Je bekijkt nu Salderingsregeling Afbouw: Stand Van Zaken

Salderingsregeling Afbouw: Stand Van Zaken

Als u zonnepanelen heeft of overweegt om ze te kopen, heeft u misschien gehoord van de salderingsregeling. Dit is een regeling die het mogelijk maakt om zelfgeproduceerde elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnet en te verrekenen met uw eigen verbruik. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een duurzame energievoorziening. Maar wat gaat er veranderen met deze regeling? Wat is de stand van zaken van deze salderingsregeling afbouw?En wat zijn de gevolgen voor u als eigenaar of potentiële koper van zonnepanelen? In dit artikel leg ik het uit.

Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling is een regeling die sinds 2004 bestaat en die ervoor zorgt dat u als eigenaar van zonnepanelen een gunstige vergoeding krijgt voor de elektriciteit die u aan het net levert. Het werkt als volgt: stel dat u op jaarbasis 2.000 kWh stroom verbruikt en 2.500 kWh stroom opwekt met uw zonnepanelen. Dan levert u dus 500 kWh meer stroom aan het net dan dat u afneemt. Dankzij de salderingsregeling mag u deze 500 kWh wegstrepen tegen uw eigen verbruik, waardoor u effectief geen stroomkosten betaalt. Sterker nog, voor de overige 500 kWh die u aan het net levert, krijgt u ook nog een vergoeding van uw energieleverancier. Deze vergoeding verschilt per leverancier, maar ligt meestal rond de 9 cent per kWh.

De salderingsregeling is dus erg voordelig voor u als eigenaar van zonnepanelen, omdat u zo hetzelfde tarief krijgt voor de stroom die u levert als voor de stroom die u afneemt. Dit tarief bestaat uit de kale stroomprijs plus de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). Gemiddeld is dit ongeveer 40 cent per kWh.

Waarom de salderingsregeling afbouw?

De reden voor deze afbouw is dat de overheid vindt dat de salderingsregeling te duur en te onnodig is geworden. Zonnepanelen zijn namelijk steeds goedkoper en efficiënter geworden, waardoor ze zich ook zonder de salderingsregeling binnen een redelijke termijn terugverdienen. Bovendien loopt de overheid door de salderingsregeling veel belastinginkomsten mis, omdat er minder stroom wordt afgenomen waarover belasting moet worden betaald. Daarnaast maken energieleveranciers extra kosten door de salderingsregeling, die ze doorberekenen aan al hun klanten. Hierdoor stijgt het energietarief voor iedereen, ook voor mensen zonder zonnepanelen.

De Nederlandse overheid heeft besloten om de salderingsregeling vanaf 2025 stapsgewijs af te bouwen tot 2031. Dit betekent dat u vanaf 2025 elk jaar iets minder stroom mag salderen, tot u in 2031 helemaal niet meer kunt salderen. In de onderstaande tabel ziet u hoe de afbouw eruitziet.

JaarPercentage dat gesaldeerd mag worden
2023100%
2024100%
202564%
202664%
202755%
202846%
202937%
203028%
20310%

Salderingsregeling afbouw wetsvoorstel: Stand van zaken

De afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen is nog niet definitief. Het wetsvoorstel dat dit regelt, moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. In dit artikel geven we een overzicht van de stand van zaken en de vervolgstappen.

Wat is het wetsvoorstel?

Het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers regelt, is op 7 oktober 2020 ingediend door de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën. Het wetsvoorstel wijzigt de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag. Het doel is om de salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 tot 1 januari 2031 geleidelijk af te bouwen tot nul. Dit betekent dat eigenaren van zonnepanelen elk jaar iets minder stroom mogen wegstrepen tegen hun eigen verbruik, tot ze in 2031 helemaal niet meer kunnen salderen. In plaats daarvan krijgen ze een vergoeding van hun energieleverancier voor de stroom die ze aan het net leveren, die bestaat uit de kale stroomprijs, maar niet uit de energiebelasting en de ODE. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door de markt, maar de overheid stelt wel een minimum vast.

Het wetsvoorstel is op 7 februari 2023 aangenomen door de Tweede Kamer met steun van VVD, D66, CDA, FVD, ChristenUnie, SGP, Volt, Lid Gündogan en Fractie Den Haan. De tegenstemmers waren PVV, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, DENK, Groep Van Haga, JA21, Lid Omtzigt, BBB en BIJ1.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer voor verdere behandeling. De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 23 juni 2023 de memorie van antwoord ontvangen van de minister en de staatssecretaris. Dit is een schriftelijke reactie op de vragen en opmerkingen die de Eerste Kamerleden hebben gesteld over het wetsvoorstel. De inbreng voor het nader voorlopig verslag vindt plaats op 11 juli 2023. Dit is een tweede ronde van schriftelijke vragen en opmerkingen.

Omdat het effect van de salderingsregeling afbouw pas vanaf 2025 effect heeft, heeft de overheid nog wel even de tijd om het proces te doorlopen. Mocht er geen meerderheid zijn in de Eerste Kamer, dan houdt ik u uiteraard op de hoogte van de gevolgen.

Wat zijn de vervolgstappen?

Na het nader voorlopig verslag kan er nog een derde ronde van schriftelijke vragen en opmerkingen volgen, het nader verslag. Daarna kan het wetsvoorstel worden geagendeerd voor een plenaire behandeling in de Eerste Kamer. Tijdens deze behandeling kunnen de Eerste Kamerleden mondeling vragen stellen en debatteren over het wetsvoorstel. Aan het einde van deze behandeling vindt er een stemming plaats over het wetsvoorstel.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Eerste Kamer, wordt het ondertekend door de Koning en de verantwoordelijke bewindspersonen. Daarna wordt het gepubliceerd in het Staatsblad en treedt het in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Opbrengst teruggeleverde stroom

Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, betekent dit niet dat u niets meer krijgt voor uw teruggeleverde stroom. U krijgt dan namelijk een vergoeding van uw energieleverancier voor de stroom die u niet meer kunt salderen. Deze vergoeding bestaat uit de kale stroomprijs, maar niet uit de energiebelasting en de ODE. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door de markt, maar de overheid stelt wel een minimum vast. Tot 2027 is dit minimaal 80% van het leveringstarief dat u heeft afgesproken met uw energieleverancier, exclusief belastingen en heffingen. Vanaf 2027 stelt de minister elke twee jaar de vergoeding vast op basis van advies van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Voorbeeld teruglevering met salderingsregeling afbouw

stel dat u in 2025 2.000 kWh stroom verbruikt en 2.500 kWh stroom opwekt met uw zonnepanelen. Uw stroomprijs is 40 cent per kWh, waarvan 10 cent de kale stroomprijs is en 30 cent de belastingen en heffingen. In 2025 mag u nog maar 64% van uw teruggeleverde stroom salderen, dus 1.600 kWh. Voor deze stroom krijgt u dus 40 cent per kWh, net als nu. Voor de overige 900 kWh die u aan het net levert, krijgt u een vergoeding van minimaal 80% van de kale stroomprijs, dus 8 cent per kWh. Uw totale voordeel is dan:

1.600 kWh x €0,40 + 900 kWh x €0,08 = €736

Ter vergelijking: als u in 2023 of 2024 dezelfde hoeveelheid stroom zou verbruiken en opwekken, zou uw voordeel zijn:

2.000 kWh x €0,40 + 500 kWh x €0,09 = €885

U ziet dus dat uw voordeel afneemt naarmate de salderingsregeling wordt afgebouwd.

Blijft het interessant om te investeren in zonnepanelen?

Ondanks de afbouw van de salderingsregeling blijft het interessant om te investeren in zonnepanelen. Zonnepanelen zijn namelijk een slimme investering die zichzelf snel terugverdienen en daarna nog jarenlang gratis stroom leveren. Bovendien draagt u met zonnepanelen bij aan een duurzame energievoorziening en vermindert u uw CO2-uitstoot.

Volgens onderzoek van TNO is de terugverdientijd van zonnepanelen zonder salderingsregeling ongeveer 7 jaar, terwijl zonnepanelen gemiddeld 25 jaar meegaan. Dit betekent dat u na de terugverdientijd nog 18 jaar kunt profiteren van gratis stroom. Uiteraard hangt de terugverdientijd af van verschillende factoren, zoals het aantal en het vermogen van uw zonnepanelen, uw energieverbruik en -tarief, de oriëntatie en hellingshoek van uw dak, en eventuele subsidies of kortingen.

Hoe kunt u meer uit uw zonnepanelen halen?

Als u meer wilt profiteren van uw zonnepanelen, kunt u proberen om zo veel mogelijk van uw zelfopgewekte stroom direct te verbruiken. Dit heet zelfconsumptie. Hoe meer stroom u zelf verbruikt, hoe minder stroom u hoeft terug te leveren aan het net en hoe minder u afhankelijk bent van de salderingsregeling of de vergoeding van uw energieleverancier.

Er zijn verschillende manieren om uw zelfconsumptie te verhogen, bijvoorbeeld:

  • Stem uw energieverbruik af op de productie van uw zonnepanelen. Gebruik bijvoorbeeld overdag apparaten die veel stroom verbruiken, zoals de wasmachine, de vaatwasser of de oven.
  • Installeer een slimme meter of een energiemanagementsysteem die u inzicht geeft in uw energieproductie en -verbruik
  • Sla uw overtollige stroom op in een thuisbatterij of een elektrische auto. Zo kunt u uw eigen stroom gebruiken op momenten dat uw zonnepanelen geen of weinig stroom leveren, bijvoorbeeld ’s nachts of in de winter.
  • Deel uw stroom met uw buren of andere afnemers via een energiecoöperatie of een peer-to-peer platform. Zo kunt u uw stroom verkopen tegen een hoger tarief dan de vergoeding van uw energieleverancier.

Conclusie

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt vanaf 2025 afgebouwd tot 2031. Dit betekent dat u elk jaar iets minder stroom mag wegstrepen tegen uw eigen verbruik en dat u een lagere vergoeding krijgt voor de stroom die u aan het net levert. Hierdoor neemt uw voordeel als eigenaar van zonnepanelen af. Toch blijft het interessant om te investeren in zonnepanelen, omdat ze zichzelf snel terugverdienen en daarna nog jarenlang gratis stroom leveren. Bovendien draagt u met zonnepanelen bij aan een duurzame energievoorziening en vermindert u uw CO2-uitstoot. U kunt uw voordeel vergroten door zo veel mogelijk van uw zelfopgewekte stroom direct te verbruiken of op te slaan. Ook kunt u uw stroom delen met anderen via een coöperatie of een platform.

Geef een reactie