Je bekijkt nu Resultatenrekening / winst en verliesrekening

Resultatenrekening / winst en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening is een financieel overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming over een bepaalde periode, meestal een jaar. Het laat zien hoeveel winst of verlies u hebt gemaakt met uw bedrijf. Een winst- en verliesrekening wordt ook wel een resultatenrekening of exploitatierekening genoemd.

Een winst- en verliesrekening is een belangrijk onderdeel van uw jaarrekening. Als ondernemer bent u in Nederland verplicht om jaarlijks een winst- en verliesrekening op te stellen. Als kleine ondernemer hoeft u deze niet openbaar te maken. Voor bv’s is dit wel verplicht.

Een winst- en verliesrekening geeft u inzicht in hoe uw bedrijf er financieel voor staat. U kunt zien of uw omzet voldoende is om uw kosten te dekken, of u nog ruimte hebt om te investeren of te besparen, en of u voldoet aan de verwachtingen van uzelf, uw klanten en uw financiers.

In dit artikel leg ik uit een winst- en verliesrekening maakt, waar u op moet letten en wat u ermee kunt doen.

Een resultatenrekening / winst en verliesrekening opstellen

Een winst- en verliesrekening bestaat uit twee delen: de totale omzet en de totale kosten. Door de kosten van de omzet af te trekken, berekent u de winst of het verlies van uw bedrijf.

De totale omzet

De omzet is het resultaat van de verkopen van producten en/of diensten in een jaar. U berekent de omzet door het aantal verkochte eenheden te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per eenheid. U kunt de omzet ook opsplitsen naar verschillende productgroepen, klantsegmenten of marktgebieden.

Voorbeeld: Stel dat u een webshop hebt die kleding verkoopt. U hebt in het afgelopen jaar 1000 broeken verkocht voor €50 per stuk, 500 truien voor €40 per stuk en 200 jassen voor €100 per stuk. Uw totale omzet is dan:

(1000 x €50) + (500 x €40) + (200 x €100) = €90.000

U kunt ook de omzet per productgroep berekenen:

Broeken: 1000 x €50 = €50.000 Truien: 500 x €40 = €20.000 Jassen: 200 x €100 = €20.000

De totale kosten

De kosten zijn alle uitgaven die u hebt gedaan om de omzet te realiseren. U kunt de kosten onderverdelen in twee categorieën: directe kosten en indirecte kosten.

Directe kosten zijn kosten die direct samenhangen met de productie of levering van je producten of diensten. Denk bijvoorbeeld aan de inkoopwaarde van de verkochte goederen, grondstoffen, materialen, arbeidskosten, transportkosten en verpakkingskosten.

Indirecte kosten zijn kosten die niet direct samenhangen met de productie of levering van uw producten of diensten, maar die wel nodig zijn voor het runnen van uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan huisvestingskosten, energiekosten, administratiekosten, marketingkosten, verzekeringskosten en afschrijvingskosten.

Voorbeeld: Stel dat u dezelfde webshop hebt als hierboven. U hebt in het afgelopen jaar de volgende kosten gemaakt:

Directe kosten:

 • Inkoopwaarde van de verkochte goederen: €30.000
 • Verzendkosten: €5.000
 • Betaalkosten: €1.000

Indirecte kosten:

 • Huur van het magazijn: €10.000
 • Internet- en telefoonkosten: €2.000
 • Boekhouder: €1.500
 • Reclame: €3.000
 • Verzekeringen: €500
 • Afschrijving van de computer: €200

Uw totale kosten zijn dan:

(€30.000 + €5.000 + €1.000) + (€10.000 + €2.000 + €1.500 + €3.000 + €500 + €200) = €53.200

U kunt ook de kosten per categorie berekenen:

Directe kosten: €30.000 + €5.000 + €1.000 = €36.000 Indirecte kosten: €10.000 + €2.000 + €1.500 + €3.000 + €500 + €200 = €17.200

De winst of het verlies

De winst of het verlies is het verschil tussen de omzet en de kosten. Als de omzet hoger is dan de kosten, heb je winst gemaakt. Als de omzet lager is dan de kosten, heb je verlies geleden.

Voorbeeld: Stel dat je dezelfde webshop hebt als hierboven. Je hebt in het afgelopen jaar een omzet van €90.000 en een totale kosten van €53.200 gehad. Uw winst of verlies is dan:

€90.000 – €53.200 = €36.800

U hebt dus een winst van €36.800 gemaakt.

Aandachtspunten resultatenrekening / winst en verliesrekening

Bij het maken van een resultatenrekening winst- en verliesrekening moet u op een aantal zaken letten:

 • Zorg ervoor dat u alle opbrengsten en kosten die betrekking hebben op de periode waarover je de winst- en verliesrekening maakt, meeneemt in je berekening.
 • Houd rekening met eventuele btw die u moet afdragen of terugvragen over uw omzet en kosten.
 • Houd rekening met eventuele voorraadmutaties, oftewel de veranderingen in de waarde van uw voorraad gedurende de periode.
 • Houd rekening met eventuele correcties, zoals boetes, rente, subsidies, giften of schadevergoedingen die je hebt betaald of ontvangen.
 • Houd rekening met eventuele fiscale regelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de zelfstandigenaftrek of de startersaftrek, die invloed hebben op je belastbare winst.
 • Gebruik een duidelijke indeling en presentatie van je winst- en verliesrekening, zodat je gemakkelijk de belangrijkste cijfers kunt zien en vergelijken.

Wat kun je doen met een winst en verliesrekening?

Een resultatenrekening / winst- en verliesrekening is niet alleen een verplichting, maar ook een nuttig hulpmiddel voor je bedrijfsvoering. Met een resultatenrekening / winst- en verliesrekening kun je:

 • Uw financiële prestaties evalueren en verbeteren.
 • Uw bedrijfsstrategie bepalen en bijsturen.
 • Uw prijsbeleid bepalen en aanpassen.
 • Uw budgetteren en plannen.
 • Uw financieringsbehoefte bepalen en onderbouwen.
 • Uw belastingaangifte doen.

Uw belastingaangifte doen

Met een resultatenrekening / winst- en verliesrekening kunt ook zien hoeveel belasting u moet betalen over uw winst. Dit heet de belastbare winst. De belastbare winst is niet altijd gelijk aan de winst die op uw winst- en verliesrekening staat, omdat er soms fiscale regels zijn die bepalen wat wel en niet aftrekbaar is.

Met een resultatenrekening / winst- en verliesrekening kunt een belastingaangifte doen, waarin je aangeeft hoeveel belastbare winst u hebt gemaakt, hoeveel belasting u daarover moet betalen, en hoeveel belastingvoordelen u kunt benutten. Zo kun u voldoen aan je fiscale verplichtingen en voorkomen dat u boetes krijgt. Je kunt bijvoorbeeld kijken of u:

 • Inkomstenbelasting moet betalen, als u een eenmanszaak, vof of maatschap hebt.
 • Vennootschapsbelasting moet betalen, als u een bv of nv hebt.
 • Omzetbelasting moet betalen, als u btw-plichtig bent.
 • Loonbelasting moet betalen, als u personeel in dienst hebt.
 • Zelfstandigenaftrek kunt toepassen, als u aan het urencriterium voldoet.
 • Startersaftrek kunt toepassen, als u in de eerste vijf jaar van je onderneming zit.
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kunt toepassen, als u investeert in bedrijfsmiddelen.

Voorbeeld resultatenrekening / winst- en verliesrekening

OmschrijvingBedrag
Omzet€ 100.000
Inkoopwaarde€ 40.000
Brutowinst€ 60.000
Bedrijfskosten
– Personeelskosten€ 10.000
– Huisvestingskosten€ 5.000
– Autokosten€ 3.000
– Afschrijvingskosten€ 2.000
– Overige kosten€ 10.000
Totaal bedrijfskosten€ 30.000
Nettowinst€ 30.000

Conclusie

Een resultatenrekening / winst- en verliesrekening is een financieel overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming over een bepaalde periode. Het laat zien hoeveel winst of verlies u hebt gemaakt met uw bedrijf. Een winst- en verliesrekening is niet alleen een verplichting, maar ook een nuttig hulpmiddel voor uw bedrijfsvoering.

Geef een reactie