Je bekijkt nu Overlijdensrisicoverzekering Hypotheek

Overlijdensrisicoverzekering Hypotheek

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een verzekering die een bedrag uitkeert als de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Dit bedrag kan gebruikt worden om de hypotheeklasten te verlagen of af te lossen, zodat de nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek?

Als u een hypotheek afsluit, gaat u een langdurige financiële verplichting aan. U moet elke maand rente en aflossing betalen aan de bank. Maar wat gebeurt er als u of uw partner komt te overlijden? Dan kan het zijn dat de achterblijvende partner of het gezin de hypotheeklasten niet meer kan dragen. Het gevolg kan zijn dat de woning verkocht moet worden, terwijl dat misschien niet de wens is.

Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u dit risico afdekken. U sluit de verzekering af op het leven van uzelf en/of uw partner. Als een van u beiden overlijdt binnen de looptijd van de verzekering, dan keert de verzekeraar een bedrag uit aan de nabestaanden. Dit bedrag kan gebruikt worden om:

 • De hypotheeklasten te blijven betalen
 • De hypotheek voor een groot deel of helemaal af te lossen
 • Andere kosten te dekken, zoals uitvaartkosten, studiekosten of levensonderhoud

Zo kunt u ervoor zorgen dat uw nabestaanden financieel beschermd zijn en in de woning kunnen blijven wonen.

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht bij een hypotheek?

Een overlijdensrisicoverzekering is niet altijd verplicht bij een hypotheek. Dit hangt af van de voorwaarden van de hypotheekverstrekker. Sommige banken eisen dat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit voor het deel van de hypotheek dat hoger is dan 80% van de woningwaarde. Andere banken laten het aan u over of u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten.

Ook als een overlijdensrisicoverzekering niet verplicht is, kan het wel verstandig zijn om er een af te sluiten. De kosten van een overlijdensrisicoverzekering zijn namelijk relatief laag, terwijl de verzekering veel financiële zekerheid kan bieden voor uw nabestaanden.

Welke soorten overlijdensrisicoverzekeringen zijn er?

Er zijn drie soorten overlijdensrisicoverzekeringen die u kunt afsluiten bij een hypotheek:

 • Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
 • Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
 • Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Deze soorten verschillen in hoe het verzekerde bedrag zich ontwikkelt gedurende de looptijd van de verzekering.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerde bedrag gedurende de hele looptijd van de verzekering gelijk. Dit betekent dat er altijd hetzelfde bedrag wordt uitgekeerd als de verzekerde binnen de looptijd overlijdt. Dit geeft veel zekerheid voor uw nabestaanden, maar het betekent ook dat u relatief veel premie betaalt.

Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten bij een aflossingsvrije hypotheek. Bij deze hypotheekvorm lost u namelijk niets af op uw schuld, waardoor het risico bij overlijden niet daalt.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag elk jaar met een vast bedrag, totdat het aan het einde van de looptijd op nul uitkomt. Dit betekent dat er minder wordt uitgekeerd naarmate de verzekering langer loopt. Dit sluit aan bij het risico dat u loopt, want als u een lineaire hypotheek heeft, lost u ook elk jaar een vast bedrag af op uw schuld. Zo blijft het verzekerde bedrag in lijn met de resterende hypotheekschuld.

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is meestal de goedkoopste optie, omdat het risico voor de verzekeraar steeds kleiner wordt. De premie blijft echter wel gelijk of daalt slechts licht gedurende de looptijd.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag elk jaar met een vast percentage, totdat het aan het einde van de looptijd op nul uitkomt. Dit betekent dat er in het begin van de verzekering relatief weinig wordt afgebouwd, maar in de laatste jaren juist veel. Dit sluit aan bij het risico dat u loopt, want als u een annuïtaire hypotheek heeft, lost u ook elk jaar een vast percentage af op uw schuld. Zo blijft het verzekerde bedrag in lijn met de resterende hypotheekschuld.

Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is meestal iets duurder dan een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering, omdat het risico voor de verzekeraar in het begin hoger is. De premie blijft echter wel gelijk of daalt slechts licht gedurende de looptijd.

Hoe kiest u een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek?

Als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten bij een hypotheek, zijn er een aantal zaken waar u op moet letten:

 • Het verzekerde bedrag: dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd als de verzekerde binnen de looptijd overlijdt. U kunt dit bedrag zelf bepalen, maar het is verstandig om rekening te houden met de hoogte van uw hypotheekschuld, uw inkomen, uw uitgaven en uw wensen voor uw nabestaanden.
 • De looptijd: dit is de periode waarin de verzekering geldig is. U kunt dit zelf bepalen, maar het is verstandig om de looptijd af te stemmen op de looptijd van uw hypotheek. Zo voorkomt u dat u te lang of te kort verzekerd bent.
 • De premie: dit is het bedrag dat u elke maand of elk jaar betaalt voor de verzekering. De hoogte van de premie hangt af van verschillende factoren, zoals het verzekerde bedrag, de looptijd, de soort verzekering, uw leeftijd, uw gezondheid en uw rookgedrag. U kunt verschillende verzekeraars vergelijken om de beste premie te vinden.
 • De begunstigde: dit is de persoon die de uitkering ontvangt als de verzekerde binnen de looptijd overlijdt. U kunt dit zelf bepalen, maar het is verstandig om hier goed over na te denken en dit vast te leggen in een testament of een samenlevingscontract. Zo voorkomt u dat er onduidelijkheid of onenigheid ontstaat over wie recht heeft op de uitkering.
 • De voorwaarden: dit zijn de regels en afspraken die gelden voor de verzekering. U moet deze goed lezen en begrijpen voordat u een verzekering afsluit. Zo weet u precies waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten van de verzekeraar.

Voorbeelden van overlijdensrisicoverzekeringen bij een hypotheek

Om u een idee te geven van hoe een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek werkt, geven we hier twee voorbeelden:

Voorbeeld 1

Jan en Marieke hebben een annuïtaire hypotheek van € 200.000 met een rente van 2% en een looptijd van 30 jaar. Ze sluiten allebei een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering af voor € 100.000 met dezelfde looptijd. Ze betalen allebei € 10 per maand aan premie.

Als Jan of Marieke overlijdt binnen de looptijd van de verzekering, dan keert de verzekeraar € 100.000 uit aan de ander. Dit bedrag kan gebruikt worden om de hypotheek (deels) af te lossen. Zo wordt de maandelijkse hypotheeklast lager voor de achterblijvende partner. Als Jan en Marieke allebei overlijden binnen de looptijd van de verzekering, dan keert de verzekeraar € 200.000 uit aan hun erfgenamen. Dit bedrag kan gebruikt worden om de hypotheek helemaal af te lossen. Zo wordt de woning schuldenvrij overgedragen aan hun erfgenamen.

Voorbeeld 2

Lisa en Tom hebben een aflossingsvrije hypotheek van € 250.000 met een rente van 3% en een looptijd van 20 jaar. Ze sluiten allebei een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering af voor € 125.000 met dezelfde looptijd. Ze betalen allebei € 15 per maand aan premie.

Als Lisa of Tom overlijdt binnen de looptijd van de verzekering, dan keert de verzekeraar € 125.000 uit aan de ander. Dit bedrag kan gebruikt worden om de hypotheeklasten te blijven betalen of om een deel van de hypotheek af te lossen. Zo wordt het financiële risico voor de achterblijvende partner kleiner. Als Lisa en Tom allebei overlijden binnen de looptijd van de verzekering, dan keert de verzekeraar € 250.000 uit aan hun erfgenamen. Dit bedrag kan gebruikt worden om de hypotheek helemaal af te lossen of om een andere woning te kopen. Zo wordt het financiële risico voor hun erfgenamen kleiner.

Overlijdensrisicoverzekering hypotheek: Conclusie

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert als de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Dit bedrag kan gebruikt worden om de hypotheeklasten te verlagen of af te lossen, zodat de nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen. Een overlijdensrisicoverzekering is niet altijd verplicht bij een hypotheek, maar het kan wel verstandig zijn om er een af te sluiten. Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen die u kunt kiezen, afhankelijk van uw situatie en wensen. U kunt verschillende verzekeraars vergelijken om de beste optie te vinden.

Geef een reactie