Je bekijkt nu Liquiditeit: Een overzicht

Liquiditeit: Een overzicht

Liquiditeit is een belangrijk criterium om de gezondheid en financiële toestand van een bedrijf te bepalen. Het laat zien of een bedrijf op korte termijn zijn schulden kan betalen. Maar hoe meet u de liquiditeit van een bedrijf? Daarvoor bestaan er verschillende ratio’s, zoals de current ratio en de quick ratio. In dit artikel leg ik uit wat deze ratio’s betekenen, hoe u ze kunt berekenen en wat een goede waarde is. Zo krijgt u meer inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf of dat van een ander.

Liquiditeit betekenis

Liquiditeit is een belangrijke financiële graadmeter voor uw bedrijf. Het geeft aan in welke mate uw bedrijf aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Bij het boekhouden verwijst de term liquide middelen naar uw bezittingen in de vorm van contant geld (uw kas) of giraal geld (uw bank) en beleggingen in bijvoorbeeld aandelen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet.

Waarom is liquiditeit belangrijk?

Liquiditeit is belangrijk omdat het laat zien of uw bedrijf financieel flexibel en kredietwaardig is. Hoe sneller u geld van uw klanten ontvangt, des te sneller u betalingen kunt uitvoeren. Om uw bedrijf draaiende te houden moeten leveranciers, personeel en de Belastingdienst op tijd betaald worden. Ook kan het zijn dat u een lening bij een bank moet aflossen.

Als u niet in staat bent om uw kortetermijnschulden te betalen, dan kunt u snel failliet gaan. Het opdrogen van liquiditeit is dan ook een belangrijke reden waarom bedrijven op de fles gaan. Daarom is het belangrijk om uw saldo te monitoren en vooruit te kijken naar uw toekomstige saldo. Zo kunt u op tijd bijsturen en investeringskansen bepalen.

Liquiditeit berekenen

Er zijn verschillende manieren om liquiditeit te berekenen. De meest gebruikte zijn:

  • Het werkkapitaal
  • De current ratio
  • De quick ratio

Het werkkapitaal

Het werkkapitaal is het verschil tussen uw vlottende activa en uw kortlopende schulden. Vlottende activa zijn bezittingen die binnen een jaar in geld kunnen worden omgezet, zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen. Kortlopende schulden zijn schulden die binnen een jaar moeten worden betaald, zoals crediteuren, belastingen en leningen. In dit artikel ga ik uitgebreid in op de berekening en uitleg over werkkapitaal.

De current ratio berekenen

De current ratio is de verhouding tussen uw vlottende activa en uw kortlopende schulden. Het geeft aan hoeveel keer u uw kortlopende schulden kunt betalen met uw vlottende activa.

De formule voor de current ratio is:

Current ratio = Vlottende activa / Kortlopende schulden

Een current ratio van 1 of hoger betekent dat u voldoende vlottende activa heeft om uw kortlopende schulden te betalen. Een current ratio lager dan 1 betekent dat u onvoldoende vlottende activa heeft om uw kortlopende schulden te betalen.

Een voorbeeld van de current ratio:

Vlottende activaBedrag
Voorraden€ 5000
Debiteuren€ 8000
Liquide middelen€ 3000
Totaal€16000
Kortlopende schuldenBedrag
Crediteuren€ 6000
Belastingen€ 2000
Leningen€ 4000
Totaal€12000

Current ratio = €16000 / €12000 = 1,33
In dit geval heeft het bedrijf een current ratio van 1,33. Dit betekent dat het bedrijf 1,33 keer zijn kortlopende schulden kan betalen met zijn vlottende activa.

De quick ratio berekenen

De quick ratio is de verhouding tussen uw vlottende activa minus uw voorraden en uw kortlopende schulden. Het geeft aan hoeveel keer u uw kortlopende schulden kunt betalen met uw meest liquide activa, dus zonder uw voorraden.

De formule voor de quick ratio is:

Quick ratio = (Vlottende activa – Voorraden) / Kortlopende schulden

Een quick ratio van 1 of hoger betekent dat u voldoende liquide activa heeft om uw kortlopende schulden te betalen. Een quick ratio lager dan 1 betekent dat u onvoldoende liquide activa heeft om uw kortlopende schulden te betalen.

Een voorbeeld van de quick ratio:

Vlottende activaBedrag
Voorraden€ 5000
Debiteuren€ 8000
Liquide middelen€ 3000
Totaal€16000
Kortlopende schuldenBedrag
Crediteuren€ 6000
Belastingen€ 2000
Leningen€ 4000
Totaal€12000

Quick ratio = (€16000 – €5000) / €12000 = 0,92

In dit geval heeft het bedrijf een quick ratio van 0,92. Dit betekent dat het bedrijf net niet zijn kortlopende schulden kan betalen met zijn meest liquide activa.

Hoe maakt u een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van uw verwachte inkomsten en uitgaven per maand. Het laat zien hoe uw saldo zich ontwikkelt in de loop van het jaar. Een liquiditeitsbegroting helpt u om te plannen en te anticiperen op mogelijke tekorten of overschotten.

Een liquiditeitsbegroting bestaat uit drie onderdelen:

  • De beginbalans: dit is uw saldo aan het begin van de periode waarvoor u de begroting maakt.
  • De exploitatiebegroting: dit zijn uw verwachte inkomsten en uitgaven die te maken hebben met uw normale bedrijfsvoering, zoals omzet, kosten, belastingen en afschrijvingen.
  • De investeringsbegroting: dit zijn uw verwachte inkomsten en uitgaven die te maken hebben met investeringen of desinvesteringen, zoals aankoop of verkoop van machines, inventaris of gebouwen.

De eindbalans is het resultaat van de beginbalans plus de exploitatiebegroting plus de investeringsbegroting. Het geeft aan wat uw saldo is aan het einde van de periode waarvoor u de begroting maakt.

Een voorbeeld van een liquiditeitsbegroting:

MaandJanFebMrtAprMeiJun
Beginbalans€3000€4000€5000€6000€7000€8000
Omzet€5000€6000€7000€8000€9000€10000
Kosten-€3000-€4000-€5000-€6000-€7000-€8000
Belastingen-€500-€600-€700-€800-€900-€1000
Afschrijvingen-€500-€500-€500-€500-€500-€500
Exploitatiebegroting€1000€900€800€700€600€500
Investeringen-€1000-€900-€800-€700-€600-€500
Desinvesteringen€1000€900€800€700€600€500
Investeringsbegroting000000
Eindbalans€4000€5000€6000€7000€8000€9000

Zoals u kunt zien, heeft het bedrijf een stabiele liquiditeit. Het saldo neemt elke maand met €1000 toe. Het bedrijf heeft geen tekorten of overschotten. Het bedrijf investeert en desinvesteert evenveel, waardoor de investeringsbegroting nul is.

Conclusie

Liquiditeit is een belangrijke financiële graadmeter voor uw bedrijf. Het geeft aan of u in staat bent om uw kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen. U kunt liquiditeit berekenen met verschillende methoden, zoals het werkkapitaal, de current ratio en de quick ratio. U kunt ook een liquiditeitsbegroting maken om uw verwachte inkomsten en uitgaven per maand te plannen en te anticiperen.

Geef een reactie