Je bekijkt nu Pensioen Afkopen: Alle Gevolgen Op Een Rij

Pensioen Afkopen: Alle Gevolgen Op Een Rij

U heeft een pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds of een verzekeraar, maar het is niet zo hoog. Misschien heeft u maar kort bij een werkgever gewerkt, of heeft u een deeltijdbaan gehad. U vraagt zich af of u uw pensioen kunt afkopen. Dat wil zeggen dat u een bedrag in één keer laat uitkeren, in plaats van elke maand een klein bedrag te ontvangen. Is dat mogelijk, en zo ja, is dat verstandig? In dit artikel leest u alles wat u moet weten over afkopen pensioen.

Wat is het afkopen pensioen?

Afkopen pensioen betekent dat u uw pensioenaanspraak omzet in een eenmalige uitkering. U krijgt dan in de toekomst geen pensioen meer van de betreffende pensioenuitvoerder. Afkopen pensioen kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Het gaat meestal om kleine pensioenen, die lager zijn dan de afkoopgrens. Deze grens wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. In 2023 is de afkoopgrens € 594,89 bruto per jaar.

Wanneer kunt u uw pensioen afkopen 2023?

U kunt uw pensioen niet zomaar afkopen. Dat kan alleen als uw pensioenuitvoerder daarvoor toestemming geeft, en als u daarmee instemt. Uw pensioenuitvoerder mag uw pensioen afkopen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Uw pensioen is lager dan de afkoopgrens (in 2023: € 594,89 bruto per jaar).
  • U neemt niet meer deel aan de pensioenregeling, bijvoorbeeld omdat u van baan bent veranderd of gestopt bent met werken.
  • Uw pensioenaanspraak is niet binnen vijf jaar overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, zal uw pensioenuitvoerder u een aanbod doen om uw pensioen af te kopen. U bent niet verplicht om hiermee akkoord te gaan. U kunt ook kiezen om uw kleine pensioen te laten staan, of om het over te dragen naar een andere pensioenuitvoerder.

Voordelen

Afkopen pensioen kan aantrekkelijk zijn als u behoefte heeft aan extra geld op korte termijn. U krijgt dan in één keer een bedrag op uw rekening gestort, waar u vrij over kunt beschikken. U hoeft zich dan ook geen zorgen meer te maken over de administratie en de communicatie met uw oude pensioenuitvoerder.

Een ander voordeel van afkopen pensioen is dat u mogelijk minder belasting betaalt over het afkoopbedrag dan over de maandelijkse uitkeringen. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en het moment waarop u het pensioen laat afkopen. Als u het hele jaar de AOW-leeftijd heeft, betaalt u namelijk minder belasting over uw inkomen dan als u jonger bent. Ook kunt u gebruikmaken van bepaalde heffingskortingen die uw belastingdruk verlagen.

Nadelen

Afkopen pensioen heeft ook nadelen. Het belangrijkste nadeel is dat u geen recht meer heeft op een maandelijkse uitkering als u met pensioen gaat. Uw totale pensioeninkomen wordt dus lager, waardoor u mogelijk minder te besteden heeft in de toekomst. Ook heeft u geen recht meer op nabestaandenpensioen voor uw partner en/of kinderen als u komt te overlijden.

Een ander nadeel van afkopen pensioen is dat u mogelijk meer belasting moet betalen over het afkoopbedrag dan verwacht. Dit komt doordat uw inkomen in het jaar van de afkoop ineens hoger wordt, waardoor u in een hogere belastingschijf terecht kunt komen. Ook kan de afkoop gevolgen hebben voor uw recht op toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag. U moet deze toeslagen mogelijk (deels) terugbetalen, omdat uw inkomen hoger is door de pensioenafkoop.

Pensioen afkopen berekenen

Het afkoopbedrag is niet gelijk aan het opgebouwde jaarlijkse pensioen. Het afkoopbedrag wordt berekend door de contante waarde van de toekomstige pensioenuitkeringen te bepalen. Dit is het bedrag dat u nu zou moeten inleggen om dezelfde uitkeringen te kunnen ontvangen. De contante waarde hangt af van een aantal factoren, zoals de rentestand, de levensverwachting en de indexatie.

U kunt het afkoopbedrag niet zelf berekenen, maar u kunt het wel opvragen bij uw pensioenuitvoerder. Uw pensioenuitvoerder zal u een offerte sturen met het afkoopbedrag en de gevolgen voor uw belasting en toeslagen. U kunt dan beslissen of u akkoord gaat met de afkoop of niet.

Wat moet u doen als u uw pensioen wilt afkopen?

Als u uw pensioen wilt afkopen, moet u eerst nagaan of u daarvoor in aanmerking komt. U kunt dit controleren op de website Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kunt u zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij verschillende pensioenuitvoerders, en of deze pensioenen lager zijn dan de afkoopgrens.

Als u een klein pensioen heeft, kunt u contact opnemen met uw pensioenuitvoerder om te vragen of zij uw pensioen willen afkopen. Uw pensioenuitvoerder zal u dan een aanbod doen met het afkoopbedrag en de gevolgen voor uw belasting en toeslagen. U heeft dan vier weken de tijd om te reageren. Als u akkoord gaat met de afkoop, moet u een formulier invullen en ondertekenen. Uw pensioenuitvoerder zal dan het afkoopbedrag naar uw rekening overmaken.

Waar moet u op letten bij afkopen pensioen?

Afkopen pensioen heeft voor- en nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat u een extra bedrag ontvangt waar u vrij over kunt beschikken. Het belangrijkste nadeel is dat u geen recht meer heeft op een maandelijkse uitkering als u met pensioen gaat.

Hieronder geven we u een aantal tips waar u op moet letten bij afkopen pensioen:

  • Vergelijk het afkoopbedrag met de waarde van de toekomstige uitkeringen. Hoeveel pensioen zou u ontvangen als u het niet laat afkopen? Hoe lang zou u daarvan kunnen leven? Is het afkoopbedrag hoger of lager dan de som van de uitkeringen?
  • Houd rekening met de inflatie. Het afkoopbedrag is een bedrag in euro’s van nu, maar de toekomstige uitkeringen zijn in euro’s van later. Door de inflatie wordt geld minder waard over de tijd. Dit betekent dat u met hetzelfde bedrag minder kunt kopen in de toekomst.
  • Houd rekening met de belasting en de toeslagen. Hoeveel belasting moet u betalen over het afkoopbedrag? Hoeveel belasting zou u betalen over de maandelijkse uitkeringen? Heeft de afkoop invloed op uw recht op toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag? Moet u deze toeslagen (deels) terugbetalen?
  • Houd rekening met uw persoonlijke situatie. Heeft u behoefte aan extra geld op korte termijn, bijvoorbeeld voor een grote aankoop of een schuldaflossing? Of wilt u liever een vast inkomen op lange termijn, bijvoorbeeld voor uw levensonderhoud of uw hobby’s? Heeft u een partner en/of kinderen die recht hebben op nabestaandenpensioen als u komt te overlijden?
  • Houd rekening met uw risicobereidheid. Wat gaat u doen met het afkoopbedrag? Gaat u het sparen, beleggen, uitgeven of iets anders? Hoe zeker bent u van uw keuze? Welke risico’s loopt u als u uw pensioen afkoopt?

Conclusie

Afkopen pensioen is een persoonlijke keuze die afhangt van uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Het is daarom belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de voor- en nadelen van afkopen pensioen, en dat u een weloverwogen beslissing neemt. U kunt altijd contact opnemen met uw pensioenuitvoerder voor meer informatie of advies over afkopen pensioen.

Geef een reactie