Je bekijkt nu Rekening Courant Verklaard

Rekening Courant Verklaard

Heeft u wel eens gehoord van rekening courant? Misschien denkt u dat het alleen iets te maken heeft met rood staan op uw betaalrekening. Maar wist u dat rekening courant ook een rol speelt als u geld leent aan of van uw bv? Rekening courant is een term die verschillende betekenissen kan hebben. In dit artikel leg ik uit wat het is en hoe het werkt in verschillende situaties. Ik geef ook enkele voorbeelden om het te verduidelijken.

Rekening courant als krediet: “Rood staan”

Een rekening-courant kan een betaalrekening zijn waarop u rood kunt staan. Dit betekent dat u meer geld kunt opnemen dan er op uw rekening staat. U heeft dan een negatief saldo op uw rekening. Dit is een vorm van doorlopend krediet die u gebruikt voor de dagelijkse betalingen.

U betaalt rente over het bedrag dat u rood staat. De rente kan variëren per bank en per situatie. U kunt de rente vergelijken op verschillende websites, zoals deze.

U verwerkt uw rekening-courant op de rechterzijde van uw balans als kort vreemd vermogen. Dit zijn schulden die u binnen een jaar moet terugbetalen.

Voorbeeld van rekening courant als rood staan

Stel dat u een rekening-courant heeft bij uw bank waarop u tot € 1.000 rood kunt staan. U heeft op 1 januari een saldo van € 500 op uw rekening. Op 15 januari neemt u € 800 op om een nieuwe laptop te kopen. Uw saldo is dan -€ 300. U staat dus € 300 rood.

De rente die u moet betalen over het rood staan is 10% per jaar. U moet elke maand rente betalen over het gemiddelde saldo van die maand. In januari is het gemiddelde saldo -€ 150 ((500 – 300) / 2). U betaalt dan € 1,25 rente (10% / 12 x -150).

Op 31 januari ontvangt u uw salaris van € 2.000. Uw saldo is dan € 1.700 (2.000 – 300). U staat niet meer rood.

In februari is het gemiddelde saldo € 850 ((-300 + 1.700) / 2). U ontvangt dan € 0,71 rente (10% / 12 x 850).

Rekening-courant als vordering of schuld tussen u en uw bv

Een andere betekenis van rekening-courant is de vordering of schuld die u heeft tegenover uw bv, buiten de inbreng van het kapitaalsaandeel. Een vennoot kan immers geld lenen aan of van zijn bv.

Een rekening-courant is een aparte rekening van de bv waarop de bv bedragen boekt die over en weer gaan tussen u en uw bv. Het verschil tussen een rekening en een lening is dat de rekening-courant wordt gebruikt voor kleine bedragen die snel worden verrekend.

U kunt bijvoorbeeld een eigen rekening door de bv laten betalen. Dit bedrag betaalt u korte tijd later weer aan de bv terug. Of u betaalt even een rekening voor de bv en krijgt het geld snel weer terug.

Deze kleine bedragen worden alleen even voorgeschoten. Daarom is een rekening-c geen lening met rente.

Voorwaarden voor de rekening-courant tussen u en uw bv

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de rekening tussen u en uw bv:

  • Het saldo op de rekening-courant mag nooit hoger zijn dan € 17.500.
  • Er mag geen sprake zijn van een lening met een vaste looptijd of aflossingsschema.
  • De bedragen die worden geboekt moeten zakelijk zijn, dat wil zeggen dat ze verband houden met de activiteiten van de bv.
  • De bedragen moeten binnen een redelijke termijn worden verrekend, meestal binnen een jaar.

Rente rekening courant

Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, dan moet u over het hele bedrag rente berekenen. De rente moet zakelijk zijn, dat wil zeggen dat de rente overeenkomt met de rente die u zou betalen of ontvangen als u het geld zou lenen of uitlenen aan een onafhankelijke partij.

U verwerkt uw rekening-courant op de rechterzijde van uw balans als vordering of schuld op uw bv. Dit is een onderdeel van uw eigen vermogen.

Voorbeeld

Stel dat u een bv heeft waarvan u de enige aandeelhouder en bestuurder bent. U heeft een rekening-courant bij uw bv waarop u regelmatig bedragen boekt.

Op 1 januari bedraagt het saldo op de rekening-courant € 10.500. Dit is een vordering die u heeft op uw bv.

In april koopt u een privé-auto. De bv schiet de koopsom van € 10.000 voor. Hierdoor loopt het saldo op tot € 20.500. Dit is een schuld die u heeft aan uw bv.

Met uw vakantiegeld lost u in mei € 5.000 af. Het saldo op 31 december is dus € 15.500. Dit is nog steeds een schuld die u heeft aan uw bv.

Zowel op de beginbalans als op de eindbalans bedraagt het saldo minder dan € 17.500. Maar omdat het saldo in april opliep tot € 20.500, was het saldo niet het hele jaar lager dan € 17.500. Daarom moet u over het hele jaar rente berekenen.

Stel dat de zakelijke rente voor dit soort leningen 4% per jaar is. U moet dan € 650 rente betalen aan uw bv (4% x 20.500 x (1 / 12) + 4% x 15.500 x (11 / 12)).

Conclusie

Rekening-courant kan dus verschillende dingen betekenen, afhankelijk van de context. Het is belangrijk om te weten wat de rekening is en hoe het werkt, zodat u geen fouten maakt in uw administratie of belastingaangifte.

Geef een reactie