermogen. Het kindgebonden budget wordt uitbetaald door de Belastingdienst.

Wat verandert er in 2024?

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt dat het kindgebonden budget per 1 januari 2024 wordt verhoogd. Dit is een van de maatregelen om de koopkracht van gezinnen en mensen met een laag (midden)inkomen te verbeteren. De verhoging van het kindgebonden budget houdt een verhoging van het maximumbedrag in voor:

 • het eerste kind: maximaal € 750 per jaar;
 • het tweede en volgende kinderen: maximaal € 883 per jaar;
 • kinderen van 12 tot 17 jaar: maximaal € 400 per jaar.

Daarnaast wordt het extra kindgebonden budget voor alleenstaande ouders, de zogenaamde alleenstaande-ouderkop, verlaagd met € 619 per jaar. Ook wordt het kindgebonden budget voor ouderparen sneller afgebouwd bij een stijgend inkomen.

Bedragen kindgebonden budget 2024

Hieronder volgen de maxium bedragen voor het kindgebonden budget 2024 per jaar:

Aantal kinderenLeeftijdMaximumbedrag
10-11€ 750
112-17€ 1150
20-11€ 1633
212-17€ 2033
30-11€ 2516
312-17€ 2916
4 of meer0-11€ 2516 + € 883 per extra kind
4 of meer12-17€ 2916 + € 883 per extra kind

Let op: deze bedragen zijn exclusief de alleenstaande-ouderkop, die in 2024 wordt verlaagd tot € 619 per jaar. Ook zijn deze bedragen afhankelijk van uw inkomen en vermogen, die de hoogte van het kindgebonden budget bepalen.

Wie komt er in aanmerking voor het kindgebonden budget 2024?

Om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget 2024 moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U heeft een of meer kinderen jonger dan 18 jaar die bij u wonen of waarvoor u betaalt.
 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. De inkomensgrens hangt af van het aantal kinderen en hun leeftijd.
 • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog. De vermogensgrens is in 2023 € 127.582 voor alleenstaanden en € 161.329 voor partners. De definitieve bedragen voor 2024 zijn nog niet bekend.

Kindgebonden budget 2024 aanvragen

Als u al kindgebonden budget ontvangt, hoeft u niets te doen. De Belastingdienst berekent automatisch of u recht heeft op de verhoging en hoeveel u krijgt. U krijgt hierover bericht in december 2023.

Als u nog geen kindgebonden budget ontvangt, maar denkt dat u er recht op heeft, kunt u dit aanvragen via Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Tips

Om het meeste uit het kindgebonden budget 2024 te halen, kunt u een aantal tips volgen:

 • Controleer of u recht heeft op het kindgebonden budget en vraag het zo snel mogelijk aan als dat zo is.
 • Geef wijzigingen in uw situatie altijd door aan de Belastingdienst, bijvoorbeeld als uw inkomen, vermogen, huishoudtype of aantal kinderen verandert.
 • Maak een begroting voor uw inkomsten en uitgaven en houd rekening met het kindgebonden budget. Zo voorkomt u dat u geld tekort komt of te veel uitgeeft.
 • Spaar een deel van het kindgebonden budget voor onvoorziene kosten of voor de toekomst van uw kinderen. Bijvoorbeeld voor een studie, rijbewijs of uitzet.
 • Besteed het kindgebonden budget verstandig aan zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling en het welzijn van uw kinderen. Bijvoorbeeld aan gezonde voeding, goede kleding, educatief speelgoed of leuke activiteiten.

Conclusie

Het kindgebonden budget 2024 is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen die wordt verhoogd door het demissionaire kabinet. Het kan u helpen om de koopkracht van uw gezin te verbeteren. Om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt het kindgebonden budget aanvragen via de Belastingdienst of via de rekenhulp van het Nibud. Het is belangrijk om uw situatie goed in de gaten te houden en eventuele wijzigingen door te geven. Ook is het verstandig om het kindgebonden budget optimaal te benutten voor de kosten en de toekomst van uw kinderen.

Geef een reactie