Je bekijkt nu Netto Contante Waarde Berekenen: Met Formules En Voorbeelden

Netto Contante Waarde Berekenen: Met Formules En Voorbeelden

U wilt investeren in een project dat u veel winst kan opleveren. Maar hoe weet u of het project de moeite waard is? Hoe kunt u de kosten en baten van het project vergelijken? Een methode om dat te doen is door de netto contante waarde te berekenen (NCW). De NCW is een maatstaf die aangeeft hoeveel een investering of project nu waard is, rekening houdend met de toekomstige inkomsten en uitgaven en de tijdswaarde van geld. In dit artikel vertellen we u wat de NCW precies inhoudt, waarom het een handig hulpmiddel is en hoe u het kunt berekenen voor uw eigen investeringsbeslissingen.

Betekenis netto contante waarde

Netto contante waarde (NCW) is een methode om de waarde van een investeringsproject te bepalen. Het is het verschil tussen de contante opbrengsten en de contante kosten van een project over een bepaalde periode. Met andere woorden, het is de huidige waarde van de toekomstige kasstromen die een project zal genereren, verminderd met de huidige waarde van de investeringsuitgaven.

Waarom is netto contante waarde belangrijk?

Netto contante waarde is een belangrijk instrument voor het evalueren van de financiële haalbaarheid en de winstgevendheid van een investeringsproject. Het helpt om te bepalen of een project een positieve of negatieve invloed heeft op de waarde van een onderneming. Een project met een positieve NCW voegt waarde toe aan de onderneming en wordt daarom als wenselijk beschouwd. Een project met een negatieve NCW vermindert de waarde van de onderneming en wordt daarom als onwenselijk beschouwd.

Netto contante waarde berekenen

Om de netto contante waarde van een project te berekenen, moet u eerst de verwachte kasstromen van het project schatten voor elke periode (meestal een jaar). Vervolgens moet u deze kasstromen verdisconteren naar hun huidige waarde met behulp van een passende discontovoet. De discontovoet is het vereiste rendement op het project, dat afhankelijk is van het risico en de opportuniteitskosten van het project. Ten slotte moet u de huidige waarde van de investeringsuitgaven aftrekken van de som van de huidige waarden van de kasstromen. De formule voor netto contante waarde is als volgt:

Waarbij:

 • NCW = netto contante waarde
 • CFt​ = kasstroom in periode t
 • r = discontovoet
 • n = aantal perioden
 • I0​ = initiële investeringsuitgave

Voorbeeld 1 positief

Stel dat u overweegt om €100.000 te investeren in een project dat naar verwachting €30.000 per jaar zal opleveren gedurende vijf jaar. U eist een rendement van 10% op uw investering. Wat is de netto contante waarde van dit project?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst de huidige waarde van elke kasstroom berekenen met behulp van de discontovoet van 10%. Dit geeft ons:

 • Huidige waarde van kasstroom in jaar 1 = €30.000 / (1 + 0,10)^1 = €27.273
 • Huidige waarde van kasstroom in jaar 2 = €30.000 / (1 + 0,10)^2 = €24.793
 • Huidige waarde van kasstroom in jaar 3 = €30.000 / (1 + 0,10)^3 = €22.539
 • Huidige waarde van kasstroom in jaar 4 = €30.000 / (1 + 0,10)^4 = €20.490
 • Huidige waarde van kasstroom in jaar 5 = €30.000 / (1 + 0,10)^5 = €18.627

Vervolgens moeten we deze huidige waarden optellen om de totale huidige waarde van de kasstromen te krijgen:

 • Totale huidige waarde van kasstromen = €27.273 + €24.793 + €22.539 + €20.490 + €18.627 = €113.722

Ten slotte moeten we de initiële investeringsuitgave aftrekken om de netto contante waarde te krijgen:

 • Netto contante waarde = €113.722 – €100.000 = €13.722

De netto contante waarde van dit project is dus positief, wat betekent dat het project winstgevend is en waarde toevoegt aan de onderneming. U zou dit project dus moeten accepteren.

Voorbeeld 2 Negatief

Stel dat u overweegt om €50.000 te investeren in een project dat naar verwachting €15.000 per jaar zal opleveren gedurende vier jaar. U eist een rendement van 12% op uw investering. Wat is de netto contante waarde van dit project?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we dezelfde stappen volgen als in het vorige voorbeeld. We moeten eerst de huidige waarde van elke kasstroom berekenen met behulp van de discontovoet van 12%. Dit geeft ons:

 • Huidige waarde van kasstroom in jaar 1 = €15.000 / (1 + 0,12)^1 = €13.393
 • Huidige waarde van kasstroom in jaar 2 = €15.000 / (1 + 0,12)^2 = €11.959
 • Huidige waarde van kasstroom in jaar 3 = €15.000 / (1 + 0,12)^3 = €10.678
 • Huidige waarde van kasstroom in jaar 4 = €15.000 / (1 + 0,12)^4 = €9.534

Vervolgens moeten we deze huidige waarden optellen om de totale huidige waarde van de kasstromen te krijgen:

 • Totale huidige waarde van kasstromen = €13.393 + €11.959 + €10.678 + €9.534 = €45.564

Ten slotte moeten we de initiële investeringsuitgave aftrekken om de netto contante waarde te krijgen:

 • Netto contante waarde = €45.564 – €50.000 = -€4.436

De netto contante waarde van dit project is dus negatief, wat betekent dat het project niet winstgevend is en geen waarde toevoegt aan de onderneming. U zou dit project dus moeten afwijzen.

Dit voorbeeld laat zien hoe u de netto contante waarde kunt gebruiken om te beslissen of u een investeringsproject moet accepteren of afwijzen. U moet altijd kiezen voor het project met de hoogste netto contante waarde, omdat dit het project is dat de meeste waarde creëert voor uw onderneming.

Samenvatting

Netto contante waarde is een methode om de waarde van een investeringsproject te bepalen. Het is het verschil tussen de contante opbrengsten en de contante kosten van een project over een bepaalde periode. Een project met een positieve netto contante waarde voegt waarde toe aan de onderneming en wordt daarom als wenselijk beschouwd. Een project met een negatieve netto contante waarde vermindert de waarde van de onderneming en wordt daarom als onwenselijk beschouwd. Om de netto contante waarde van een project te berekenen, moet u de verwachte kasstromen van het project schatten, deze verdisconteren naar hun huidige waarde met behulp van een passende discontovoet, en de huidige waarde van de investeringsuitgaven aftrekken.

Geef een reactie