Je bekijkt nu Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Per 1 januari 2024 geldt de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). In dit artikel leg ik uit wat de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit inhoudt, voor wie deze geldt, welke gegevens u moet verzamelen en rapporteren, en hoe u dat kunt doen. Ook geef ik enkele voorbeelden van hoe u uw werkgebonden personenmobiliteit kunt verduurzamen.

Wat is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit?

De rapportageverplichting WPM is een maatregel uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers te verlagen met minimaal 1 megaton in 2030. Het doel is om werkgevers bewust te maken van de impact van hun mobiliteitsbeleid op het klimaat en hen te stimuleren om maatregelen te nemen om hun werkgebonden personenmobiliteit te verduurzamen.

Voor wie geldt de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit?

De rapportageverplichting geldt voor alle organisaties die 100 of meer werknemers hebben. Dit zijn zowel publieke als private organisaties, ongeacht de sector of branche waarin zij actief zijn. Het aantal werknemers wordt bepaald op basis van het gemiddelde aantal werknemers in een kalenderjaar. ZZP’ers, gedetacheerde medewerkers en uitzendkrachten tellen niet mee als werknemer van uw organisatie. Een werknemer telt mee als deze bij u in dienst is met een contract voor 20 of meer uur betaald werk per maand.

Welke gegevens moet u verzamelen en rapporteren?

U moet de volgende gegevens verzamelen en rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers in een kalenderjaar:

 • Het totaal aantal kilometers dat uw werknemers hebben afgelegd.
 • Het aantal kilometers per vervoermiddel (bijvoorbeeld auto, fiets, trein, etc.).
 • Het aantal kilometers per brandstoftype (bijvoorbeeld benzine, diesel, elektriciteit, etc.).
 • Het aantal werknemers dat gebruikmaakt van een leaseauto of een eigen auto met kilometervergoeding.

U hoeft niet zelf de CO2-uitstoot te berekenen. Dat doet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor u op basis van de door u ingevulde gegevens.

Hoe kunt u de gegevens verzamelen en rapporteren?

U kunt de gegevens verzamelen met behulp van de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ die RVO heeft opgesteld. In deze handreiking vindt u tips en methoden om de benodigde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld via uw administratie, enquêtes of mobiliteitsscans.

U kunt de gegevens rapporteren via een online formulier op de website van RVO. U logt in met eHerkenning (minimaal niveau eH2+ met machtiging RVO-diensten) en vult het formulier in. U kunt tussentijds opslaan en later verder gaan met invullen. Als u alle gegevens heeft ingevuld, kunt u een overzicht krijgen van uw ingevoerde gegevens voordat u deze definitief indient.

Wanneer moet u de gegevens verzamelen en rapporteren?

De rapportageverplichting gaat in op 1 januari 2024. Dat betekent dat u over het jaar 2024 de gevraagde gegevens moet verzamelen en rapporteren. Uiterlijk op 30 juni 2025 moet u de gegevens over 2024 indienen via het online formulier. Daarna moet u elk jaar voor 30 juni de gegevens over het voorgaande jaar indienen.

In 2023 geldt de rapportageverplichting nog niet, maar u kunt wel vrijwillig gegevens indienen via het online formulier. Dit kan vanaf 16 mei 2023. Alle organisaties mogen vrijwillig gegevens indienen, ook die met minder dan 100 werknemers. Zo kunt u alvast ontdekken wat de CO2-uitstoot is van de werkgebonden personenmobiliteit van uw organisatie.

Wat gebeurt er met uw gegevens nadat u heeft gerapporteerd?

Uw gegevens worden door RVO doorgestuurd naar de omgevingsdienst die toezicht houdt op uw organisatie. De omgevingsdienst kan contact met u opnemen om uw gegevens te controleren of om advies te geven over mogelijke maatregelen om uw werkgebonden personenmobiliteit te verduurzamen.

Uw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek naar de ontwikkeling en effectiviteit van het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Uw gegevens worden dan geanonimiseerd en niet herleidbaar tot uw organisatie.

Hoe kunt u uw werkgebonden personenmobiliteit verduurzamen?

Er zijn verschillende manieren om uw werkgebonden personenmobiliteit te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Stimuleren van thuiswerken of flexwerken
 • Stimuleren van fietsen of openbaar vervoer
 • Stimuleren van elektrisch rijden of rijden op groene brandstoffen
 • Stimuleren van carpoolen of autodelen
 • Stimuleren van zuinig rijgedrag
 • Verminderen van zakelijke reizen of vervangen door online vergaderingen
 • Aanpassen van uw mobiliteitsbeleid of -regeling

Voor meer informatie en inspiratie kunt u terecht bij:

 • De handreiking ‘Verduurzaming werkgebonden personenmobiliteit’ die RVO heeft opgesteld. In deze handreiking vindt u praktische tips en voorbeelden om uw werkgebonden personenmobiliteit te verduurzamen.
 • Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) dat kennis en ervaringen over duurzame mobiliteit verzamelt en verspreidt.
 • Het Nationaal Zakelijk Mobiliteitsnetwerk (NZMO) dat werkgevers ondersteunt bij het realiseren van duurzame mobiliteitsoplossingen.
 • Het Anders Reizen-netwerk dat bestaat uit ruim 70 grote Nederlandse bedrijven die samenwerken om hun CO2-uitstoot door zakelijke mobiliteit te verminderen.

Conclusie

De rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit is een maatregel uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers te verlagen. Als uw organisatie 100 of meer werknemers heeft, bent u verplicht om elk jaar voor 30 juni de gevraagde gegevens over het voorgaande jaar in te dienen via een online formulier op de website van RVO. U kunt nu al vrijwillig gegevens indienen om te ontdekken wat de CO2-uitstoot is van uw werkgebonden personenmobiliteit. Uw gegevens worden gebruikt voor toezicht, advies en onderzoek. U kunt ook zelf maatregelen nemen om uw werkgebonden personenmobiliteit te verduurzamen. Er zijn verschillende bronnen beschikbaar om u daarbij te helpen.

Geef een reactie