Je bekijkt nu Surseance of Faillissement

Surseance of Faillissement

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met financiële problemen. Wanneer deze problemen niet opgelost kunnen worden, dan kan surseance of faillissement onvermijdelijk zijn. In deze situaties is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van uw verplichtingen als ondernemer. In dit artikel zal ik als ingaan op de verplichtingen bij surseance of faillissement en hoe deze van invloed zijn op de terugbetaling van eventuele schulden.

Surseance van betaling

Surseance van betaling is een tijdelijke maatregel waarbij de ondernemer uitstel van betaling krijgt voor zijn schulden. Dit geeft de ondernemer de kans om te werken aan een oplossing voor de financiële problemen. Tijdens de surseance blijft de ondernemer de leiding houden over zijn onderneming.

Verplichtingen bij surseance

Als ondernemer heeft u een aantal verplichtingen bij surseance van betaling. U dient bijvoorbeeld een akkoord te bereiken met uw schuldeisers, waarbij u een plan presenteert om uw schulden af te lossen. Dit akkoord moet worden goedgekeurd door de rechtbank. Daarnaast dient u een bewindvoerder aan te stellen, die toezicht houdt op uw onderneming tijdens de surseance. U moet hem op de hoogte houden van alle belangrijke ontwikkelingen en hem voorzien van alle informatie die hij nodig heeft.

Terugbetaling tijdens surseance

Tijdens de surseance blijft u verantwoordelijk voor het aflossen van uw schulden. U dient uw schuldeisers volgens het akkoord dat u heeft opgesteld af te betalen. Het kan zijn dat u een deel van de schulden moet afschrijven, maar dit hangt af van de afspraken die u heeft gemaakt met uw schuldeisers en de goedkeuring van de rechtbank.

Faillissement

Faillissement is een situatie waarbij de onderneming niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. In dit geval wordt de onderneming door de rechtbank failliet verklaard en wordt er een curator aangesteld. De curator heeft tot taak om de schulden van de onderneming te innen en de schuldeisers uit te betalen. De ondernemer verliest in deze situatie de leiding over zijn onderneming.

Verplichtingen bij faillissement

Als ondernemer heeft u bij faillissement nog maar beperkte verplichtingen. U dient mee te werken aan het onderzoek van de curator en hem voorzien van alle informatie die hij nodig heeft om de schulden af te lossen. Daarnaast bent u verplicht om de curator te informeren over de activa en passiva van de onderneming.

Terugbetaling bij faillissement

Bij faillissement wordt het vermogen van de onderneming verdeeld onder de schuldeisers. Als ondernemer bent u niet meer verantwoordelijk voor het aflossen van de schulden, aangezien de curator de verantwoordelijkheid heeft overgenomen. Het kan zijn dat er niet genoeg geld is om alle schulden volledig af te lossen. In dat geval worden de schuldeisers slechts gedeeltelijk uitbetaald.

Voorbeeld: Een ondernemer gaat failliet en heeft nog 100.000 euro aan openstaande schulden. De curator verkoopt de activa van de onderneming en haalt hiermee 50.000 euro op. De schuldeisers worden dan naar rangorde uitbetaald met de opbrengst, oftewel 50.000 euro. De rangorde van schuldeisers bepaalt welke vorderingen eerst worden voldaan. Vaak komen na de boedelvorderingen de Belastingdienst en de hypotheekhouder.

De ondernemer is in dit geval niet meer verplicht om de overige 50.000 euro terug te betalen.

Belastingverplichtingen bij surseance of faillissement

Bij surseance of faillissement blijft u als ondernemer nog steeds verantwoordelijk voor het voldoen aan uw belastingverplichtingen. Het is belangrijk om deze verplichtingen goed in de gaten te houden om eventuele boetes en verdere schade te voorkomen.

Voorbeeld: Een ondernemer verkeert in surseance van betaling en heeft moeite om zijn belastingaangiften op tijd in te dienen. Als gevolg hiervan kan de Belastingdienst een boete opleggen voor het te laat indienen van de aangifte. Deze boete kan vervolgens de financiële situatie van de ondernemer nog verder verslechteren.

Doorstart mogelijk na surseance of faillissement

Een doorstart is een mogelijkheid voor een onderneming die in surseance van betaling of faillissement verkeert. Bij een doorstart wordt een doorstartende partij ingezet om het bedrijf voort te zetten. Deze partij kan bijvoorbeeld de activa, het personeel of delen van het bedrijf overnemen. Een doorstart kan een kans bieden om een faillissement te voorkomen en de onderneming voort te zetten. In dit artikel ga ik uitgebreider in op de doorstart van een onderneming.

Conclusie

Surseance van betaling of faillissement zijn geen wenselijke situaties voor een ondernemer, maar het kan gebeuren dat u er toch mee te maken krijgt. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van uw verplichtingen en de mogelijke gevolgen voor uw financiële situatie. Als fiscaal jurist raad ik u aan om tijdig professioneel advies in te winnen en om nauw samen te werken met de bewindvoerder of curator om de schulden af te lossen. Houdt daarnaast uw belastingverplichtingen goed in de gaten en zorg ervoor dat u deze tijdig en correct voldoet om eventuele boetes te voorkomen.

Geef een reactie