Je bekijkt nu Strafbeschikking Te Hard Rijden: Strafblad Of Niet?

Strafbeschikking Te Hard Rijden: Strafblad Of Niet?

Te hard rijden is een van de meest voorkomende verkeersovertredingen in Nederland. Maar wist u dat u niet alleen een boete kunt krijgen voor te hard rijden, maar ook een strafbeschikking? Een strafbeschikking is een beslissing van het Openbaar Ministerie om u een straf op te leggen, zonder dat er een rechter aan te pas komt. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw rijbewijs, uw strafblad en uw verzekering. In dit artikel leggen we uit wat een strafbeschikking voor te hard rijden inhoudt, wanneer u deze kunt krijgen, wat de gevolgen zijn en hoe u bezwaar kunt maken.

Wat is een strafbeschikking

Een strafbeschikking is een manier om een strafzaak af te handelen zonder tussenkomst van de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) kan een strafbeschikking opleggen aan iemand die verdacht wordt van een overtreding of een licht misdrijf, zoals te hard rijden, winkeldiefstal of mishandeling. Een strafbeschikking kan bestaan uit een geldboete, een taakstraf, een rijontzegging, een schadevergoeding of een andere maatregel. Een strafbeschikking is geen vonnis, maar een beslissing van het OM.

Als de verdachte het niet eens is met de strafbeschikking, kan hij of zij hiertegen in verzet gaan bij het OM of in beroep gaan bij de rechter. Een strafbeschikking heeft wel gevolgen voor het strafblad van de verdachte. Een strafbeschikking wordt geregistreerd in de justitiële documentatie en kan invloed hebben op de verkrijging van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of het reizen naar bepaalde landen.

Wanneer krijgt u een strafbeschikking voor te hard rijden?

Als u te hard rijdt, kunt u een boete krijgen van de politie of het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dit is meestal een zogenaamde Mulderbeschikking, die u kunt herkennen aan de letter M op de brief. Een Mulderbeschikking is geen strafbeschikking, maar een bestuurlijke sanctie. U kunt hiertegen bezwaar maken bij de officier van justitie of beroep instellen bij de kantonrechter.

Een strafbeschikking voor te hard rijden krijgt u alleen als u meer dan 30 km/u te hard rijdt binnen de bebouwde kom, meer dan 40 km/u te hard rijdt buiten de bebouwde kom of meer dan 50 km/u te hard rijdt op de snelweg.

Ook bij andere ernstige feiten zoals het negeren van een rood kruis zal eerder een strafbeschikking worden opgelegd. In dat geval wordt uw zaak behandeld door het OM en niet door het CJIB. U kunt dan een hogere boete krijgen, maar ook een rijontzegging of een verplichte cursus over verantwoord rijgedrag.

Een strafbeschikking kunt u herkennen aan de letter O op de brief.

Gevolgen van een strafbeschikking voor te hard rijden: Krijgt u een strafblad?

Een strafbeschikking voor te hard rijden heeft verschillende gevolgen.

  • Ten eerste moet u de opgelegde straf of maatregel uitvoeren of betalen. Als u dat niet doet, kan het OM dwangmiddelen inzetten, zoals beslaglegging op uw bezittingen, gijzeling of vervolging.
  • Ten tweede krijgt u een aantekening op uw strafblad, ook wel justitiële documentatie genoemd. Dit kan nadelig zijn voor uw toekomst, bijvoorbeeld als u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig heeft voor uw werk of als u naar het buitenland wilt reizen.
  • Ten derde kan uw autoverzekeraar uw premie verhogen of uw verzekering opzeggen als u een strafbeschikking voor te hard rijden heeft gekregen.

Bezwaar maken tegen een strafbeschikking voor te hard rijden

Als u het niet eens bent met een strafbeschikking voor te hard rijden, kunt u hiertegen in verzet gaan bij het OM. U moet dit doen binnen 14 dagen nadat u de strafbeschikking heeft ontvangen. U kunt dit schriftelijk doen door een brief te sturen naar het adres dat op de brief staat, of mondeling door naar het parket te gaan waar de zaak wordt behandeld. In uw brief of mondelinge verklaring moet u duidelijk aangeven waarom u in verzet gaat en wat uw persoonlijke gegevens zijn.

Als u in verzet gaat, wordt uw zaak opnieuw bekeken door het OM. Het OM kan dan besluiten om de strafbeschikking in stand te laten, te wijzigen of in te trekken. Als het OM de strafbeschikking in stand laat of wijzigt, wordt uw zaak doorgestuurd naar de rechter. U krijgt dan een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen.

Bij de rechter kunt u zich laten bijstaan door een advocaat of een andere gemachtigde. De rechter zal dan beoordelen of de strafbeschikking terecht is opgelegd en of de hoogte van de straf of maatregel passend is. De rechter kan de strafbeschikking bevestigen, vernietigen of aanpassen.

Voorbeelden van strafbeschikkingen voor te hard rijden

Hieronder volgen enkele voorbeelden van strafbeschikkingen voor te hard rijden, gebaseerd op de Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen voor misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen)] die geldt vanaf 1 januari 2023.

Let op: dit zijn slechts indicatieve bedragen en kunnen afwijken van de werkelijke strafbeschikking die u krijgt.

  • U rijdt binnen de bebouwde kom 35 km/u te hard. U krijgt een strafbeschikking met een geldboete van € 450,- en een rijontzegging van 2 maanden.
  • U rijdt buiten de bebouwde kom 45 km/u te hard. U krijgt een strafbeschikking met een geldboete van € 600,- en een rijontzegging van 4 maanden.
  • U rijdt op de snelweg 55 km/u te hard. U krijgt een strafbeschikking met een geldboete van € 750,- en een rijontzegging van 6 maanden.
  • U rijdt binnen de bebouwde kom 50 km/u te hard en u heeft meer dan 0,8 promille alcohol in uw bloed. U krijgt een strafbeschikking met een geldboete van € 900,-, een rijontzegging van 9 maanden en een verplichte cursus over alcohol en verkeer.

Conclusie

Een strafbeschikking voor te hard rijden is een ernstige zaak die u niet licht moet opvatten. Het kan grote gevolgen hebben voor uw portemonnee, uw rijbewijs, uw strafblad en uw verzekering. Als u het niet eens bent met een strafbeschikking, kunt u in verzet gaan bij het OM of beroep instellen bij de rechter. Het is raadzaam om u hierbij te laten adviseren of vertegenwoordigen door een juridisch deskundige. Zo kunt u uw rechten en belangen zo goed mogelijk behartigen.

Geef een reactie